"projekat će minimizirati uticaj poplava"

U Nikšiću prezentovani nacrti za prevođenje dijela voda Zete

„Usudio bih se da kažem da prosto postoji konsenzus šta i kako treba riješiti i kako na pravi način realizovati projekat u narednom periodu. Nizvodni proticaj prosto mora biti garantovan na način da obezbjeđuje, na zadovoljstvo svih nas koji smo ovdje u Nikšiću i nas u Elektroprivredi, koji se bavimo projektom valorizacije tzv. viškova velikih voda, optimalno korišćenje energetskog potencijala“, kazao je Mrvaljević

2070 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Svetlana Mandić
Sa sjednice, Foto: Svetlana Mandić

U Nikšiću su u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma prezentovani nacrti Lokalne Studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije Krupac i Slano i Strateške procjene uticaja na životnu sredinu.

Ivan Mrvaljević, izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i inženjering u EPCG, kazao je da će projekat, čija izrada treba da počne na jesen, morati da poštuje sve aspekte životne sredine i ekologije.

„Usudio bih se da kažem da prosto postoji konsenzus šta i kako treba riješiti i kako na pravi način realizovati projekat u narednom periodu. Nizvodni proticaj prosto mora biti garantovan na način da obezbjeđuje, na zadovoljstvo svih nas koji smo ovdje u Nikšiću i nas u Elektroprivredi, koji se bavimo projektom valorizacije tzv. viškova velikih voda, optimalno korišćenje energetskog potencijala“, kazao je Mrvaljević.

Prema njegovim riječima projekat će minimizirati uticaj poplava, garantovati kvalitet voda u novonastaloj akumulaciji i tokom ljetnjih mjeseci spriječiti eventualnu pojavu smeća, odnosno propisati mjere da se to ne dešava.

Samu proceduru Lokalne studije lokacije vodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a Mrvajević je kazao da očekuje da će u naredna dva-tri mjeseca ista biti usvojena.

„Mi pristupamo izradi tehničke dokumentacije glavnog projekta koji će pratiti izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i projektnog rješenja i procjenjujem da će u 2021. godini svi ti dokumenti biti kompletirani i dobijena konačna saglasnost za realizaciju projekta“, istakao je Mrvaljević.

Predstavljajući Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu, dr Danilo Mrdak, koji je učestvovao u izradi pomenutog projekta, kazao je da bi u cilju očuvanja nizvodnih riječnih ekosistema, pejzažnih, estetskih i rekreativnih vrijednosti rijeke Zete, bilo dobro da se skretanje voda u akumulaciju Krupac može dešavati samo prilikom protoka koji su na mjestu pregrade veći od 6 m3/s.

Priča o prevođenju dijela Zete u akumulacije Krupac i Slano je aktuelna od 2016.godine ali su se pomenutom projektu usprotivili mještani naselja koja gravitiraju uz Zetu, kao i nevladini aktivisti. Oni su bili prisutni i na predstavljanju pomenutih nacrta i ukazali su na to da će smanjeni proticaj pogoršati situaciju u riječnom ekosistemu, da se mora voditi računa o ekološko prihvatljivom protoku vode, kao i da se ne smije zaboraviti da je Nikšićko polje buduće područje posebne zaštite. Interesovalo ih je da li će projekat dovesti do većeg plavljenja naselja koja se nalaze uz Zetu, kakav će biti kvalitet vode, da li će smanjeni proticaj dovesti do masovnog pomora rakova, kao i da li će se svoje mjesto u Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu naći i dvije endemične vrste koje se nalaze u Budoškim barama. Interesovalo ih je kakve će koristi od pomenutog projekta imati Nikšić.

Kako je tokom prezentacije rečeno sve sugestije mještana i NVO aktivista biće uzete u razmatranje.

Vrijednost projekta, koji je prvi put pomenut 1968.godine, je 27 miliona eura, a EPCG će njeovom realizacijom obezbijediti dodatnih 30 GWh energije i novčanu dobiti od 2,5 do 3,7 miliona eura godišnje.