PO OSNOVU POREZA NA NAEPOKRETNOST

Uprava javnih prihoda Glavnog grada naplatila 1,2 miliona eura više nego 2018.

Lani naplatili 24.611 771 euro, priznaju da mnoga rješenja nisu sprovedena
1170 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada Glavnog grada (Ilustracija), Foto: Luka Zeković
Zgrada Glavnog grada (Ilustracija), Foto: Luka Zeković

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada po osnovu poreza na nepokretnosti, prireza, taksi... naplatila je prošle godine 24.611.771, odnosno 2.521.771 euro više od planiranog, ali je taj iznos mogao biti i veći, jer mnoga rješenja nijesu sprovedena.

To se može zaključiti na osnovu podataka te službe Glavnog grada. U dokumentu se navodi da je naplaćenih 24.611 771, za 5,25 odsto ili 1.228.452 eura više nego prošle godine, ali i da je od 144.844 rješenja za porez na nepokretnosti uručeno 112.242.

“Zbog velikog broja podnesenih žalbi jedan broj obveznika je ostao neoporezovan, ali je identifikovan. Podaci o nepokretnostima u njihovom vlasništvu su prikupljeni, tako da će se oporezivanje i tih obveznika završiti u najkraćem roku”, navodi se u dokumentu.

I pored toga, porez na nepokretnosti ostvaren je, kako je istaknuto, u rekordnom iznosu od 9.744.757 eura ili za 1.144.757 eura (13,31 odsto) više od planiranog i za 102.628 više nego prethodne godine. “U toku 2019. godine Uprava je donijela ukupno 147.916 rješenja, od čega je 116.948 uručeno, i to po osnovu poreza na nepokretnosti 112.242, naknade za korišćenje opštinskih puteva 3.070 i lokalne komunalne takse 1.636. Pokrenuto je 2.847 postupaka prinudne naplate po osnovu poreza, prireza, taksi i naknada”.

Prihodi od lokalnih komunalnih taksi ostvareni su i iznosu od 1.403.342 eura, što je za 86.657 ili 5,82 odsto manje od planiranog.

“Najveći dužnici za lokalne komunalne takse su korisnici javnih površina za postavljene ljetne bašte ugostiteljskih objekata. Naknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji glavnog grada su u iznosu od 1.113 510, što je za 216 489 eura ili 16,28 odsto manje od planiranog”, piše u izvještaju. Kako je pojašnjeno, iako je naplaćeno manje, to je za 67.396 eura više u odnosu na 2018. godinu.