u okviru projekta „Podgorica na dva točka

Glavni grad objavljuje Javni poziv za subvencionisanje kupovine bicikala i električnih trotineta

"Pravo na dodjelu subvencije u okviru trećeg ciklusa, kroz program “Podgorica na dva točka”, imaće najmanje prvih 100 građana koji se prijave na Javni poziv za subvencioniranu kupovinu bicikala i prvih 50 građana koji se prijave za subvencioniranu kupovinu trotineta", navodi se u saopštenju
4219 pregleda 2 komentar(a)
Biciklo, Foto: Damira Kalač, Damira Kalač, Damira Kalač, Damira Kalač
Biciklo, Foto: Damira Kalač, Damira Kalač, Damira Kalač, Damira Kalač
Ažurirano: 04.05.2020. 13:41h

Glavni grad Podgorica sjutra će objaviti Javni poziv za dodjelu subvencija za 2020. godinu u okviru projekta “Podgorica na dva točka”, a kako objašnjavaju u saopštenju, rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva, a zaključno sa 20. 05. 2020. godine.

"Pravo na dodjelu  subvencije u okviru trećeg ciklusa, kroz program “Podgorica na dva točka”, imaće najmanje prvih 100 građana koji se prijave na Javni poziv za subvencioniranu kupovinu bicikala i prvih 50 građana koji se prijave za subvencioniranu kupovinu trotineta", navodi se u saopštenju.

Kako su pojasnili, obavezni dio prijave su: Obrazac-Zahtjev za dodjelu subvencije, kopija lične karte, ponuda iz prodavnice bicikala ili trotineta u vidu predračuna sa preciziranom specifikacijom, potvrda o prebivalištu, budući za subvenciju mogu aplicirati samo stanovnici Glavnog grada (izdaje je MUP Crne Gore), uvjerenje o kućnoj zajednici, jer je ideja da iz jedne porodice samo jedno lice može biti korisnik subvencije (izdaje ga Sekretarijat za lokalnu samoupravu Glavnog grada).

Glavni grad je, kako je saopšteno,  Budžetom za ovu godinu predvidio 20.000 eura kojima će građanima subvencionirati kupovinu bicikala u visini od 50 odsto cijene, a najviše iznosa do 100 eura, kao i trotineta u visni od 50 odsto cijene, a najviše iznosa do 200 eura.

"Komisija za dodjelu subvencija građanima ocjenjivaće sve pristigle zahtjeve, i utvrđuje Listu od  150 prvih građana/ki čija prijava je ispravna. Gradonačelnik Glavnog grada-Podgorica, na osnovu liste sačinjene od strane Komisije, donosi Zaključak o odabiru korisnika subvencije. Rezultati Javnog poziva biće objavljeni na zvaničnoj prezentaciji Glavnog grada www.podgorica.me u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja zaključka o izboru", zaključeno je u saopštenju.

"Prijavu na javni poziv  koji će biti objavljen na sajtu Glavnog grada treba dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

NE OTVARAJ – PRIJAVA ZA DODJELU SUBVENCIJE GLAVNOG GRADA-PODGORICA ZA KUPOVINU BICIKALA I TROTINETA ZA 2020.  GODINU (Program „Podgorica na dva točka“)

na adresu: GLAVNI GRAD – PODGORICA. Ulica Njegoševa, broj 20, 81000 Podgorica.

Prijave na Javni poziv treba dostaviti preporučenom pošiljkom na gornju adresu ili lično, u arhivu Gradske uprave, Ulica Njegoševa, broj 20, prizemlje (ulaz sa Trga Nezavisnosti)", zaključeno je u saopštenju.