TERENSKO ISTRAŽIVANJE

Green Home počinje identifikaciju pritisaka na rijeci Tari

Tim od osam osoba će tokom narednih 25 dana terenskog rada preći dionicu Tare u dužini od 146 kilometara, od izvora do granice Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom
627 pregleda 0 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: Green Home
Sa sastanka, Foto: Green Home

NVO Green Home od sutra započinje identifikaciju pritisaka  na rijeci Tari, koja obuhvata mapiranje smetlišta, ispusta otpadnih voda, lokacija eksploatacija šljunka, devastiranih obala i korita, nelegalne gradnje, privremenih objekata i drugih načina korištenja resursa rijeke koji potencijalno ugrožavaju njeno prirodno stanje. 

Tim od osam osoba će tokom narednih 25 dana terenskog rada preći dionicu Tare u dužini od 146 kilometara, od izvora do granice Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom.

"Mapiranju pritisaka je prethodila teorijska i praktična obuka radnog tima za digitalno georferenciranje rječnih pritisaka, a koji obuhvata predstavnike NVO Green Home, Saveza sportsko-ribolovnih organizacija Crne Gore, Nacionalnih parkova Crne Gore i volontera. Zahtjevno terensko istraživanje se radi zbog sticanja sveobuhvatne slike stanja rijeke i razumijevanja kumulativnih uticaja trenutnih pritisaka, ali i radi izrade Plana sanacije ugroženih zona obale i korita rijeke, sa kratkoročnim, srednjeročnim i dugoročnim mjerama. Identifikacija pritisaka na rijeci Tari je jedna od aktivnosti koja se sprovodi kroz projekat “Zaštita i očuvanje vodnih i prirodnih resursa rijeke Tare” u saradnji sa Savezom sportsko-ribolovnih organizacija Crne Gore, kao nosiocem projekta. Projekat je ko-finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz Program malih grantova projekta “Upravljenje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu” podržanog od strane GEF-SCCF", saopštili su iz Green Home-a.