VIŠE OD 11 ODSTO ĐAKA KORISTI PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE

Droga dostupna i jeftina, država bez ideje da zaštiti djecu

Istraživanje ombudsmana pokazalo da više od 11 odsto crnogorskih đaka koristi opijate, iz NVO “Juventas” upozoravaju:
7213 pregleda 20 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Droga je lako dostupna i jeftina, a država nema valjane mehanizme da zaštiti djecu, niti da na pravi način pomogne onima koji koriste droge, kazali su “Vijestima” iz nevladine organizacije “Juventas”.

Iz kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda predstavili su nedavno analizu “Djeca i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori”, prema kojoj više od 11 odsto crnogorskih đaka koristi marihuanu.

Anketa među 1.000 učenika osnovnih i srednjih škola, pokazala je i da u prosjeku preko osam odsto ispitanika koristi teške droge, da polovina onih koji koriste nelegalne supstance koristi jednu, a polovina čak i dvije i više supstanci.

Anketirani đaci, preko 25 odsto njih, kazali su i da je do droge, ukoliko se želi doći, potrebno od pola do nekoliko sati, što je, kako su ocijenili iz kancelarije ombudsmana, indikacija visokog stepena dostupnosti. Ivana Vujović iz “Juventasa” kaže da podaci o dostupnosti droga nisu iznenađujući, ali da raduje što je na problem ukazano iz kancelarije zaštitnika, pa očekuju da će to biti tema kojom će se u toj instituciji baviti i u narednom periodu.

“Potvrđeno je i u prethodnim istraživanjima da je droga djeci dostupna. Na laku dostupnost droga, a nedostatak preventivnih programa i dostupnih programa podrške ukazujemo već duže vrijeme. Tokom posljednje tri godine, cijena pojedinih narkotika je značajno pala u našoj državi, znači da je ponuda porasla, čineći tako drogu još dostupnijom, što direktno utiče na povećanje broja ljudi koji je konzumiraju. U isto vrijeme, država ne odgovara na potrebe da se djeca zaštite od droga, a da se onima koji koriste droge pruži neophodna podrška”, kazala je Vujovićeva.

Ona dodaje da su djeca i mladi sa bolestima zavisnosti prioritetne grupe centara za socijalni rad, ali i da centri, s druge strane, ”uslijed nedostatka kapaciteta i nedovoljne uvezanosti sa drugim insitutucijama, pružaju veoma limitiran opseg podrške”.

“Djeca i mladi koji koriste psihoaktvne supstance unutar obrazovnog pravnog okvira nemaju mnogo prostora koji im je posvećen, takođe, ni u praksi im se ne pruža podrška koja je potrebna, a koju bi mogli pružiti pedagoško psihološke službe”, rekla je Vujovićeva.

Problematičnim u toj oblasti smatra to što prevenciji nije dato dovoljno prostora i dodaje da ni sadržaji koji su u vezi sa promocijom zdravih stilova života u školama - nisu obavezni.

“Za djecu i mlade koji su korisnici psihoaktivnih supstanci zajemčeno je pravo na liječenje i rehabilitaciju oboljelih od bolesti zavisnosti, ali dječja psihijatrija u Crnoj Gori nije dovoljno razvijena. Uopšte gledano, kapaciteti za rad sa maloljetnim korisnicima droga moraju biti značajno unaprijeđeni”, poručila je Vujovićeva.

“Juventas” je ranije sprovodio istraživanja među osobama koje koriste drogu injektiranjem. Prema dobijenim rezultatima, većina osoba mlađih od 30 godina, koji injektiraju droge, a klijenti su programa smanjenja štete te NVO, navodi da su sa injektiranjem počeli dok su bili mlađi od 20 godina.

“Gotovo svaka treća osoba počela je da injektira narkotike prije punoljetstva, tri odsto čak i prije navršenih 15 godina. Iako velika većina korisnika droga prvi kontakt sa drogama ima prije 18. godine života, tek se svaki deveti intravenski korisnik droga obratio za podršku institucijama sistema kao maloljetnik”, podsjeća Vujovićeva na istraživanje iz 2015. sprovedeno među 100 osoba koje koriste drogu injektiranjem.

Trećina ispitanika koji su se liječili od bolesti zavsnosti, kako je pokazalo to istraživanje, kazali su da im je tokom liječenja nedostajala potrebna podrška psihologa, njih 47 odsto kazalo je da im je nedostajala podrška psihijatra, dok je u 33 odsto slučajeva izostala psihološka podrška porodici osobe koja koristi droge tokom liječenja.

Vujovićeva je podsjetila i na tvrdnje ispitanika koji su naveli da su se u institucijama zdravstvene zaštite susreli sa diskriminacijom, te da je čak 95 odsto ukupnog broja njih saopštilo da je neophodno inovirati postojeće programe liječenja i podrške korisnicima droga.

Da postojeći programi nisu prilagođeni mlađim osobama, prema toj analizi, smatra 83 odsto ispitanika. Analiza “Djeca i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori” koju su nedavno predstavili iz kancelarije ombudsmana, pokazala je da je droga najdostupnija srednjoškolcima i djeci i koja žive u centralnom dijelu države. Lake droge, dostupnije su na jugu, a drogama su najmanje izložena djeca koja žive u sjevernom dijelu Crne Gore.

Zabrinjavajući je i podatak da preko 16 odsto ispitanih učenika tvrdi da nedozvoljene supstance često konzumiraju u školi.

Djeca tviteraši podložniji korišćenju narkotika?

Kod djece koja koriste društvenu mrežu Tviter veća je vjerovatnoća da će uzimati teške droge od druge djece, navodi se u analizi “Djeca i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori”. U analizi se čak navodi da se vjerovatnoća da će koristiti teške droge kod djece tviteraša povećava za 63,6 odsto.

U dijelu gdje se opisuje odnos korišćenja slobodnog vremena i zloupotrebe teških droga, autori navode da vjerovatnoću korišćenja teških droga značajno smanjuju slušanje muzike, surfovanje netom, te gledanje TV-a.