Vlada: Albanija nije odgovorila na zahtjeve u vezi sa gradnjom mHE na Cijevni

„Tokom rasprave iskazana je opredijeljenost Crne Gore za poštovanje svih standarda u upravljanju vodama kako sa aspekta potencijalne izgradnje novih energetskih kapaciteta tako i sa aspekta valorizacije vodnih resursa koji pripadaju Crnoj Gori, a koji su duži niz godina u funkciji proizvodnje električne energije u susjednoj Bosni i Hercegovini“, kaže se u saopštenju
2289 pregleda 8 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore

Nadležni organi Albanije nijesu blagovremeno, adekvatno ni argumentovano odgovorili na zahtjeve Crne Gore o izjašnjenju o mogućem prekograničnom uticaju izgradnje malih hidroelektrana na Cijevni, konstatovano je na današnjoj sjednici Vlade.

Kako je saopšteno nakon sjednice, iskazana je odlučnost da Crna Gora dodatno pokrene sve raspoložive mehanizme definisane međunarodnim konvencijama, direktivama i protokolima koji su obavezujući za sve države potpisnice tih akata i koje na do kraja jasan način uređuju međunarodne vodne odnose.

Zaključeno je da ta tema bude aktuelizovana na predstojećoj sjednici Međudržavne komisije Crne Gore i Albanije za saradnju u vodoprivredi koja je zakazana za 19. septembar.

„Tokom rasprave iskazana je opredijeljenost Crne Gore za poštovanje svih standarda u upravljanju vodama kako sa aspekta potencijalne izgradnje novih energetskih kapaciteta tako i sa aspekta valorizacije vodnih resursa koji pripadaju Crnoj Gori, a koji su duži niz godina u funkciji proizvodnje električne energije u susjednoj Bosni i Hercegovini“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela odluku o izmijeni i dopuni sastava Crnogorske komisije za saradnju sa Albanijom u vodoprivrednim odnosima.

Državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Saša Radulović imenovan je umjesto preminulog člana, profesora Mićka Radulovića. Za članicu Komisije imenovana je i izvršna direktorica Nevladine organizacije Green Home Nataša Kovačević.

Vlada je donijela i Odluku o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore (UCG) za studijsku 2019/2020. godine koji se finansiraju iz Budžeta, i dala saglasnost na Konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe UCG za ovu studijsku godinu.

„Odlukom je za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe predviđeno 1.343 mjesta za studente koji će se finansirati iz Budžeta. Vlada je saglasna i sa prijedlogom UCG da se, u cilju implementacije principa afirmativne akcije, poveća ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu za jedan odsto“, kaže se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost za kandidaturu Bokserskog saveza Crne Gore za organizaciju Evropskog prvenstva za mlade 2020. godine u Crnoj Gori.

„U raspravi je istaknuto da se očekuje da bi organizovanje i ovog takmičenja doprinijelo afirmaciji i sporta i daljoj promociji naše zemlje, kao što je to bio slučaj prilikom uspješnih organizacija ranijih međunarodnih sportskih manifestacija“, kaže se u saopštenju.

Usvojena je i Informacija o određivanju tematskog okvira Godišnjeg projektnog konkursa u ovoj godini iz Programa „Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promicija“.

Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo kulture da realizuje Godišnji projektni konkurs u ovoj godini čiji se tematski okvir odnosi na sektor kreativnih industrija.

Konkurs će biti otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a Ministarstvo kulture će obezbijediti 80 hiljada eura, koliko je i planirano budžetom Programa u 2019. godini.

„Nastavljajući sa praksom koju je na početku mandata pokrenuo premijer Duško Marković, Vlada je iz tekuće budžetske rezerve dodijelila šest hiljada eura porodici Seade i Adisa Čoković, po dvije hiljade euraza svako od troje djece rođenih 3. jula“, kaže se u saopštenju.