Agencija: Njemačka kompanija hitno da sanira kolektor

Sekretar za investicije Mladen Mikijelj kazao je “Vijestima” da je taj opštinski resor utvrdio preliminaran trošak sanacije podmorskog ispusta
5208 pregleda 6 komentar(a)
Traže hitnu reakciju: Postrojenje u Bečićima, Foto: Vuk Lajović
Traže hitnu reakciju: Postrojenje u Bečićima, Foto: Vuk Lajović

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine naložila je kompaniji “WTE otpadne vode“, koja je do skoro upravljala postrojenjem za tretman otpadnih voda u bečićkom naselju Vještice, da u roku od 20 dana sanira podmorski ispust na Zavali.

To je “Vijestima“ potvrdio šef kabineta predsjednika Opštine Nikola Jovanović koji je kazao da je dopis Agencije o urgentnom postupanju stigao u Opštinu.

“Stiglo je rješenje Agencije za zaštitu prirode i životne sredine kojim se nalaže „WTE otpadne vode“ da se pristupi hitnoj sanaciji oštećenja na podmorskom ispustu. Da se dostave zvanični razlozi, procjene oštećenja i ostali podaci, a naloženo je hitno postupanje u narednih 20 dana. Nadležni opštinski Sekretarijat za investicije je već izvršio procjenu radova vezano za podmorski ispust na Zavali“, kazao je Jovanović i dodao da su od inostrane kompanije WTE/EVN, koja je osnivač firme u Crnoj Gori, tražili da se sanira ispust i o tome obavijestili nadležne državne institucije.

On je rekao da je reakcija Agencije uslijedila nakon što je Opština upozorila da postoje oštećenja na ispustu.

Sekretar za investicije Mladen Mikijelj kazao je “Vijestima” da je taj opštinski resor utvrdio preliminaran trošak sanacije podmorskog ispusta.

“Rok koji je firma ‘WTE otpadne vode’ dobila za sanaciju navedenog problema još nije istekao, ali prema informacijama sa kojima raspolažemo, kompanija će sanirati oštećenja u predviđenom roku o svom trošku“, kazao je Mikijelj.

On je ranije rekao da je uočeno je da je usljed djelovanja talasa jedan dio cijevi pomjeren, pa je došlo do izvlačenja na mjestu spoja.

“Takođe je uočeno i da je dio cjevovoda nepravilno položen po stijenama koje je oštećuju i podižu, pri čemu prave luk. Iz tog razloga postoji mogućnost pucanja cijevi u tom dijelu“, kazao je ranije Mikijelj.

U kakvom se stanju nalazi ispust najslikovitije je objasnio na skupštinskom zasijedanju gradonačelnik Marko Bato Carević, navodeći da su zatekli cijev koja je lancima vezana za stijenu.

Naveo je da su se fekalije sirove izlivale u more, i nakon što je inostrana kompanija napustila postrojenje krajem januara. Opština odmah pristupila sanaciji svih problema i stavila u funkciju kolektor a za vd direktora opštinske firme “Otpadne vode“ imenovala Gorana Pejovića, te od Ministarstva finansija dobila saglasnost da uposli još radnika.

Skupština opštine u srijedu je usvojila set operativnih i pravnih mjera za rješavanje problema oko postrojenja za tretman otpadnih voda. Od Vlade će se tražiti da li su Njemci zaista “skinuli“ sa računa države Crne Gore 29,3 miliona eura, ili su u pitranju spekulacije.

Biće podnijete u roku od 90 dana krivične prijave protiv svih koji su učestvovali u milionskim malverzacijama, a sumnja se da, osim opštinskih, ima i vladinih funkcionera. Setom operativnih mjera zadužuje se Carević da odmah pokrene neophodnu procedure koja omogućava da opštinsko preduzeće “Otpadne vode” počne da radi u punom kapacitetu.

“Da u roku od 30 dana bude imenovan i Odbor direktora. Kroz program investicionih aktivnosti biće realizovano neophodno investiranjeiI i održavanje postrojenja. Zadužuje se Carević da preduzme hitne radnje na otklanjanju nedostatka u usvojenom Programu investicionih aktivnosti za 2020, kako bi u hitnom roku stupio na pravnu snagu. Careviću se nalaže da preko Sekretarijata za investicije, naloži ‘Vodovodu i kanalizaciji’ da bez odlaganja otvore poseban račun za naplatu usluga odvođenja otpadnih voda. Novac koji se od potrošača naplati... mora biti iskorišten isključivo za funkcionisanje sistema za tretman otpadnih voda”, navodi se u setu operativnih mjera.