PODNOSE ZAHTJEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Inspekcija će tražiti maksimalne kazne za EPCG i izvršnog direktora TE Pljevlja

"Po ocjeni nadležnog inspektora svrha kažnjavanja se može postići samo izricanjem maksimalne kazne budući da se ovdje radi o uništenju dobara od opšteg interesa"
1356 pregleda 0 komentar(a)
Vezišnica, Foto: Milorad Mitrović
Vezišnica, Foto: Milorad Mitrović

Poljoprivredni inspektor će Sudu za prekršaje podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) i izvršnog direktora Termoelektrane Pljevlja Vladimira Šestovića i predložiti da im se izreknu maksimalne kazne propisane Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi.

To je saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Analiza Centra za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) pokazala je da su uzorci vode, uzorkovani iz rijeka Ćehotina i Vezišnica, van svih klasa propisanih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda.

Kako su kazali iz Ministarstva poljoprivrede, nakon dobijenog nalaza CETI-ja poljoprivredni inspektor će Sudu za prekršaje u Bijelom Polju (Odjeljenje u Pljevljima) podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv EPCG i predlaže da se to pravno lice i odgovorno lice V.Š. oglase krivim za pričinjene prekršaje i da im se izreknu maksimalne kazne.

"Ispitivanjem uzetih uzoraka vode na različitim lokalitetima na rijekama Ćehotini i Vezišnici, CETI je utvrdio da su uzorci vode van svih klasa propisanih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda zbog povećane vrijednosti PH, sadržaja nitrita i ortofosfata", piše u saopštenju.

Dodaje se da su analizom uzoraka riba koje je uradila Specijalistička veterinarska laboratorija utvrđene hemoragične i nekrotične promjene i sadržaji u unutrašnjim organima kao i na škrgama, što upućuje na uticaj nekog korozivnog- kaustičnog sredstva.

"Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica Elekroprivreda Crne Gore zbog toga što je iz proizvodnog pogona Termoelektrana Pljevlja, kroz ventil povratne vode u rijeku Vezišnicu pritoku rijeke Ćehotine ispustilo tečni otpad od proizvodnje i druge materijale koje negativno utiču na kvalitet ribolovne vode i koje su izazvale uginuće ribe u navedenim vodama, čime su pričinjeni prekršaji u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi", navodi se u saopštenju.

Navodi se da je nadležni inspektor u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka predložio da se nakon izvođenja dokaza pravno lice EPCG i odgovorno lice V.Š. oglase krivim za pričinjene prekršaje i da im se izreknu maksimalne kazne propisane Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi. 

Ovo posebno jer je riječ o zagađenju, rijeka Vezišnice i Ćehotine i sa njima povezanih ekosistema, ogromnih razmjera i masovnom uništenju ribe i drugih vodenih organizama.

"Po ocjeni nadležnog inspektora svrha kažnjavanja se može postići samo izricanjem maksimalne kazne budući da se ovdje radi o uništenju dobara od opšteg interesa", kaže se u saopštenju.

Oni su najavili da će Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, na osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi i Pravilnika o cjenovniku za naknadu štete pričinjene nad ribama i drugim vodenim organizmima, formiraće brzo komisiju koju čine predstavnik Ministarstva i zvanično imenovani predstavnici Prirodno matematičkog fakulteta i SRK Lipljan koji gazduje tim vodama.

"Komisija će izaći na lice mjesta, sačini zapisnik o zatečenom stanju i izvrši uvid u raspoloživu dokumentaciju nadležnih inspekcija iz koje se može utvrditi obim i visina nastale štete nad ribama i drugim vodenim organizmima", kaže se u saopštenju.

Nakon razmatranja svih raspoloživih podataka i dokumentacje, Komisija će utvrditi visinu naknade štete nad ribama i drugim vodenim organizmima, kao i sačiniti nalaz i mišljenje o visini nastale štete. Dokumentacija će biti dostavljena Ministarstvu poljoprivrede i Sportsko ribolovnom klubu Lipljen, iz Pljevalja, na dalje postupanje.

Istraživači sa Prirodno matematičkog fakulteta u narednim danima će, u skladu sa uobičajenom procedurom i metodologijiom, uraditi probno uzorkovanje na rijeci Ćehotini i pritokoma u cilju preliminarnog utvrđivanja stanja riblje faune, ocjene stanja bentosnih zajednica kako bi se na osnovu toga mogla dati preliminarna ocjena stanja ne samo riblje faune već i čitavog ekosistema rijeke Ćehotine u dijelu toka koji je bio pogođen ovim akcidentom. 

Preporučujemo za Vas