U Budvi da grade samo oni sa dubokim džepom

Carević pola godine u fioci drži odluku, kojom je predviđeno da kvadrat novogradnje uz more košta 387 eura. Više neće biti, prema planu, olakšica za gradnju pojedinih turističkih objekata
12297 pregleda 4 komentar(a)
Budva, Foto: Vuk Lajović
Budva, Foto: Vuk Lajović

Nacrtom nove Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koja pola godine čami u fioci gradonačelnika Marka Bata Carevića, predviđeno je da komunalije za stanogradnju u Budvi u njenom najatraktivnijem dijelu budu upola veće, čijim izglasavanjem bi napokon betoniranje metropole turizma bilo zaustavljeno. Time bi samo onaj koji je spreman da za kvadrat novoizgrađenog apartmana, stana ili kuće, uz samo more - u takozvanoj ekskluzivnoj građevinskoj zoni od Jaza do Buljarice, plati 387 eura, čak stotinu eura više od trenutno važeće cijene, mogao da gradi.

I do sada Budva je bila najskuplja građevinska destinacija, ali starom odlukom davale su se razne olakšice za one koji grade turističke vile, apart hotele, garni hotele i slične objekte, koji su bili eufeizmi za stanove za tržište. Sada su novom odlukom sve te beneficije ukinute, a cijene naknada za pet građevinskih zona uvećane.

Načelnik Službe za naplatu komunalija Opštine Budva Ninoslav Kaluđerović, koji je uradio nacrt nove odluke još u julu prošle godine, krajem novembra uputio je urgentno pismo kabinetu Carevića da nacrt koji im je još prije pola godine stave na javnu raspravu, kako bi se odluka potom našla i pred odbornicima. „Služba je 4. jula 2019. dostavila nacrt odluke kabinetu predsjednika na saglasnost, a istu do dan-danas nijesmo dobili“, navodi se u pismu Kaluđerovića u koje su „Vijesti“ imale uvid. Na urgentnost u donošenju takve odluke, kako navodi Kaluđerović, obavezuje odluka Ustavnog suda koja je proglasila neustavnim beneficije koje su propisane aktuelnom odlukom. „Naša služba zato insistira da Odluka o naplati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta bude dostavljena što prije lokalnom parlamentu na odlučivanje. Ustavni sud je proglasio neustavnim član 66 odluke, koji se odnosi na beneficije za razne objekte, a naša služba se upravo u svome radu oslanja na tu odluku i na član koji je proglašen neustavnim“, obrazložio je Kaluđerović. Kao još jedan od razloga hitnosti da lokalni parlament donese novu odluku, Kaluđerović je naveo i to što novi Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata predviđa isključivo naplatu za neto površinu objekta, dok važećom opštinskom odlukom tretira se bruto površina.

Novom odlukom samo bi se oslobodili od plaćanja komunalija investitori koji grade hotele sa 4+ zvjezdice uz izjavu revidenta i kasnije potvrde iz Ministarstva održivog razvoja i turizma da je registrovan kao hotel sa 4+ zvjezdice.

Povećanje cijena komunalija obrazloženo je time i što je Sekretrijat za investicije odredio gotovo duplo veće koeficijente opremljenosti od prethodnih, pa je iz tog razloga predviđena cijena komunalija po zonamo toliko uvećana.

Naime, koeficjent za ekskluzivnu zonu novom odlukom bi iznosio tri umjesto dosadašnjih 2,25, za prvu zonu 2,4 umjesto dosadašnjih 1,8, za drugu zonu 1,9 umjesto 1,5, za treću zonu 1,5 umjesto 1,2 i za četvrtu zonu obračunavao bi se koeficijent opremljenosti od 1, što je jedino snižavanje, jer je do sada bio 1,05.

I novom odlukom prosječni troškovi komunalnog opremanja građevinskog zemljišta iznose 129,29 eura po kvadratu. Međutim, kada se ova brojka pomnoži sa novim koeficijentima dobija se da komunalije za kvadrat novoizgrađenog objekta u ekskluzivnoj zoni iznosi 387,87 eura umjesto 290,90, u prvoj zoni 310,30 eura umjesto 232,72 eura, u drugoj zoni 245,65 eura umjesto 193,93, u trećoj zoni 193,94 umjesto dosadašnjih 155,15 i u četvrtoj zoni 129,29 eura, što je jeftinije, jer je do sada iznosio 135,75 eura. To što bi komunalije „otišle u nebo“, svakako ne odgovara građevinskom lobiju. Građevinski biznis i dalje je jedan od najunosnijih u metropoli turizma, pa stanogradnja je praktično u protekle dvije godine procvjetala, a tržište nekretnine doživjelo renesansu. Praktično najcjenjenije su nekretnine one u ekskluzivnoj i prvoj zoni, gdje su komunalije i najskuplje. Odlaganja donošenje nove odluke ide naruku građevinarima.

Sekretarijat za urbanizam i glavna gradska arhitektica zatrpani su zahtjevima investitora za dobijanje neophodnih papira kako bi što prije započeli gradnju i izbjegli stupanje na snagu novog cjenovnika o kome se govori unazad pola godine.

Služba za naplatu komunalija uspjela je za protekle tri godine da naplati više od 30 miliona eura čistog novca, koji je direktno ušao u opštinsku kasu. Prekinula je sa praksom da se komunalije naplaćuju kompenzacijama. Upravo ovakav priliv od komunalije oporavio je Opštinu koja je bila u finansijskoj dubiozi za vrijeme prethodne vlasti.

Nema više povoljnosti, može jedino na rate

Novom odlukom izbrisane su gotovo sve povoljnosti, koje su sada na snazi, a koje su se odnosile na umanjenja iznosa komunalija za gradnju porodičnih kuća, turističkih vila, raznih vrsta hotela (apart, garni, kondo...). Čak se briše i stavka koja je bila na snazi da se komunalije umanjuju za petinu ukoliko se plaćaju odmah. Novom odlukom, onaj ko bi kešom u roku od 15 dana izmirio komunalije imao bi povoljnost da mu se umanji iznos za deset odsto. Ipak, ostavljene su povoljnosti da se komunalije mogu platiti u ratama i to na deset godina za objekte do 200 kvadrata kojima se rješavaju stambena pitanja, na pet godina za objekte do 500 kvadrata, te za ostale objekte na tri godine.

Bonus video: