odluka na prvom narednom skupštinskom zasjedanju

Divanović preuzima i RTV Budva

Na čelu RTV Budva je direktor Rade Tabaš, kadar Demokrata, a Savjet je nadležan za smjene i izbore rukovodećeg kadra

8495 pregleda 28 reakcija 29 komentar(a)
Divanović, Foto: Vuk Lajović
Divanović, Foto: Vuk Lajović

Odluka o smjeni aktuelnog Savjeta lokalnog javnog emitera Radio Televizija Budva, naći će se na prvom narednom skupštinskom zasjedanju, nakon što je juče, na zahtjev Nikole Divanovića, koga je odbornička većina imenovala za predsjednika Opštine, skupštinski odbor za izbor i imenovanje sačinio odluku o pokretanju postupka o razrješenju petočlanog savjeta.

Skupštinskom odborom predsjedava odbornica Socijaldemokrata Milica Petričević, koja je, prema saznanjima “Vijesti” odluku dostavila juče skupštinskoj službi. Sjednica lokalnog parlamenta, trebalo je da budu održana ove sedmice, ali po svoj prilici to se neće dogoditi, već naredne nedjelje.

Na dnevnom redu osim informacije Divanovića o deblokadi računa, naći će se i odluka o razrješenju Savjeta, čime odbornička većina predvođena DPS-om, preuzima jedini lokalni javni servis. Na čelu RTV Budva je direktor Rade Tabaš, kadar Demokrata, a Savjet je nadležan za smjene i izbore rukovodećeg kadra.

„Predsjednik Opštine Budva Nikola Divanović je aktom od 29. jula obavijestio Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Budva, da Savjet DOO lokalnog javnog emitera Radio televizije Budva nije u propisanom roku stavio na uvid javnosti, putem vebsajta RTB, izvještaj o radu za prethodnu godinu, sa posebnim osvrtom na primjenu programskih standarda i ostvarivanja obaveza utvrđenih zakonom, kao ni izvještaj o finansijskom poslovanju sa izvještajem ovlašćenog revizora. Time su se stekli zakonski uslovi za razrješenje Savjeta RTB“, navodi se u obrazloženju odluke.

Kako se dodaje u istom aktu navedeno je da ti izvještaji nijesu dostavljeni ni po zahtjevu od 9. jula, odnosno urgencije od 20. jula koji je Savjetu uputio Sekretarijat za društvene djelatnosti, kao organ lokalne uprave koji vrši nadzor nad radom te javne službe.

“Postupajući po navedenom obavještenju odbor za izbor i imenovanje izvršio je uvid u vebsajt RTV Budva i utvrdio da na njemu nisu objavljeni izvještaj o radu za prethodnu godinu, sa posebnim osvrtom na primjenu programskih standarda i ostvarivanja obaveza utvrđenih zakonom, kao ni izvještaj o finansijskom poslovanju sa izvještajem ovlašćenog revizora. Time su se stekli zakonski uslovi za pokretanje postupka razrješenja Savjeta DOO Radio Telezivija Budva prije isteka mandata. Članom 12, stav 2 odluka o osnivanju DOO RTV Budva propisano je da je Savjet dužan da najkasnije do kraja juna tekuće godine stavi na uvid javnosti putem vebsajta navedena dokumenta.

Članom 42 iste odluke propisano je da će Skupština opštine razriješiti Savjet ako se bez opravdanog razloga ne sastaje duže od šest mjeseci i ukoliko ne postupi po članu 12, stav 2. Postupak razrješenja Savjeta pokreće Odbor za izbor i imenovanje“, navedeno je u odluci koju potpisuje Petričevićeva. Članovi Savjeta RTV Budva čije se razrješenje traži su Dragana Tomović, Vladimir Dapčević, Đorđe Jelenković, Lidija Kostadinović i Sandra Radulović. Smjenom savjeta, nova budvanska vlast ima otvorena vrata da smijeni odmah i direktora, a izborom novog rukovodioca biće postavljen i novi urednik ovog javnog servisa.