GRAĐEVINSKI RADOVI NA VIŠE LOKACIJA

Građani se bune zbog gradnje na obali

Iz Morskog dobra rečeno da su radovi u skladu sa odobrenjima, odnosno rješenjima nadležnih državnih organa
4878 pregleda 5 komentar(a)
Iz MD kažu da se ne izvode radovi: Kadice, Foto: Čitalac Vijesti
Iz MD kažu da se ne izvode radovi: Kadice, Foto: Čitalac Vijesti
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Na više lokacija na samoj pjeni od mora u barskom Zelenom pojasu i u Sutomoru izvode se građevinski radovi koji su izazvali uznemirenje dijela lokalne javnosti. U više odvojenih kontakata sa “Vijestima”, pored dostavljanja fotografija ovih aktivnosti, zabrinuti građani tvrde da se radi o klasičnoj devastaciji obale.

Za dva najpominjanija slučaja, “Vijestima” je iz Morskog dobra rečeno da su radovi u skladu sa odobrenjima, odnosno rješenjima nadležnih državnih organa.

Prvi slučaj je plaža Kadice, ispod autobuskog stajališta Črvanj, u neposrednoj blizini Crvene plaže, na kojoj se prema fotografijama ribolovaca po svemu sudeći priprema teren za kupalište - ravnanje i uklanjanje stijenske mase na prostoru koji je do prošlog ljeta bio kamenjar.

Iz Morskog dobra su “Vijestima” rekli da je prošlog mjeseca obavljen ponovni obilazak terena na području Opštine Bar, prostor na kome je Atlasom crnogorskih plaža i kupališta predviđeno investiciono kupalište oznake 6B u zaleđu plaže, i to na privatnoj parceli (3452/10 KO Novi Bar), kao i na dijelu katastarske parcele (3452/31 KO Novi Bar) u državnom vlasništvu.

“Izvršenim obilaskom terena konstatovano je da se ne izvode građevinski, niti drugi radovi. Zbog prethodno izvedenih radova probijanja puta i nasipanja na kat.parceli 3452/10 KO Novi Bar u privatnom vlasništvu i nasipanja dijela obale na terenu nije se moglo odrediti vizuelno razgraničenje između navedenih parcela, te je službenom zabilješkom konstatovano da je potrebno odraditi geodetski snimak, te odrediti kote za buduće investiciono kupalište, kao i za objekat na privatnoj parceli. Službenom zabilješkom je konstatovano i da je Velika stijena, locirana polovinom na navedenoj privatnoj parceli, a polovinom na parceli u državnom vlasništvu 3452/31 KO Novi Bar, potkopana sa strane ka moru, a ka zapadu da je probijen put uz istu, te je potrebno ispitati njen stabilitet i bezbjednost”, naveli su iz Morskog dobra.

Drugi slučaj je u Sutomoru, gdje se stanari Ulice Iva Novakovića u dijelu oko hotela “Inex“ bune da investitor ne prekida radove na svom posjedu “i tako dalje direktno uništava plažu i aktivira klizište u naselju”, kao i da je na plaži Mali Ratac prva faza betoniranja završena.

“Iz Službe za kontrolu morskog dobra proteklog mjeseca je konstatovano izvođenje radova na lokaciji male plaže zapadno od naselja ‘Inex - zlatna obala”, gdje je dodatno konstatovano da je dio zemljanog i kamenog iskopa koji je u ranijem periodu bio na prostoru plaže. Po dostavljenoj prijavi JP ‘Morsko dobro’, izvršena je kontrola od strane državnih inspekcijskih organa koji su utvrdili da investitor posjeduje dozvolu za prepumpnu fekalnu stanicu od strane nadležnog organa Opštine Bar, o čemu je građevinski inspektor Ministarstva održivog razvoja i turizma donio rješenje”, saopštili su ovim povodom iz Morskog dobra “Vijestima”.