"DRŽAVE ČLANICE IMAJU RAZVIJENE DEMOKRATSKE STANDARDE"

Bošković: Crna Gora prostala članoca NATO da bi mladi mogli da uživaju u mirnom okruženju

„Upravo članstvo u kolektivnom sistemu bezbjednosti će omogućiti da teritorija Crne Gore bude zaštićena od bilo koga kome bi palo na pamet da pokrene bilo kakvu neprijateljsku akciju protiv Crne Gore“, pojasnio je Bošković
716 pregleda 2 komentar(a)
Konferencija Centra za demokratiju i ljudska prava, Foto: PR Centar
Konferencija Centra za demokratiju i ljudska prava, Foto: PR Centar

Mladi treba da prepoznaju da je Crna Gora postala članica NATO-a kako bi oni mogli da žive i razvijaju se u državi koja će biti bezbjedna, sa mnogo većim demokratskim kapacitetima i u kojoj će se na najbolji način poštovati ljudska prava.

To je saopšteno na završnoj konferenciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), koja je organizovana u okviru projekta „Zauzmimo stav za buduće perspektive: savez mladih i NATO-a”.

Direktorica CEDEM-a, Milena Bešić, istakla je da je bezbjednost jedan od osnovnih preduslova za ostvarivanje demokratije, vladavine prava i ljudskih prava u svakom društvu.

“U okviru programa Bezbjednost i odbrana, CEDEM je tokom 20 godina realizovao veliki broj projekata na ovu temu. Dakle, bezbjednost, reforme sektora bezbjednosti i u periodu do samog učlanjenja, NATO integracije, pri čemu smo imali poseban fokus na učešće mladih ”, rekla je Bešić, prenosi PR Centar.

Ona je ukazala da podaci posljednjeg CEDEM-ovog istraživanja iz jula pokazuju da je trend podrške NATO-u od strane građana, umjereno u padu.

“Smanjeno je interesovanje građana za ovu temu NATO-a, a društvo je, po našim istraživanjima, i dalje duboko podijeljeno po ovom pitanju. Smatramo da je zbog toga jako važno raditi dalje na edukaciji i podizanju svijesti, kako bi se ovaj trend u budućnosti izmijenio”, kazala je Bešić.

Ona je rekla da je prošle godine urađeno i specijalizovano istraživanje “Mladi u susret savremenim bezbjednosnim izazovima” i da je ono pokazalo da je informisanost “na ovu temu, takođe na veoma niskom nivou”.

“To nam je dalo razlog i motiv da dizajniramo poseban projekat koji će se baviti podizanjem svijesti i edukacijom mladih na temu NATO-a, šta članstvo u ovom savezu za nas znači, koje su prednosti od pristupanja itd”, navela je Bešić.

Ministar odbrane, Predrag Bošković, istakao je da NATO nije samo vojska i bezbjednost, već je NATO najmoćniji vojno-politički savez i sve države članice imaju veoma razvijene demokratske standarde.

„Mladi ljudi treba da prepoznaju da je to što je Crna Gora 2017. godine postala članica NATO-a urađeno, prije svega, zbog njih. Mi smo tu odluku donosili da bi oni mogli da žive u mirnom okruženju, da bi mogli da stvaraju familije, da rade i da se razvijaju u državi koja će biti bezbjedna, koja neće ratovati, koja će imati mnogo veći demokratski kapacitet, državi koja će na najbolji način poštovati ljudska prava“, kazao je Bošković, prenosi PR Centar.

On je rekao da su benefiti članstva u NATO-u brojni, a veoma je bitan bezbjednosni.

„Upravo članstvo u kolektivnom sistemu bezbjednosti će omogućiti da teritorija Crne Gore bude zaštićena od bilo koga kome bi palo na pamet da pokrene bilo kakvu neprijateljsku akciju protiv Crne Gore“, pojasnio je Bošković.

Ekonomski razvoj je, kako je kazao, nešto što je itekako povezano sa bezbjednošću.

„Da bi neko mogao da investira u neko društvo, to društvo mora da bude bezbjedno. Činjenica je da imamo ogroman porast investicija iz zemalja članica NATO-a, nakon punopravnog crnogorskog članstva u NATO-u. Da ne govorim o turizmu kao jednoj od ključnih grana za Crnu Goru, gdje smo imali veliki broj turista koji dolaze iz zemalja članica NATO-a. Jer bezbjednost je uslov svih uslova“, kazao je Bošković.

Članstvo Crne Gore u NATO-u, kako je rekao, doprinijeće da se Crna Gora ubrzano razvija i da raste.

„Crnogorsko članstvo u NATO-u je jedna od najispravnijih odluka koje su donešene, jer će omogućiti Crnoj Gori da bude dio savremene Evrope i biće jedan zamajac čitavom regionu Zapadnog Balkana da se ostavi nesporazuma, sukoba i neslaganja i da pokuša da nađe zajednički imenitelj koji će nas sve odvesti u pravcu evropskih i evroatlantskih integracija“, kazao je Bošković.

Predavačica na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica (UDG), Nikoleta Đukanović, istakla je da su danas bezbjednosni izazovi veoma složeni, da ih ima jako puno i da su teško pedvidivi.

„Upravo je zbog toga važno što više isticati i objašnjavati ulogu NATO-a u pocesu suočavanja sa izazovima bezbjednosti. Edukacija mladih je posebno važna i nakon ulaska Crne Gore u NATO, budući da se često zanemaruje uloga edukacije o NATO-u nakon ulaska, smatrajući da je taj proces završen“, objasnila je Đukanović.

Ona smatra da je veoma važna edukacija mladih o novim trendovima bezbjednosti danas, kao i da je potrebna zbog toga što „sistem bezbjednosti kako ga shvatamo vuče korjene iz prošlosti“.

Prema njenim riječima, kada je riječ o NATO-u, u fokusu su tri ključna segmenta.

„To su prije svega bezbjednost i stabilnost, koji dovode do razvoja. I zato kažem da je uloga NATO-a u procesu demokratske konsolidacije Crne Gore veoma važna i ona se često zanemaruje. Vojna dimenzija takođe ima veliki značaj“, objasnila je Đukanović.

Važno je, kako je rekla, ukazivanje građanima na zajedničke vrijednosti koje NATO dijeli, a to su, prije svega mir, stabilnost, bezbjednost, solidarnost, vladavina prava, individualne slobode, blagostanje.

„Danas govorimo o NATO-u kao političkom, vojnom savezu, ali i savezu partnerstava, a ne sukoba“, istakla je Đukanović.

Koordinator projekta i programski menadžer CEDEM-a, Ognjen Marković, kazao je da je prva i ključna aktivnost projekta sprovođenje kampanje na društvenim mrežama.

„Cijeli projektni tim se dubinski bavio načinima približavanja teme NATO-a mladima, kroz brojne vizuale, postere, video snimke, animacije. Nakon toga je krenula jedna od najuspješnijh aktivnosti, a to je divanjenje sa ambasadorima država članica NATO-a sa mladima“ naveo je Marković.

On je kazao da su održana četiri divanjenja kojima je prisustvovalo preko 130 mladih, predstavnici Ministarstva odbrane i ambasada SAD-a, Velike Britanije, Poljske i Bugarske.

„Realizovali smo i trodnevnu školu za mlade kadrove „Mladi u susret savremenim bezbjednosnim izazovima: šta nam predstoji?“, koja se održala u junu u Petrovcu i okupila je oko 30 predstavnika omladinskih organizacija, nevladinih organizacija, pravosuđa, tužilaštva, a takođe i državnih institucija u oblasti bezbjednosti“, rekao je Marković.

On je kazao da je, pored gorenavedenih aktivnosti, realizovan i set interaktivnih radionica „Savez za 21. vijek“ u gimnazijama u Mojkovcu, Nikšiću, Podgorici, Kolašinu i Bijelom Polju, kao i set intervjua „NATO - zajedničke vrijednosti i participacija!“ sa onima koji nisu u samoj oblasti bezbjednosti, ali koji su mogli da kažu šta članstvo u NATO-u predstavlja za njih i šta im je donijelo, kao što su pjesnici, modni dizajneri, slikari i slično.

Studentkinja Humanističkih studija, Milica Đukanović, koja je pohađala školu u Petrovcu, rekla je da je važno shvatiti da se integracijski procesi ne odnose samo na političare, na nosioce vlasti i donosioce odluka već, prije svega, zahtijevaju aktivno i odgovorno učešće svih društvenih grupa, a naročito omladine.

„Ne postoji lojalan građanin države Crne Gore koji ne podržava njen evropski i evroatlantski put, jer je upravo to garant njene dugovječne samobitnosti“, istakla je Đukanović.

Pobjednik konkursa za eseje „Šta je za mene NATO“ i student Pravnog fakulteta UCG, Jovan Dabović, smatra da NATO počiva na tri fundamentalna principa a to su otvorenost, jednakost i sigurnost, o kojima je detaljno pisao u svom radu. Takođe, Dabović je naveo da za njega NATO predstavlja garant mira, bezbjednosti, ekonomskog prosperiteta i razvoja.

„Apelujem na mlade da učestvuju na ovakvim i sličnim konkursima, jer je to od velikog značaja za društvo u cjelini“, zaključio je Dabović.

Projekat "Zauzmimo stav za buduće perspektive: savez mladih i NATO-a", sprovodi CEDEM, u saradnji sa PR Centrom i ATAK-om, a finansira ga Odsjek za javnu diplomatiju NATO saveza.

Projekat "Zauzmimo stav za buduće perspektive: savez mladih i NATO-a", sprovodi CEDEM, u saradnji sa PR Centrom i ATAK-om, a finansira ga Odsjek za javnu diplomatiju NATO saveza.