MINISTARSKA KONFERENCIJA U LUKSEMBURGU

Purišić: Aktivno sprovođenje reformi socijalne i politike zapošljavanja

Ministar je kazao da su izazovi sa kojima se susreće Crna Gora, kao što su nezaposlenost mladih, žena i dugotrajna nezaposlenost, prisutni i u državama članicama EU
616 pregleda 1 komentar(a)
Sa konferencije, Foto: Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Sa konferencije, Foto: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Crna Gora aktivno sprovodi reforme socijalne i politike zapošljavanja, saopštio je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.

On je, na ministarskom sastanku Evropska unija (EU) - Zapadni Balkan, posvećenom zapošljavanju i socijalnim politikama, kazao da su izazovi sa kojima se susreće Crna Gora, kao što su nezaposlenost mladih, žena i dugotrajna nezaposlenost, prisutni i u državama članicama Unije.

Purišić je rekao da se u savremenim uslovima tržišta rada brzo mijenjaju i razvijaju, a nova digitalna revolucija, promjene u obrascima rada, društvena i demografska kretanja donose nove mogućnosti, ali i izazove.

„Novi inkluzivni pristup tržištu rada treba da integriše politiku zapošljavanja i socijalnu politiku, na način da se razviju novi mehanizami sveobuhvatne podrške pojedincima koji su isključeni sa tržišta rada, posebno mladima, ženama, dugoročno nezaposlenim i drugim osjetljivim kategorijama“, naveo je on.

Prema riječima Purišića, Crna Gora je u posljednjih par godina postigla značajne rezultate u reformi sistema socijalne zaštite.

„Urađena je reforma zakonskog okvira, uvedeni su normativi i standardi pružanja usluga, sistem licenciranja stručnih radnika i pružaoca usluga, uložena su značajna sredstva u kadrovske, prostorne i tehničke kapacitete“, istakao je on.

Istovremeno, kako je dodao, sprovodi se i sistem mjera i podsticaja za veću uključnost na tržištu rada, posebno osjetljivih kategorija nezaposlenih lica, kroz aktivnu politiku zapošljavanja.

„U Crnoj Gori se intenzivno radi na uvođenju novog modela aktivacije korisnika socijalnih davanja kroz individualni pristup svakom korisniku. Indidvidualni pristup nezaposlenom uz individualni plan zapošljavanja postao je pouzdan instrument za određivanje adekvatne usluge koja se pruža tražiocu zaposlenja”, obijasnio je Purišić.

On je kazao da Crna Gora sprovodi sveobuhvatnu reformu tržišta rada u cilju unaprjeđenje regulative kojom će se stvoriti prostor za otvaranje novih radnih mjesta, veću fleksibilnost i mobilnost na tržištu rada, zaštitu i sigurnost zaposlenih.

Purišić je, na panelu „Podsticanje razvoja vještina u skladu sa potrebama tržišta rada“, istakao da neusklađenost tržišta rada i sistema obrazovanja predstavlja jedan od važnih izazova sa kojim se suočavaju sve zemlje Zapadnog Balkana, pa i Crna Gora.

On je kazao da na to ukazuje višestruko veći broj oglašenih, a nepopunjenih slobodnih radnih mjesta i veliki broj uposlenih stranaca.

„Unapređenje i sticanje potrebnih znanja i vještina je ključno za razvoj konkurentnih i dinamičnih ekonomija, koje generišu nova i kvalitetna radna mjesta“, poručio je Purišić.

On je podsjetio da su u posljednjih nekoliko godina u Crnoj Gori sprovedeni važni koraci u pogledu reforme na svim nivoima obrazovanja, a posebno stručnog obrazovanja sa ciljem usklađivanja stručnog obrazovanja sa tražnjom na tržištu rada, sa posebnim naglaskom na promovisanje učenja uz rad, odnosno dualno obrazovanje.

„Treba da težimo ka stvaranju fleksibilnog i održivog sistema koji će proizvoditi neophodna znanja, kompetencije i vještine, i snažno promovisati koncept cjeloživotnog učenja“, rekao je Purišić.

On je kazao da Crna Gora preduzima kontinuirane aktivnosti koje se odnose na ispunjavanje uslova koji su dati kroz Zajednicku pregovaračku poziciju EU za zatvaranje poglavlja 19- Socijalna politika i zaposljavanje.

Preporučujemo za Vas