NASTAVAK SUĐENJA

Uzorke iz Ćehotine uzimale nestručne osobe

Odbrana optuženih za pomor ribe osporava nalaze CETI i Specijalističke veterinarske ustanove
2115 pregleda 2 komentar(a)
Dio uginule ribe iz rijeka nakon incidenta, Foto: Privatna arhiva
Dio uginule ribe iz rijeka nakon incidenta, Foto: Privatna arhiva

Advokati i optuženi za ekološki incident koji se desio 5. jula prošle godine kada je došlo do pomora ribe u rijekama Vezišnica i Ćehotina, osporili su juče u nastavku suđenja nalaz Specijalne veterinarske ustanove (SVU) i Centra za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) koji su radili analizu uginule ribe i kvaliteta vode u tim rijekama.

Oni su ustvrdili smatraju da ta dva nalaza nisu podobni za utvrđivanje bilo koje činjenice, a posebno dokazivanju krivice optuženih.

Pod optužbom da su izazvali pomor ribe ispuštanjem otpadnih voda sa deponije Maljevac u Vezičnicu pritoku Ćehotine, na optuženičkoj klupi nalazi se bivi direktor Termoelektrane Vladimir Šestović, vođa smjene Ratomir Debeljević, rukovodilac sektora za operativnu kontrolu i planiranje Dragan Babić, i stručno lice za zaštitu životne sredine Slavko Vukašinović.

Debeljević i Babić se terete za krivično djelo zagađenje životne sredine za šta je zaprijećena kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca do pet godina. Šestoviću i Vukašinoviću se stavlja na teret krivično djelo nepreduzimanja mjera zaštite životne sredine, a za to krivično djelo zaprijećena je kazna zatvora do tri godine. Za oba krivična djela optužena je i EPCG kao pravno lice.

Prigovarajući na nalaz SVU, advokati su konstatovali da je ispitivanje ribe izvršeno četiri dana nakon uginuća i da su ispitani samo uzorci iz Ćehotine, a ne i Vezišnice. Odbrana je konstatovala da su uzorke ribe i vode za analizu uzele nestručne osobe, odnosno ribolovci SRK “Lipljen”, da uzorci vode nisu uzeti u skladu sa Vodičem o uzorkovanju vode donijetog 2016. godine, već su to radile za to nekvalifikovane osobe u neadekvatnim posudama.

Tvrde i da se rezultati kvaliteta vode koji je rađen nakon incidenta ne razlikuju od ispitivanja koja su rađena prethodnih godina, a koja godinama pokazuju da su Vezišnica i Ćehotina najzagađenije rijeke u Crnoj Gori.

Vukašinović koji je dugo godina radio I kao direktor TE, ne spori da je TE zagađivač pljevaljskih rijeka, ali tvrdi da voda sa deponije Maljevac ne može uzrokovati masovni pomor ribe.

Vještak biološke struke Snežana Vidanović ostala je pri svom nalazu, u kojem tvrdi da je do pomora ribe došlo zbog ispuštanja otpadnih voda sa deponije Maljevac na kojoj već 37 godina Termoeletrana odlaže pepeo i šljaku koji nastaju kao nusprodukt rada pljevaljskog bloka.

Vidanović smatra da se kritične večeri nije smjelo dozvoliti da se voda ispušti u Vezišnicu I da je trebalo detaljno razraditi šta je trebalo uraditi u slučaju prestanka rada bager stanice, koja transportuje cijevima pepeo i šljaku pomiješanu sa vodom na deponiju Maljevac.

“Integrisana dozvola ne predviđa tu varijantu a razlog je taj što prestanak rada bager stanice nije prepoznat kao rizik koji može negativno uticati na životnu sredinu”, rekla je Vidanović.

Suđenje će biti nastavljeno 17. marta kada će ponovo biti saslušana Vidanović, na čijem je nalazu u najvećem dijelu i bazira optužnica.

Vidanović: Analizirala sam ono što mi je dostavljeno

Vidanović je kazala da je u svom izvještaju koristila rezultate analize koju je readio CETI, jer joj iz Termoelektrane nisu dostavili rezultate analiza otpadnih voda koje su u obavezi da rade sedmično i mjesečno.

Ona je kazala da se uzorkovanja moraju raditi pod određenimm uslovima jer način uzimanja uzoraka, kao I ambalaža, njeno čuvanje I transport I vrijeme uzorkovanja mogu imati uticaj na dobijeni rezultat i da o primjedbama koje su iznijeli advokati optuženih mišljenje treba da daju stručnjaci CETI-ja.

“Ja sam nalaz radila na osnovu analize CETI-ja, a da li su oni to radili po pravilima, o tome treba da se izjasni CETI”, rekla je Vidanović.