"POKAZALI ODNOS AKTUELNE VLASTI"

Srpski nacionalni savjet: UP odbila zahtjev za informacije o statusu Bećkovića, Rakovića, Mirovića, Antića

706 pregleda 0 komentar(a)
Ilistracija
Ilistracija

Srpski nacionalni savjet Crne Gore saopštio je da je Uprava policije odbila njegov zahtjev za pristup informacijama kojima se traži dostavljanje informacije o statusu zabrane ulaska u Crnu Goru Matiji Bećkoviću, Dejanu Miroviću, Aleksandru Rakoviću i Čedomiru Antiću, kao i dostavljanje obavještenja da li takva zabrana postoji i, ukoliko postoji, koji su razlozi za određivanje iste, te da li je eventualna zabrana vremenski ograničena.

Kako je saopšteno iz te organizacije, u obrazloženju se navodi da je članom 14 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano da organ može ograničiti pristup informacijama ili dijelu informacije ako je to u interesu zaštite privatnosti od objelodanjivanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

"Imajući to u vidu, navodi se, da organ može da ograniči pristup informacijama radi zaštite privatnosti lica, odnosno zaštite prava na poštovanje privatnog i porodičnog života Matije Bećkovića, Dejana Mirovića, Aleksandra Rakovića i Čedomira Antića, a u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnostima.

U obrazloženju odluke se navodi da u konkretnom slučaju prava na pristup informacijama koje su predmet zahtjeva, odnosno pravo na podnošenje zahtjeva, imaju fizička lica na koje se informacije odnose i organ vlasti je dužan da im omogući pristup informacijama koje su predmet ovog zahtjeva, osim u slučajevima predviđenim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama", navode iz Srpskog nacionalnog savjeta.

Srpski nacionalni savjet smatra da se rešenjem da se odbije njegov zahtjev pokazuje odnos aktuelne vlasti prema zvaničnoj organizaciji srpskog naroda, registrovanoj u Vladi Crne Gore, i da predstavlja očiglednu diskriminaciju navedenih pojedinaca, ali i zvanične srpske organizacije u Crnoj Gori koja se interesovala za razloge drastičnog kažnjavanja oduzimanjem prava na slobodu kretanja istaknutim pojedincima srpskog naroda.

"Srpski nacionalni savjet nije zadovoljan ovakvom odlukom Uprave policije i shodno mogućnostima za ponovno podnošenje zahtjeva, advokatska kancelarija Savjeta tražiće pojednična punomoćja od Matije Bećkovića, Dejana Mirovića, Aleksandra Rakovića i Čedomira Antića, kako bi konačno i oni lično, i javnost u Crnoj Gori i šire dobili zvanično obrazloženje o njihovom statusu zabrane ulaska u Crnu Goru" poručuju is Srpskog nacionalnog savjeta.

Preporučujemo za Vas