ASK ne zna ko su funkcioneri u “Plantažama”

Uvidom u registar, kartoni dostupni samo za predsjednika Vukotića i članove Perovića i Šahmana. Iz Agencije poručuju da čekaju da im preduzeće pošalje spisak da bi znali koga eventualno da gone

13441 pregleda 44 reakcija 5 komentar(a)
Predstavnik IRF-a u Odboru direktora: Mihailović, Foto: Zoran Đurić
Predstavnik IRF-a u Odboru direktora: Mihailović, Foto: Zoran Đurić

Mada su u više mandata članovi Odbora direktora “Plantaža”, imovina Boža Mihailovića, Đorđija Rajkovića i Anice Hajduković nije poznata, jer u registru Agencije za sprečavanje korupcije nema njihovih imovinskih kartona.

Zakonom o sprečavanju korupcije propisano je da je javni funkcioner dužan da dostavlja imovinske kartone Agenciji i to najmanje jednom godišnje - redovni godišnji se dostavlja do kraja marta za prošlogodišnje stanje.

Osim toga, kartoni se moraju dostaviti i u roku od 30 dana od dana imenovanja ili smjenjivanja, kao i prilikom svakog povećanja imovine vrijednosti veće od 5.000 eura. Ko ne dostavi karton, po Zakonu mu slijedi novačana kazna do 2.000 eura.

Odbor direktora “Plantaža” ima predsjednika i šest članova, a bira ih Skupština akcionara na period od godinu.

Država je preko fondova većinski vlasnik “Plantaža”, pa su njihovi predstavnici i članovi Odbora direktora.

Po dva predstavnika imaju Investiciono razvojni fond (IRF) i Fond penzijskog invalidskog osiguranja (PIO), koji sa 22 i 21,5 odsto imaju većinski udio u “Plantažama”. Zavod za zapošljavanje (ZZZ) ima 8,5 odsto i jednog predstavnika, koliko i Podgorička banka sa 9,2 odsto. Manjinski akcionari takođe imaju svog predstavnika.

U sadašnjem sastavu ispred IRF-a su predsjednik Odbora direktora Veselin Vukotić i Božo Mihailović, ispred Fonda PIO njegov direktor Dušan Perović i Đorđije Rajković, ispred ZZZ-a Sead Šahman, ispred Podgoričke banke Samo Jovićević a Anica Hajduković u ime manjinskih akcionara.

Svi sem predstavnika banke su i u ranijim mandatima bili članovi Odbora direktora.

Međutim, uvidom u registar Agencije, dostupni su samo kartoni Vukotića, Perovića i Šahmana.

Na pitanje da li su oni imali zakonsku obavezu dostavljanja imovinskih kartona, odnosno konkretno da li su članovi Odbora direktora javni funkcioneri, iz Agencije su “Vijestima” kazali da su “u cilju ažuriranja svoje evidencije javnih funkcionera, već zatražila od ‘13. jul - Plantaže’ da Agenciji u što kraćem roku dostavi spisak lica u toj kompaniji koja su obveznici Zakona o sprečavanju korupcije u smislu člana 3”.

“Svakako, uvidom u akte privrednog društva Agencija ispituje da li određeno lice ispunjava zakonske kriterijume na osnovu kojih se može smatrati da je javni funkcioner i obveznik dostavljanja izvještaja o prihodima i imovini ovom organu. Nakon dobijanja svih potrebnih informacija, Agencija će se odrediti o tome da li je u konkretnom slučaju postojala obaveza dostavljanja Izvještaja o prihodima i imovini ovom organu”, navodi se u odgovoru.

Agencija nakon prijema godišnjih imovinskih kartona, između ostalog, provjerava da li su svi obveznici ispunili tu zakonsku obavezu i pokreće prekršajne postupke protiv onih obveznika koji su imali obavezu, a nijesu je izvršili.

Menadžment “Plantaža” našao se na meti interesovanja javnosti nakon što je direktorica Verica Maraš prijavila da su njena osnovna primanja prošle godine iznosila 7.370 eura.

Poslije burnih reakcija, Odbor dirktora je odlučio da joj ubuduće dodjeljuje četiri umjesto osam prosječnih plata u tom preduzeću.

Kada su u pitanju kartoni onih koji kontrolišu njen rad, Vukotić je iz tog tijela prošle godine primao nepunih 750 eura, Perović nema prijavljenih prihoda a Šahman po 490 eura mjesečno.

Bonus video: