pozvali premijera da hitno reaguje

CGO: Vlada da utiče na ukidanje školarina jer UCG ima novca

"Takođe, naši podaci ukazuju da UCG revnosno troši sva sredstva iz državnog Budžeta dok čuva ona iz sopstvenih prihoda, pa takva ušteđevina mora da se preusmjeri na one zbog kojih UCG treba da postoji, iako je današnje rukovodstvo UCG više okrenuto sebi nego studentima", navodi se u saopštenju

4835 pregleda 7 komentar(a)
Snežana Kaluđerović, CGO, Foto: CGO
Snežana Kaluđerović, CGO, Foto: CGO

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je danas predsjedniku Vlade Crne Gore, Dušku Markoviću, inicijativu za ukidanje naknade školarine za studente specijalističkih studija u školskoj 2020/21, navodi se u njihovom saopštenju CGO koje potpisuje viša pravna savjetnica Snežana Kaluđerović..

CGO je Inicijativom tražio da premijer preduzme sve mjere i utiče na ukidanje Odluke o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe UCG za studijsku 2020/21 godinu i visinu naknade za studiranje na tim studijskim programima, u dijelu u kojem se propisuje da studenti specijalističkih studija moraju uplatiti iznos od 1.000 eura za upis na postdiplomske specijalističke studije.

"Podsjećamo da je tu odluku donio Upravni odbor u kojem sjedi pet predstavnika Vlade kao osnivača UCG. CGO je tražio da se uvaži postojeća situacija koja je mnoge društvene kategorije stavila u nepovoljan položaj, a od čega nijesu izuzeti ni studenti sa svojim roditeljima. S obzirom da su određene kategorije već dobile podršku, nema razloga da Vlada ne podrži i studente. Samo izglasavanje ovakve Odluke, uz učešće predstavnika Vlade, bilo je protivno javno iznešenom stavu Vlade da će pomoći različite grupe da lakše prebrode ovu krizu", navela je u saopštenju Kaluđerović.

CGO napominje da UCG ima sredstava i za ove studente, jer je na kraju 2019. godine imao čak 13.420.400 eura deponovanih sredstava na svojim računima, a što je daleko više od 2.299.000 eura koje, po njihovoj procjeni na osnovu planiranih mjesta, UCG namjerava prihodovati od školarina ovih studenata.

"Takođe, naši podaci ukazuju da UCG revnosno troši sva sredstva iz državnog Budžeta dok čuva ona iz sopstvenih prihoda, pa takva ušteđevina mora da se preusmjeri na one zbog kojih UCG treba da postoji, iako je današnje rukovodstvo UCG više okrenuto sebi nego studentima. CGO izražava nadu da će premijer prioritetno razmotriti i podržati ovu Inicijativu, kao i da će predstavnici Vlade u Upravnom odboru UCG inicirati hitnu izmjenu dijela ove Odluke odnosno ukinuti školarinu za studente specijalističkih studija u školskoj 2020/21", zaključuje Kaluđerović u saopštenju. 

Preporučujemo za Vas