pozdravili odluku upravnog suda

HRA: Sudski savjet sada da ispravi grešku i izabere Krstonijevića

Upravni sud poništio je odluku Sudskog savjeta o izboru Branka Vučkovića za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, koji tu funkciju obavlja osmi put

7482 pregleda 3 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Akcija za ljudska prava (Human Rights Action - HRA) pozdravila je odluku sudije Upravnog suda Crne Gore, Svetlane Budisavljević, kojom je usvojena tužba sudije Branka Krstonijevića i poništena odluka Sudskog savjeta na osnovu koje je Branko Vučković izabran po osmi put na funkciju predsjednika Osnovnog suda u Kotoru.

Upravni sud je ukazao da odluka Sudskog savjeta nije na valjan način obrazložena jer nije uzet u obzir stav 1 člana 42 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama koji propisuje ograničenje da jedna ista osoba ne može biti birana na funkciju predsjednika suda više od dva puta, podsjećaju iz HRA. Utvrđeno je da je izabrani kandidat, Branko Vučković, funkciju predsjednika istog tog suda prethodno vršio u čak sedam mandata, počev od 1989. godine, a da je odlukom Sudskog savjeta od 3. juna 2019. osmi put izabran na istu funkciju.

Sudskom savjetu je naloženo da otkloni nedostatke u obrazloženju svoje odluke i donese zakonitu odluku.

"Odluka Upravnog suda ohrabruje neophodne reforme u radu Sudskog savjeta, koje očekuju i Savjet Evrope (GRECO) i Evropska komisija. Sudski savjet sada treba da ispravi grešku i da za predsjednika suda u Kotoru izabere sudiju Krstonijevića, koji ispunjava zakonske uslove", saopštila je Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA.

HRA podsjeća da je Sudski savjet u februaru ove godine izabrao Mihaila Anđelića, predsjednika Osnovnog suda u Žabljaku po peti put na istu funkciju, dok je prethodne godine izabrano čak sedam predsjednika sudova protivno Zakonu o Sudskom savjetu i sudijama, koji zabranjuje da ista osoba funkciju predsjednika suda obavlja više od dva puta. "Pored Branka Vučkovića, prošle godine su, na treći mandat izabrani Milica Jovović, predsjednica Osnovnog suda u Danilovgradu, Radule Piper, predsjednik Osnovnog suda u Bijelom Polju, Hilmija Sujković, predsjednik Osnovnog suda u Plavu, Goran Šćepanović, predsjednik Osnovnog suda u Baru i Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda,koja se na ovoj poziciji nalazi u kontinutitetu od 2007. godine protivno Ustavu. Osim njih, na funkciju predsjednika Osnovnog suda u Rožajama izabran je Zahit Camić, po šesti put", dodaju iz HRA.

Grupa država protiv korupcije (Groupe d'Etats contre la corruption – GRECO) Savjeta Evrope, koju čini 50 država, preporučila je Crnoj Gori da ograniči prekomjernu koncentraciju ovlašćenja u pravosuđu i nedavno je kritikovala treći izbor Vesne Medenice na funkciju predsjednice Vrhovnog suda, kao i izbor predsjednika sudova koji su birani bar tri puta na funkcije predsjednika istih sudova, podsjećaju iz HRA.

Evropska komisija je u najnovijem izvještaju o Crnoj Gori istakla da "odluka Sudskog savjeta o ponovnom imenovanju sedam predsjednika sudova, uključujući predsjednika Vrhovnog suda, na najmanje treći mandat, izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog tumačenja Sudskog savjeta slova i duha ustavnog i zakonskog okvira, koji ograničava ta imenovanja na najviše dva mandata kako bi se spriječila prevelika koncentracija vlasti u pravosuđu. Takvo postupanje nije u skladu sa GRECO preporukama o nezavisnosti sudstva, koje se očekuje da Crna Gora ispoštuje, kako ne bi poništila ranija dostignuća u reformi pravosuđa."