u kontinuitetu prate situaciju

Uprava: Godinama se sprovodi nadzor u cilju prevencije pojave bolesti ptičjeg gripa

Do danas, kako ističu iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, nije potvrđen nijedan slučaj avijarne influence kod domaće živine na teritoriji Crne Gore
453 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u kontinuitetu prate situaciju po pitanju bolesti ptičijeg gripa (avijarne influence). Kroz Program mjera obavezne zdravstvene zaštite životinja, već duži niz, sprovodi se nadzor (monitoring) ove bolesti.

Do danas nije potvrđen ni jedan slučaj avijarne influence kod domaće živine na teritoriji Crne Gore.

Podsjećamo da je jedini slučaj prisustva virusa visoko patogene avijarne influence zablježen kod divlje patke, u decembru 2016. godine, i to na jednom uzorku iz monitoringa.

Avijarna influenca je bolest koja pogađa živinu i divlje ptice. U zavisnosti od soja virusa, mogu izazvati ozbiljne kliničke znake, uz potencijalno visoku stopu uginuća kod živine, ili samo blage simptome ili prolaze bez kliničke slike. Takođe, neki od sojeva se mogu prenijeti na ljude. Međutim, za soj virusa koji je trenutno potvrđen u evropskim zemljama (H5N8) nije zabilježen prenos na čovjeka, a prema izvještajima Svjetske zdrsvstvene organizacije, mala je vjerovatnoća da do prenosa sa životinje na čovjeka dođe.

U Evropi trenutno su prijavljena žarišta virusa avijarne influence u Poljskoj, Slovačkoj, Rumuniji, Ukrajini, Mađarskoj i Češkoj.

Obzirom na pojavu bolesti u zemljama istočne Evrope, načine širenja, kao i činjenicu da migratorni putevi divljih ptica vode i preko teritorije Crne Gore, procjena je da postoji rizik od opasnosti pojave ove bolesti i u našoj zemlji u narednom periodu.

U skladu sa analizama rizika, a tokom posljednjih petnaestak godina od kada je virus ptičijeg gripa, u manjem ili većem obimu prisutan u zemljama Evrope i Azije, Uprava preduzima sve neophodne preventivne mjere u cilju maksimalnog smanjivanja rizika unošenja bolesti u Crnoj Gori.

Preventivne mjere, između ostalog, obuhvataju i zabranu uvoza živine, proizvoda od živine i ptica porijeklom iz država, odnosno područja u kojima je prema podacima Međunarodne organizacije za zdravlje životinja (OIE) postoji sumnja ili je bolest potvrđena. Prevencija znači i pojačanu graničnu kontrolu prometa živine, ptica i proizvoda od živine i ptica.

Svake godine u Agrobudžetu su obezbijeđena sredstva za sprovođenje monitoringa prisustva virusa avijarne influence kod domaće živine, a u svrhu praćenja i brzog blagovremenog otkrivanja eventualne pojave ove bolesti na prostorima Crne Gore kod domaće živine - prvenstveno koka nosilja. Istovremeno, sprovodi se i monitoring vodenih divljih ptica – najveći broj uzoraka sa područja Skadarskog i Šaskog jezera. Crna Gora za uspješnu dijagnostiku ove bolesti kod životinja ima uspostavljene kapacitete u Specijalističkoj veterinarskoj laboratoriji.

Iako su držaoci živine, kaveznih i drugih ptica u kontinuitetu obavještavani i edukovani o načinima prenošenja bolesti, simptomima i mjerama prevencije, i ovim putem, Uprava podsjeća na mjere i preporuke koje treba da preduzimaju, kako bi se rizik od eventualne pojave bolesti sveo na minimum. Detaljnije o tome u dokumentu (link).

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove