KAZALI DA JE MIŠLJENJE BILO UTEMELJENO NA ODREDBAMA MEĐUNARODNOG PRAVA

Savjet AZLP o spisku osoba u samoizolaciji: Zahtjev NKT-a nije u suprotnosti sa zakonom

Ustavni sud protekle sedmice odlučio je pozitivno na inicijativu civilnog sektora i donio odluku kojom se i zvanično ukida odluka o objavljivanju spiskova lica u samoizolaciji, koju je Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) donijelo 21. marta.

10012 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka saopštio je da zahtjev Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) o objavljivanju imena osoba u samoizolaciji nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kazali su da im se 21. marta NKT obratio sa zahtjevom kojim se traži mišljenje da li je u skladu sa Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti javno objavljivanje ličnog imena i mjesta boravka lica koja se nalaze u samoizolaciji, prema rješenju sanitarne inspekcije, a sve u cilju zaštite javnog zdravlja.

"Savjet ASK bio je mišljenja da zahtjev NKT-a nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Mišljenje je bilo utemeljeno na odredbama međunarodnog prava domaćeg zakonodavstva. prvenstveno na odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima koja, u članu 8, propisuje "da svako imap ravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske. Javna vlast se ne miješa u vršenje ovog prava, osim ako je takvo miješanje predviđeno zakonom i ako je to neophodna mjera u demorkatskom društvu u interesu nacionalne bezbjednosti, javen bezbjednosti, ekonomske dobrobiti zemlje, sprječavanja nereda ili sprječavanja zločina, zaštite zdravlja i morala ili zaštite prava i slobode drugih."

Kazali su da je mišljenje Savjeta Agencij i postupanje NKT-a u datom momentu dalo efekte u borbi protiv koronavirusa "i da ostaje pozitivan osjećaj ukoliko je ovakvom mjerom spriječena jedna infekcija ili mogući smrtni slučaj, dok nikakva šteta nije nanijeta drugim građanima."

Ustavni sud protekle sedmice odlučio je pozitivno na inicijativu civilnog sektora i donio odluku kojom se i zvanično ukida odluka o objavljivanju spiskova lica u samoizolaciji, koju je Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) donijelo 21. marta.

Na vladinom internet sajtu od 21. marta objavljivani su spiskovi lica kojima su izdata rješenja o obaveznoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana. Spiskovi su sadržali imena i prezimena građana i adresu prebivališta.

Nakon toga spiskovi lica u samoizolaciji nisu bili dostupni na sajtu Vlade.

Preporučujemo za Vas