INTERVJU CRNOGORSKOG NAUČNIKA ZA NEDJELJNIK "MONITOR"

Hajduković: Bez kvaliteta države, Crna Gora nije dugovječna

Oni koji već 12 godina od samostalnosti Crnu Goru održavaju kao društvo siromašnih i poniženih građana su postali veća opasnost za dugovječnost Crne Gore od direktnih protivnika postojanja naše države
226 pregleda 8 komentar(a)
Dragan Hajduković
Dragan Hajduković
Ažurirano: 01.02.2019. 06:34h

Crnogorski dizičar Dragan Hajduković dao je intervju za najnoviji broj nedjeljnika "Monitor".

MONITOR: Prije nepunih godinu dana upozoravali ste da je Crna Gora "na pragu suštinskog nestajanja". Da li se stanje u međuvremenu popravilo?

HAJDUKOVIĆ: Stanje se u međuvremenu pogoršalo. Prvo, rasprodajom privrede i teritorije, Crna Gora je uveliko ekonomski okupirana od strane domaćih i bjelosvetskih tajkuna, a građani su postali bespomoćne sluge najnehumanije i najsurovije vrste kapitalizma. Drugo, isključivo zbog interesa vodećih tajkuna vlasti, podsticanjem straha od istočnog, južnog ili sjevernog ropstva, postali smo vazal zapadnih sila. Treće, Crna Gora može biti dugovječna jedino kao kvalitetna država srećnih i zadovoljnih građana koji se ponose kvalitetom svoje države; kvalitet države je najbolja odbrana države i najveća garancija njene dugovječnosti. Jedino u veoma kvalitetnoj državi protivnici postojanja Crne Gore mogu postati zanemarljiva manjina. Oni koji već 12 godina od samostalnosti Crnu Goru održavaju kao društvo siromašnih i poniženih građana su postali veća opasnost za dugovječnost Crne Gore od direktnih protivnika postojanja naše države. Četvrto, uz sve ovo, došlo je do stravičnog sunovrata sistema životnih vrijednosti. Najkraće, ovakva Crna Gora, ni ekonomski ni politički nije samostalna država; na pragu smo suštinskog nestajanja.

MONITOR: Vidite li alternativu?

HAJDUKOVIĆ: Moj san je bio i ostao, da istinski samostalna država Crna Gora, postane planetarni primjer mudro i humano organizovanog i ekonomski bogatog ljudskog društva koje živi u harmoniji sa prirodom. Uporno ponavljam i ponavljaću istinu koje nažalost mnogi nijesu svjesni: Sa ovako malim brojem stanovnika, na teritoriji još velikog šarma, ljepote i vrijednosti, Crna Gora može i treba, da po kvalitetu života građana, bude najbolja evropska država; država prema kojoj građani osjećaju ponos i ljubav a svijet je vidi kao planetarni primjer opšteljudskih vrijednosti. To uopšte nije utopija; kada bi bila vođena mudro, humano, sa znanjem, ljubavlju i vizionarstvom, Crna Gora bi brzo mogla postati takva država; tačnije za ovih 12 godina je već mogla postati takva država.

MONITOR: Crna Gora i ekološka država. Mogu li ta dva pojma da stoje u istoj rečenici? Da li je ekologija trajno izgubljena razvojna šansa?

HAJDUKOVIĆ: Na prvi dio Vašeg pitanja odgovor je da ta dva pojma moraju da stoje u istoj rečenici. Sudbina Crne Gore i ekološke države su neraskidivo povezani; Crna Gora može biti kvalitetna država jedino kao Ekološka država, a bez kvaliteta države Crna Gora nije dugovječna.

Odgovor na drugi dio pitanja je da Ekološka država još uvijek nije trajno izgubljena šansa, ali da smo zbog rasprodaje i divljačkog razaranja šarma, ljepote i vrijednosti naše teritorije, vrlo blizu trajnog gubitka te šanse.

Da bi shvatili da je šansa još uvijek realna, treba razumjeti svijet u kome živimo. Podsjećam da na planetarnom nivou živimo u bolesnoj „civilizaciji“. Zbog pohlepe krupnog kapitala (najbogatiji ljudi planete koji mogu stati u jedan jedini avion imaju više od siromašnije polovine čovječanstva) i ludačkog sistema proizvodnje, do zabrinjavajućih razmjera su zagađeni okeani, zemlja, hrana i vazduh, a generacije koje se sada rađaju će biti žrtve surovih klimatskih promjena. Najkraće, čovječanstvo je na putu samouništenja. Crna Gora ne treba da slijedi takvu „civilizaciju“. Umjesto sadašnje strategije razvoja koja se svodi na imitiranje materijalno bogatijih bolesnika, Crna Gora treba i može da postane, kao što rekoh, planetarni primjer, mudro i humano organizovanog ljudskog društva. Ma kako izgledalo utopijski, takvo uzdizanje Crne Gore je potpuno moguće jer u svijetu postoje manjinske (ali s obzirom na veličinu Crne Gore ogromne snage) koje su svjesne katastrofe kojoj se čovječanstvo približava i koje bi sa entuzijazmom pružile svu potrebnu pomoć da Crna Gora postane planetarni pilot projekat i primjer; dakle snage koje bi pomogle ne toliko zbog nas koliko zbog toga što je tako nešto potrebno svijetu.

Kada bi se tim realno postojećim snagama u svijetu prišlo sa znanjem, vizijom i šarmantnim i humanim projektom Ekološke države, mogla bi se obezbijediti ogromna svjetska podrška u znanju, donacijama i društveno odgovornom kapitalu, kao i podrška malih država i slavnih ličnosti. Sa takvom podrškom iz svijeta, Crna Gora sigurno može postati najbolja evropska država; država na koju sa simpatijom gledaju stotine miliona ljudi a mnogi je zbog opšteljudskih vizija i vrijednosti doživljavaju i kao svoju drugu domovinu.

MONITOR: Zbog čega nadležni u Crnoj Gori pokazuju toliko nerazumijevanje prema životnoj sredini i posljedicama takvog ponašanja?

HAJDUKOVIĆ: Odgovor ću početi pitanjem: mislite li da su naši najmoćniji političari uopšte sposobni da shvate analizu datu u odgovoru na prethodno pitanje? Ne, oni tu kratku analizu ne mogu shvatiti jer nemaju potrebno znanje, a daleko su i od potrebnog nivoa humanizma, imaginacije i vizionarstva. Za njih je ta analiza neshvatljiva i sigurno im izgleda naivna, glupa i smiješna. Čak i da im je interes Crne Gore i njenih građana na prvom mjestu, daleko ispred ličnih interesa, oni su nesposobni da Crnu Goru pretvore u dobru državu.

Umjesto što kažem da su nesposobni, tačnije je reći da su u stvari „izuzetno sposobni nesposobnjakovići“; na jednoj strani su izuzetno bistri i sposobni u prljavim političkim bitkama za vlasti, a na drugoj strani nijesu humanisti i demokrate u srcu niti vizionari puni znanja u glavi. Dakle izuzetno su sposobni tamo gde nama ne treba a veoma nesposobni tamo gde nama treba.

Da je sreće, vlast treba da bude u službi države i građana, a kod nas se vlast ponaša kao gospodar i vlasnik države i građana. U 21. vijeku se ponašaju kao feudalci.

MONITOR: Nedavno smo saznali za procjenu da Crnoj Gori za prihvatanje i primjenu EU standarda iz oblasti ekologije treba milijardu eura. Koje, uglavnom, mora obezbijediti sama. Komentar…

HAJDUKOVIĆ: Ukoliko bi se odlučno i iskreno krenulo u projekat Ekološke države, ne samo ta sredstva, nego i potrebno znanje, donacije i društveno odgovorne investicije za preporod Crne Gore je moguće obezbijediti iz izvora koje sam pomenuo u prethodnim odgovorima.

MONITOR: Propagirali ste društveno odgovorne investicije. Prepoznajete li ih u Crnoj Gori?

HAJDUKOVIĆ: Kada govorim o društveno odgovornim i zelenim investicijama, prvenstveno mislim na desetak procenata ukupnog svjetskog kapitala koji pokazuje poštovanje ljudskih i prirodnih vrijednosti. Još nijedan društveno odgovorni investitor iz svijeta nije došao u Crnu Goru, prvo zbog ispravne procjene da imamo društveno i ekološki neodgovornu vlast, a drugo zato što ova vlast svjesno izbjegava takve investicije, zato što sa takvim investitorima ne mogu da ostvare ogromnu ličnu korist.

MONITOR: Najavljivali ste kandidaturu na predstojećim izborima?

HAJDUKOVIĆ: Nažalost jesam. Kažem nažalost jer je moja kandidatura motivisana isključivo lošim stanjem u državi; da je stanje u Crnoj Gori dobro, ni na kraj pameti mi ne bi bilo da se kandidujem. Najkraće, kao otac i građanin, kao humanista i naučnik, ne mogu da pasivno gledam razaranje države i uništavanje budućnosti sadašnjih i budućih generacija. Katastrofalno loše vođenje države i nedostatak kvalitetne opozicije takvom vođenju države, doveli su Crnu Goru na prag suštinskog nestajanja. U sadašnjoj situaciji preduzeti nešto nije politika nego nužna samoodbrana svih nas.

Želim da snagom koju mi građani mogu dati na izborima, Crnoj Gori i građanima vratim oteti osmijeh i dostojanstvo i da Crnu Goru uzdignem do mjesta koje joj pripada, a to mjesto je najbolja evropska država. Ne ljutite se zbog ponavljanja, želim da realno ostvariv projekat „najbolja evropska država“ dopre do svijesti obeshrabrenih i malodušnih građana.

MONITOR: Zašto vjerujete da bi kao predsjednik, sa relativno malim ovlašćenjima, mogli da pokrenete preporod Crne Gore?

HAJDUKOVIĆ: Postoji pogrešno ubjeđenje, da zbog malih ustavnih ovlašćenja, predsjednik Crne Gore ne može mnogo da uradi. Međutim, snagu predsjednika ne čine samo ustavna ovlašćenja, nego i kvalitet njegovog rada i podrška građana koji vide i osjećaju da njihov Predsjednik, Crnu Goru i njen interes uvijek stavlja na prvo mjesto.

Kada bih dobio izbore, izvanrednim radom do kraja godine, mogu obezbijediti povjerenje i podršku najmanje dvije trećine građana. Predsjednik sa takvim rastom podrške postaje realna snaga. Uputiću Skupštini i Vladi niz zakona i inicijativa, potrebnih za preporod Crne Gore. Od svih inicijativa koje ću pokrenuti, posebno ističem strategiju razvoja Crne Gore na osnovama istinske Ekološke države i obezbjeđivaje neophodne inostrane podrške u znanju, donacijama i kapitalu, iz izvora koji ne donose opasnost ekonomske ili bilo koje druge dominacije Crnom Gorom.

Najkraće, sposobnost, energija, humanizam i vizionarstvo predsjednika, uz podršku odgovarajućih snaga iz svijeta, i uz stalnu podršku zadovoljnih građana, mogu da predsjedniku Crne Gore daju realnu moć.