ODLUKA PRIPREMLJENA ZA PREDSTOJEĆU SJEDNICU LOKALNOG PARLAMENTA

Tivat daje Luštici zemlju u zakup za kolektor: Za 7.700 kvadrata dobiće 33.000 eura

Planiran turistički grad od milijardu eura na Luštici
0 komentar(a)
Luštica, Foto: Luštica
Luštica, Foto: Luštica
Ažurirano: 01.02.2019. 01:45h

Opština Tivat namjerava da kompaniji Luštica Development izda u dugoročni zakup opštinsku parcelu od 7.707  kvadrata  u Krtolima za oko 33.000 eura, da bi na njoj gradila postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za turistički kompleks Luštica Bay.

Luštica Development je 2009. sa Vladom i Opštinom već zaključila ugovor o zakupu na 90 godina skoro 7 miliona  kvadrata  formalno državnog i opštinskog zemljišta u Krtolima i na obali zaliva Trašte, na kojima gradi turistički grad vrijedan više od milijardu eura.

Najveći dio tog zakupljenog zemljišta, prema urbanističkm i planovima Luštice Development, ostaće neizgrađen i biće zelena površina, pa čudi da je kompaniji neophodno da zakupi dodatnih 7.000  kvadrata .

Odluka o davanju u zakup katastarske parcele 1146/10 KO Radovići, površine 7.707  kvadrata , pripremljena je za predstojeću sjednicu lokale Skupštine.

Opština namjerava da to zemljište izda u zakup na rok od 29 godina, „a za potrebe izgradnje infrastrukturnog objekta - postojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rezervoara za vodu“.

Zakupnina je utvrđena na iznos od 0,15 eura po kvadratu godišnje, a u odluci stoji da je zakupac dužan da u roku od mjesec dana od dana zaključenja ugovora, isplati kompletan iznos.

To znači da će Luštica Developoment Opštini platiti 33.525 eura i time biti “mirna“ narednih 29 godina.

Zemljište je jedini postojeći lokalni put od Radovića za Oblatno i dalje prema svim ostalim naseljima na hercegnovskom dijelu poluostrva Luštica.

Prema odluci koja ide pred odbornike, zakupac će biti obavezan da tokom izgradnje PPOV i rezervoara radove organizuje tako da se ne prestane koristiti postojeća saobraćajnica, dok se ne izgradi nova koja će biti povezana sa planiranom novom ulicom MR2.

Opštinska parcela nalazi se u zahvatu DUP-a “Donji Radovići centar“, u zoni označenoj kao “pejzažno uređenje javne namjene“.

Na njoj je planirana lokacija za „postavljenje objekata hidrotehničkih instalacija - vodovod“.

Izmjenama DUP-a koje su u toku na zahtjev Luštice Development, za tu lokaciju se predviđa i ucrtavanje budućeg PPOV-a koje bi prečišćavalo otpadne vode iz budućeg naselja Central.