IZLOŽENI DODATNOM RIZIKU

Ozon: Zaštititi zaposlene i životnu sredinu od medicinskog otpada

Kako navode u saopštenju lokalnim komunalnim preduzećima, sanitarnim deponijama i Udruženju komunalnih preduzeća Crne Gore, proslijedili su preporuke Internacionalne organizacije sakupljača čvrstog otpada (ISWA), koja okuplja vodeće institucije i stručnjake u ovoj oblasti
621 pregleda 0 komentar(a)
Medicinski otpad, Foto: Zoran Đurić
Medicinski otpad, Foto: Zoran Đurić

Ekološki pokret „Ozon“, nakon predloga upućenog  Vladi u vezi donošenja lokalnih planova za upravljanje otpadom u kriznim situacijama, pozvao je sve relevantne institucije u sistemu upravljanja otpadom,  naročito one koje su zadužene za sakupljanje, transport i deponovanje, na povećanu odgovornost prema zaposlenim i životnoj sredini, tokom trajanja pandemije Covid 19.

„Polazeći od činjenice da su povećane količine medicinskog otpada, koji se generiše za potrebe zdravstvenog sistema i za realizaciju preporuka  Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) datih građanima, smatramo da se potrebno adekvatno odnositi i prema medicinskom, infektivnom i opasnom otpadu,  koji nastaje nakon upotrebe zaštitnih maski, rukavica, različitih rastvora za dezinfekciju i drugih farmaceutskih proizvoda, kako bi se na najmanju moguću mjeru svele negativne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu“, navodi se u saopštenju „Ozona“.

Kako navode u saopštenju lokalnim komunalnim preduzećima, sanitarnim deponijama i Udruženju komunalnih preduzeća Crne Gore, proslijedili su preporuke Internacionalne organizacije sakupljača čvrstog otpada (ISWA), koja okuplja vodeće institucije i stručnjake u ovoj oblasti.

“Preporuke su fokusirane na zaštitu zaposlenih u komunalnim preduzećima tokom sakupljanja i transporta otpada koji sadrži i infektivni i opasni medicinski otpad, gdje je potrebno ispoštovati sve principe zaštite na radu, upotrebu odgovarajuće opreme i održavanja higijene iste, Kada  su tretman i odlaganje medicinkog otpada u pitanju, ISWA je sanitarnim deponijama dala preporuke kako je potrebno izolovati i deponovati infektivni i opasni medicinski otpad, kao i spriječiti mogućnost kontakta sa ljudima ili životinjama i tako izbjeći neželjene posledice”, stoji u saopštenju.

Svjesni rizika kojim su izloženi,zaposleni u komunalnim preduzećima, ali i koliko je njihov posao posebno značajan u ovom trenutku, u “Ozonu” se  nadaju da će sa pažnjom razmotriti kako preporuke ISWA, tako i njihov poziv da se iste primjene u praksi u najvećoj mogućoj mjeri, čime će bi se potvrdio visok stepen senzibilnosti ka javnom interesu.

Podsjećaju da su se već obratili Vladi sa predlogom da jedna od privremenih mjera bude i izrada Lokalnih planova upravljanja otpadom u kriznim situacija, što je takođe preporuka ISWA.

“U pripremi je i predlog da se zaposlenima u oblasti upravljanja otpadom i kroz finansijsku podršku, odnosno povećanje visine zarada,  pokaže dio zahvalnosti  zajednice za posao koji obavljaju u uslovima koji su izazvani pandemijom Covid 19. Nadamo se da će i Vlada i NKT shvatiti opravdanost naših napora da se odgovorno postupa za povećanim količinama infektivnog i opasnog medicinskog otpada, te da će prihvatiti predloge i preporuke struke, pošto se na tome insistira”, zaključuje se u saopštenju.