“MLADI U SUSRET SAVREMENIM BEZBJEDNOSNIM IZAZOVIMA: ŠTA NAM PREDSTOJI?”

CEDEM škola: Crna Gora doprinosi razvoju NATO-a

Škola je organizovana u okviru projekta "Zauzmimo stav za buduće perspektive: savez mladih i NATO-a", od 16. do 18. juna u Petrovcu
336 pregleda 1 komentar(a)
Sa škole CEDEM-a, Foto: PR Centar
Sa škole CEDEM-a, Foto: PR Centar

Crna Gora, od pristupanja NATO-u, evidentno doprinosi razvoju tog saveza, poručeno je tokom škole “Mladi u susret savremenim bezbjednosnim izazovima: šta nam predstoji?”, koju je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), a koju je pohađalo 25 studenata, predstavnika nevladinih organizacija i službenika državnih institucija.

Škola je organizovana u okviru projekta "Zauzmimo stav za buduće perspektive: savez mladih i NATO-a", od 16. do 18. juna u Petrovcu.

Programski menadžer CEDEM-a, Ognjen Marković, poručio je da Crna Gora mora uložiti dodatne napore u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kako bi, kako je pojasnio, zajedničke vrijednosti NATO činile temelj crnogorskog društva.

„Crna Gora kao članica NATO-a doprinosi stabilnosti Zapadnog Balkana i nastoji da, kroz regionalnu saradnju, pruži odgovore na savremene bezbjednosne prijetnje kroz reformu sektora bezbjednosti. Imajući u vidu NATO-ovu ulogu da osigura trajni mir, kao i 70. godina postojanja, tokom kojih se ovaj vojno-politički savez mijenjao, mladi u Crnoj Gori moraju unaprijediti znanje o NATO-u, njegovim načelima i današnjem načinu funkcionisanja, kako bi promovisali vrijednosti na kojima se savez zasniva, kao što su demokratija, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava“, naveo je Marković.

On je ocijenio da su mladi, tokom trodnevne ljetnje škole, kroz teorijski i praktični rad, diskutovali o različitim temama vezanim za NATO sa nacionalnim i regionalnim ekspertima iz oblasti bezbjednosti.

Predavačica na Humanističkim studijama na Univerzitetu Donja Gorica i izvršna direktorica Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), Nikoleta Đukanović, navela je da je evidentan doprinos Crna Gora razvoju NATO saveza, kroz svoj, kako je pojasnila, proaktivan pristup.

„Crna Gora i prije samog učlanjenja, kao i danas kao članica NATO-a, daje snažan doprinos razvoju tog saveza i međunarodnoj bezbjednosti. Kao što je poznato, pripadnici naše vojske učestvuju u mnogobrojnim misijama EU i NATO-a. Posrijedi je veliki spektar saradnje i Crna Gora učestvuje u svim tim formama saradnje“, rekla je Đukanović.

Ona je kazala da su polaznici škole upoznati sa mogućnostima saradnje NATO saveza i EU, kao i obaveze Crne Gore.

„NATO je jedna krovna međunarodna bezbjednosna organizacija koja ima jako dobru saradnju sa Ujedinjenim nacijama, OEBS-om, Evropskom unijom i sa različitim programima partnerstava, stoga je zanimljivo razgovarati sa studentima o doprinosu koji Crna Gora može dati međunarodnoj zajednici“, rekla je Đukanović.

Saradnik na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Stefan Surlić, kazao je da odnos NATO saveza i EU predstavlja kompleksno pitanje, a da njihovo djelovanje zahtijeva kompromise i zajedničku strategiju.

„U tom kontekstu možemo posmatrati ulogu Crne Gore i Srbije, njihove bezbjednosne, odbrambene strategije se značajno razlikuju, obzirom da je Crna Gora punopravna članica NATO-a, dok je Srbija opredijeljena za neutralnost i nije zainteresovana za članstvo, što ne isključuje mogućnost bliskog parnerstva sa tim savezom“, rekao je Surlić.

On je naveo da su Crna Gora i Srbija ključne države regiona za strategiju NATO-a i EU.

„U narednom periodu možemo razmatrati saradnju Srbije i Crne Gore, dvije države koje su neizostavne za bilo kakvu ozbiljniju strategiju EU i NATO-a, a pogotovo u kontekstu stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana, gdje se insistira na saradnji država koje su članice i nisu članice“, ocijenio je Surlić.

On je kazao da izazovi EU i NATO predstavljaju izazove Zapadnog Balkana, a da je regionalna saradnja ključna za njihovo rješavanje.

Studentkinja Humanističkih studija na Univerzitetu Donja Gorica, Milica Đukanović, rekla je da je usvojeno znanje tokom Škole podstaklo da sagleda koncept bezbjednosti iz drugačije perspektive.

„Na Školi je, na lijep način, sublimiran interdisciplinarni pristup iz ugla nauke i teorije, a sa druge strane, iskustva emanentnih predavača koja se tiču bezbjednosnih rizika i prijetnji današnjice. Za mene, kao studentkinju Bezbijednosti, ovo je prilika da, do sada stečena znanja proširim, dopunim i na drugačijim načinima promišljam o savremenim bezbjednosnim fenomenima“, navela je Đukanović.

Ona je kazala da članstvom u NATO, Crna Gora stiče veći značaj u međunarodnoj zajednici.

„NATO, kao porodica najrazvijenijih društava Evrope i Amerike, samim tim znatno doprinosi prestižu i ugledu Crne Gore na međunarodnoj sceni a svakako donosi različite benefite, sa stanovišta bezbijednosti, ekonomije, politike“, rekla je Đukanović

Magistrant na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crna Gora, Vlado Laličić, kazao je da je Škola približila mladim ljudima stavove iz oblasti kolektivne bezbjednosti.

„Predavači, koji su nam ovih dana prezentovali svoje stavove, kako stručna lica iz ove oblasti, tako i profesori, pomogli su nam da stvorimo širu sliku o ovoj tematici. Škola mi je pomogla da se bolje upoznam sa ovom tematikom, kao i sa izazovima koji mogu uslijediti u oblasti kolektivne sigurnosti“, rekao je Laličić.

Magistrant Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i pripravnica u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, Alisa Nikezić, kazala je da tema bezbjednosti predstavlja najveći izazov današnjice i da bi svaki građanin trebao da se edukuje o ključnim društvenim pitanjima.

„Mladi treba da se edukuju u toj oblasti i na taj način doprinesu podizanju svijesti u zajednici. To je dužnost svih nas, koju imamo prije svega prema sebi, a onda i prema porodici, državi. Smatram da sam tokom ove Školi proširila svoje znanje u toj oblasti i da ću u budućnosti biti u prilici da ga primijenim u oblasti u kojoj se budem radno angažovala“, rekla je Nikezić.

Student Fakulteta Pravnih nauka na Univerzitetu Donja Gorica, Balša Vujošević, kazao je da bi trebalo češće organizovati slične škole, ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu sa ciljem da se, kako je naveo, uspostavi saradnja među mladima.

Prema njegovim riječima, veliki broj mladih nije dovoljno informisan o NATO-u ili se informišu na pogrešan način.

„Brza promjena globalne situacije ima za cilj da pronađe kvalitetne mlade ljude koji su spremni da izađu u susret globalnim izazovima. NATO za mlade ljude u Crnoj Gori nudi veliki broj mogućnosti, o kojima nisu dovoljno informisan. Nudi se veliki broj stipendija i regionalnih konferencija. Upravo jednoj takvoj konferenciji sam prisustvovao u Estoniji kojoj sam imao priliku da uvidim sve mogućnosti koje NATO pruža“, naveo je Vujošević.