uspostavljen registar “Ne zovi me”

Od sada možete blokirati reklame koje vam stižu na telefon i e-mail

Telefonski broj, odnosno e-mail adresu za koji je podnijet zahtjev, operator je dužan da upiše u registar u roku od dva radna dana od dana prijema ispravnog zahtjeva korisnika
9954 pregleda 3 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Agencija za elektronske komunkacije i poštansku djelatnost je uspostavila registar “Ne zovi me” u elektronskom obliku. Registar sadrži telefonske brojeve i e-mail adrese korisnika koji ne žele da primaju elektronske poruke odnosno telefonske pozive u svrhu direktnog marketinga.

Kako je saopšteno iz Agencije, upis ili brisanje podataka u registar na osnovu zahtjeva korisnika obavlja, bez naknade, operator sa kojim korisnik ima zaključen pretplatnički ugovor.

"Korisnik elektronskih komunikacionih usluga koji ne želi da prima elektronske poruke odnosno telefonske pozive u svrhu direktnog marketinga podnosi zahtjev za upis u Registar operatoru, sa kojim korisnik ima zaključen pretplatnički ugovor, na neki od slijedećih načina: dostavljanjem zahtjeva putem pošte ili u poslovnici operatora; dostavljanjem zahtjeva, putem elektronske pošte sa adrese koja je prethodno registrovana kod operatora kao adresa elektronske pošte korisnika koji podnosi zahtjev; slanjem SMS-a sa porukom: Prijava na broj 14876, sa telefonskog broja korisnika koji se želi upisati u Registar", navodi se u saopštenju.

"U slučaju kada su njegov korisnički broj odnosno e-mail adresa upisani u registar ,,Ne zovi me", a korisnik hoće da nastavi da prima elektronske poruke, odnosno telefonske pozive u svrhu direktnog marketinga, tada korisnik podnosi operatoru zahtjev za brisanje iz registra na neki od slijedećih načina: dostavljanjem zahtjeva putem pošte ili u poslovnici operatora; dostavljanjem zahtjeva, putem elektronske pošte sa adrese koja je prethodno registrovana kod operatora kao adresa elektronske pošte korisnika koji podnosi zahtjev; slanjem SMS-a sa porukom: Odjava na broj 14876, sa telefonskog broja korisnika koji se želi upisati u Registar", dodaju iz Agencije.

Telefonski broj, odnosno e-mail adresu za koji je podnijet zahtjev, operator je dužan da upiše u registar u roku od dva radna dana od dana prijema ispravnog zahtjeva korisnika.

Pristup podacima iz Registra će, kako je saopšteno, imati sva zainteresovana lica.

"Upotreba automatskih govornih uređaja bez ljudskog posredovanja (pozivni automati), faks aparata ili elektronske pošte, uključujući SMS ili MMS, za pozive prema korisniku, radi direktnog marketinga, dozvoljena je samo uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika. Lice koje šalje ili u čije ime se šalju elektronske poruke ili upućuju telefonski pozivi radi direktnog marketinga dužno je da obezbijedi saglasnost korisnika odnosno da prije njihovog slanja provjeri status korisnika u Registru. Upis u Registar “Ne zovi me” povlači sve prethodno date saglasnosti, tako da se prema telefonskim brojevima i e-mail adresama koji se nalaze u Registru ne smiju upućivati elektronske poruke odnosno telefonski pozivi u svrhu direktnog marketinga", zaključuje se u saopštenju Agencije.

Više informacija dostupno je na adresi nezovime.ekip.me ili u poslovnicama operatora.