"SPREČAVA IH DA NA LITIJAMA ISKAZUJU PROTEST"

Pravni savjet MCP: Ministarstvo zdravlja drastično krši pravo građana na slobodu okupljanja

"Ministarstvo zdravlja je prvo donijelo Naredbu o proglašavanju prestanka zarazne bolesti COVID-19, ali je potom na apsurdan način propisala maksimalan broj od 200 prisutnih lica na javnim okupljanjima. Na taj način je i dalje ostala na snazi zabrana okupljanja svim ostalim građanima Crne Gore, čime su drastično povrijeđena njihova prava", istakli su iz Pravnog savjeta MCP

6725 pregleda 247 reakcija 39 komentar(a)
Sa jednog od okupljanja građana ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, Foto: Boris Pejović
Sa jednog od okupljanja građana ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, Foto: Boris Pejović

Pravni savjet Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP) saopštio je jutros da Ministarstvo zdravlja Naredbom drastično krši Ustavom i zakonom zagarantovano pravo građana na slobodu okupljanja.

"Evidentno je da se to čini isključivo radi sprečavanja građana i pravoslavnih vjernika da na mirnim i dostojanstvenim litijama iskazuju svoj protest protiv diskriminatornih i neustavnih odredbi Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Ministarstvo zdravlja je prvo donijelo Naredbu o proglašavanju prestanka zarazne bolesti COVID-19, ali je potom na apsurdan način propisala maksimalan broj od 200 prisutnih lica na javnim okupljanjima. Na taj način je i dalje ostala na snazi zabrana okupljanja svim ostalim građanima Crne Gore, čime su drastično povrijeđena njihova prava", istakli su iz Pravnog savjeta MCP.

U saopštenju se dodaje da Ministarstvo zdravlja direktno krši Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti na koji se pozivalo prilikom donošenja i izmjena diskriminatorne Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprečvanje prenošenja novog koronavirusa od 1. juna 2020. godine.

"Ministarstvo, po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, ima ovlašćenje da, u slučaju vanredne situacije, u potpunosti zabrani sva javna okupljanja (ali ne i vjerske obrede). To je ono i učinilo Naredbom od 13. marta 2020. godine. Međutim, kada je režim odlučio da, nakon tri mjeseca, ublaži brojne zabrane iz Naredbe, Ministarstvo zdravlja je prekoračilo svoja zakonska ovlašćenja i iz političkih razloga je suštinski zadržalo na snazi zabranu javnih okupljanja tako što je samo najmanjem broju lica (200 građana) priznalo ustavno i zakonsko pravo na slobodu okupljanja", piše u saopštenju Pravnog savjeta MCP.

Oni su kazali da Ministarstvo zdravlja nema pravo da podzakonskim aktima proširuje i mijenja zakonske norme. 

"Biće krivičnog djela „nepostupanje po zdravstvenim propisama za suzbijanje zaraznih bolesti“ iz člana 287 Krivičnog zakonika, je konkretizovano i konačno određeno odredbom iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. U članovima 54 i 55 Zakona je precizno propisano da pojedina prava i aktivnosti mogu biti „zabranjene ili ograničene“ dok „okupljanje na javnim mjestima“ može biti zabranjeno za sva lica, ali ne i dozvoljeno samo za 200 građana. U ovakvim situacijama, javnih okupljanja u vrijeme zaraze ili ima ili nema, a nikako nije dozvoljeno da ih malo ima, a malo više da ih nema. Ovo uviđa ne samo stručna nego i najšira javnost, jer je zdravom razumu neobjašnjivo i u demokratskom društvu neprihvatljivo da je proglašen kraj epidemije, a da neustavne zabrane javnih okupljanja važe samo zbog litija. Posebno ukazujemo da je dobro poznata obaveza državnih organa da svako ograničenje osnovnih ljudskih prava i sloboda mora biti striktno propisano i usko tumačeno", rekli su iz Pravnog savjeta MCP.

Poručili su da je u članu 24 Ustava Crne Gore je propisano da se zagarantovana ljudska prava i slobode mogu ograničiti "samo zakonom", a ne nikakvim naredbama ministarstva i da se ograničenja "ne smiju uvoditi u druge svrhe osim onih radi kojih su propisana".

"Javnost podsjećamo i na odredbu iz člana 10 Ustava Crne Gore kojom je propisano da je ”u Crnoj Gori slobodno sve što Ustavom i zakonom nije zabranjeno” i da je ”svako obavezan da se pridržava Ustava i zakona”. Ustavom nisu zabranjene litije, a zakonom nisu ograničene, jer su to mirna i dostojanstvena javna okupljanja građana. Iz tih razloga je nezakonita i u pravnom sistemu je nevažeća naredba Ministarstva zdravlja kojom su, na neposredno diskriminatoran način i u političke svrhe, javna okupljena dozvoljena za samo 200 građana", piše u saopštenju Pravnog savjeta MCP.

Poručuju i da je jasno da će Uprava policije prekršiti Ustav Crne Gore, Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama, Zakon o javnom redu i miru i Zakon o bezbjednosti saobraćaja "ukoliko zbog ove neustavne i protivzakonite Naredbe Ministarstva zdravlja ne bude obezbjeđivala mirne litije u crnogorskim gradovima na isti način kao što je to i prije epidemije činila".

"Uprava policije i Državno tužilaštvo, nakon ustanovljene sudske prakse prethodnih dana, nemaju pravo da privode i pritvaraju sveštenike zbog organizovanja litija kao mirnih javnih okupljanja u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore", zaključuje se u saopštenju Pravnog savjeta MCP.

Preporučujemo za Vas