"Nijedan ministar, rektor, dekan, profesor ili NVO ne mogu biti iznad zakona i Statuta UCG"

"Univerzitet Crne Gore će se kao i do sada u svim postupcima isključivo rukovoditi zakonskim aktima i procedurama..."
1136 pregleda 3 komentar(a)
Univerzitet Crne Gore, Foto: Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore, Foto: Univerzitet Crne Gore

Univerzitet Crne Gore (UCG) saopštio je danas da je protiv svakog vida kršenja akademskog integriteta i osuđuje takve pojave.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je krivičnu prijavu protiv vanredne profesorice Pravnog fakulteta Bojane Lakićević-Đuranović zbog sumnnje da je izvršila krivično djelo - krađa intelektualne svojine, odnosno povredu moralnih prava autora i interpretatora iz člana 233 Krivičnog zakonika.

"U skladu sa Zakonom o akademskom integritetu i Statutom Univerziteta Crne Gore, Univerzitet je nakon dobijanja Prijave od strane NVO za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta od strane profesora zaposlenog na Univerzitetu, u okviru svojih ingerencija, tražio izjašnjenje Vijeća Pravnog fakulteta po osnovu mogućeg plagijata, uputio predmet Etičkom komitetu Ministarstva prosvjete koji je po novom Zakonu o akademskom integritetu nadležan za utvrđivanje plagijata van Crne Gore i kojeg je Ministarstvo prosvjete bilo u obavezi da formira 90 dana od stupanja na snagu ovog Zakona, te svrstao ovaj predmet u dnevni red prve naredne sjednice Senata Univerziteta Crne Gore (17.7.2019.g.), kao organa koji je prema Statutu Univerziteta Crne Gore imao nadležnost za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta u smislu utvrđivanja plagijata prije stupanja na snagu Zakona o akademskom integritetu. Nakon izjašnjenja Ministarstva prosvjete da li je Etički komitet osnovan, kao i konkretnog Izjašnjenja od strane Vijeća Pravnog fakulteta s obzirom da se radi o zaposlenom na toj ustanovi, Senat će u okviru svojih nadležnosti donijeti adekvatnu Odluku", navodi se u saopštenju UCG.

U saopštenju se dodaje da nijedan ministar, rektor, dekan, profesor ili NVO ne mogu biti iznad zakona i Statuta Univerziteta Crne Gore.

"Univerzitet Crne Gore će se kao i do sada u svim postupcima isključivo rukovoditi zakonskim aktima i procedurama, a ne medijskim provokacijama, zlonamjernim insinuacijama i retorikom, kao i nekompetentnim komentarima", zaključuje se u saopštenju UCG.