PREVAZILAŽENJE POSLJEDICA EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Stupile na snagu: Ovo su mjere Opštine Herceg Novi za pomoć građanima i privredi i racionalizaciju troškova

"Ovim potezom Opština pruža podršku građanima i privredi, te utvrđuje mjere za racionalizaciju troškova lokalne samouprave i zahtjeve prema Vladi Crne Gore kojima bi se olakšalo redovno funkcionisanje svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori"
1152 pregleda 1 komentar(a)
Herceg Novi, Foto: Opština Herceg Novi
Herceg Novi, Foto: Opština Herceg Novi

Zaključak o utvrđivanju mjera i olakšica za prevazilaženje posljedica izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID -19 (koronavirus), koji je donio predsjednik Opštine Herceg Novi stupio je na snagu, saopšteno je danas iz Opštine Herceg Novi. 

"Ovim potezom Opština pruža podršku građanima i privredi, te utvrđuje mjere za racionalizaciju troškova lokalne samouprave i zahtjeve prema Vladi Crne Gore kojima bi se olakšalo redovno funkcionisanje svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju Opštine Herceg Novi.

Mjere i olakšice za građane i privredu su sljedeće:

- Oslobađanje plaćanja kamate za sva pravna i fizička lica po osnovu zaduženja poreza na nepokretnosti za 2020. godinu do 31.12.2020.godine;

- Odlaganje prinudne naplate po osnovu ukupnog dospjelog duga kada je u pitanju porez na nepokretnosti do 31.12.2020. godine, odnosno 31.03.2021. godine na osnovu sporazuma sa svakim dužnikom ponaosob i definisane dinamike po tom osnovu; 

- Oslobađaju se plaćanja zakupa stanova u vlasništvu Opštine socijalno ugrožene kategorije stanovništva za vrijeme trajanja epidemije, na zahtjev zakupca; 

- Oslobađanje plaćanja zakupa objekata ( poslovni prostori, privremeni objekti i dr. ) u vlasništvu Opštine, za subjekte koji ne rade u ovom periodu, zaključno sa proglašenjem kraja epidemije, a na zahtjev zakupca; 

- Oslobađanje plaćanja komunalne takse za javne površine u funkciji ugostiteljskih terasa za vrijeme trajanja epidemije; 

- Odlaganje plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica za 90 dana, za sve one koji ne obavljaju privrednu djelatnost usled epidemije korona virusa;

- Jednokratna pomoć za domaćinstva bez prihoda, oslobađanje od plaćanja računa za vodu i odvoz smeća za mjesece april, maj i jun 2020. godine;

- Oslobađanje plaćanja računa za odvoz smeća za sve privrednike koji ne rade za vrijeme trajanja epidemije, na zahtjev pravnog lica ili preduzetnika;

- Zabranjuju se utuživanja po osnovu računa za vodu i odvoz smeća za vrijeme trajanja epidemije, a nakon toga na bazi sklopljenog sporazuma sa svakim dužnikom definisati dinamiku plaćanja na rate; 

- U periodu trajanja epidemije svim potrošačima omogućiti redovnu isporuku vode bez  obzira na neizmirena dugovanja.

Mjere za racionalizaciju troškova lokalne samouprave:

- Ukidaju se prekovremeni sati za sve zaposlene u lokalnoj samoupravi izuzev zaposlenih u Službi zaštite i spašavanja i Službi komunalne policije i inspekcijskog nadzora;

- Obustavlja se isplate varijabilnog dijela zarade, smanjuju se dodaci na zaradu i ukidaju naknade za rad u komisijama i radnim tijelima;

- Ukida se reprezentacija svim javnim funkcionerima;

- Uvode se mjere maksimalne ekonomičnosti i smanjivanja troškova po svim potrošačkim jedinicama budžeta Opštine;

- U periodu od 60 dana neće se pokretati otvoreni pozivi javnih nabavki, osim u hitnim postupcima u slučaju potrebe.

Zaključkom je određeno da će Opština Herceg Novi uputiti zahtjev Vladi Crne Gore da donese sledeće mjere koje treba da olakšaju funkcionisanje svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori:

- Odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa za opštine, javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač Opština sa mogućnošću reprograma tih obaveza do 30.06.2021. godine;

- Predlaže se izmjena Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojom se Opštinama omogućava duži rok za kratkoročna kreditna zaduženja ili pojednostavljenje procedure za dugoročno zaduženje;

- Kao alternativu ovome predlaže se da Država obezbjedi poseban fond iz kojeg bi se vršila pozajmica opštinama za redovno funkcionisanje;

- Dio sredstava koja su opredeljena kao bespovratna pomoć Crnoj Gori iz EU fondova,usmjeriti prema svim Opštinama srazmjerno veličini.