Dobijena saglasnost glavnog gradskog arhitekte

"Morsko dobro" izradilo idejno rješenje šetališta od Lastve do Lepetana

Obaveza projektanta je bila da prije pristupanja izradi idejnog rješenja i glavnog projekta novoh šetališta, uradi geodetski i batimetrijski snimak postojećeg stanja terena i podmorja.

6461 pregleda 5 komentar(a)
Lepetani, Foto: Morsko dobro
Lepetani, Foto: Morsko dobro

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je dobilo saglasnost glavnog gradskog ahitekte iz Tivta na idejno rješenje za izgradnju lungo mare pješačke staze neposredno uz magistralni put Tivat – Lepetane, u dužini 2,3 kilometra.

“Staza je projektovana sa južne (donje) strane magistrale uz more, sjeverno od crkve Sveti Roko do naselja tivatskog naselja Lepatane. Projektnim zadatkom je predviđeno da se teren na pojedinim dijelovima proširi od 1,5-2 metra sanacijom potpornih zidova, ne remeteći postojeću liniju obale. Radovi treba da obuhvate popločavanje staze uobičajenim materijalima za trotoare i šetališta (prefabrikovani betonski elementi ili kamene ploče), javnu rasvjetu u LED tehnologiji, atmosferske odvode i adekvatnu infrastrukturnu opremljenost šetališta (parkovske klupe, korpe za otpatke, zaštitnu ogradu, info table).”- saopšteno je tim povodom iz Morskog Dobra.

Obaveza projektanta je bila da prije pristupanja izradi idejnog rješenja i glavnog projekta novoh šetališta, uradi geodetski i batimetrijski snimak postojećeg stanja terena i podmorja.

Trenutno je u toku izrada glavnog projekta.

Preporučujemo za Vas