reagovali na navode tpc "Ražnatović" i čađenovića

Glavni grad: U izradi DUP-a nismo izostavili RK "Beko"

"Objekat „Beko”, sa lokacijama u okruženju, bio je predmet svih zahtjeva Glavnog grada upućenih MORT-u, kao nosiocu izrade PUP-a, a Glavni grad je takođe uputio i inicijativu za izradu planske dokumentacije Zajednici opština, navodeći lokaciju zgrade „Beko“ kao apsolutni prioritet", kazali su iz Glavnog grada

9963 pregleda 1 komentar(a)
Glavni grad, Foto: PG Biro
Glavni grad, Foto: PG Biro

Netačna je tvrdnja da je Glavni grad u izradi DUP-a za Trg nezavisnosti izostavio Robnu kuću „Beko”, jer od 14. oktobra 2017. godine izrada i donošenje planske dokumentacije nije u nadležnosti Glavnog grada.

To su kazali iz Službe za odnose sa javnošću Glavnog grada povodom tvrdnji TPC "Ražnatović" da je Vukovićeva izjava "da je ideja bila da vlasnicima pomognemo da se nađe partner", krajnje neozbiljna i netačna, te obraćanja predsjednika odbora Demokrata Glavnog grada Vladimira Čađenovića.

"S tim u vezi, upravo je Glavni grad predložio Ministarstvu održivog razvoja i turizma da se ova lokacija, koja se nalazi u zahvatu nevažećeg DUP-a „Nova Varoš”, razrađuje kroz izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana, koji prije izričitog zahtjeva Glavnog grada pomenuti prostor nije ni uzimao u razmatranje. Objekat „Beko”, sa lokacijama u okruženju, bio je predmet svih zahtjeva Glavnog grada upućenih Ministarstvu održivog razvoja i turizma, kao nosiocu izrade PUP-a, a Glavni grad je takođe uputio i inicijativu za izradu planske dokumentacije Zajednici opština, navodeći lokaciju zgrade „Beko“ kao apsolutni prioritet. Stoga je na dostavljenu prvu verziju Nacrta PUP-a Glavni grad dao negativno mišljenje, između ostalog i zbog tretmana lokacije zgrade „Beko“, a u mišljenju na drugu verziju Nacrta, Ministarstvu smo ukazali na obavezu razrade ovog prostora kroz PUP", navodi se u saopštenju.

Oni tvrde da je Glavni grad je uradio sve što je bilo moguće, kako bi se stekli uslovi za raspisivanje konkursa i za idejno-arhitektonsko rješenje objekta „Beko“ sa okruženjem, za šta postoji uredna dokumentacija.

"Takođe, negativni komentari upućeni od strane predstavnika pojedinih opozicionih partija na tretman prostora iza objekta „Beko“, koji podrazumijeva upisanu restituciju na slobodnim površinama, rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima 23 objekta, najblaže rečeno su pravno neutemeljeni, a logički potpuno besmisleni. Na kraju, podsjećajući na činjenicu da nas u intenzivnom razvoju Podgorice nije spriječila ni mnogo veća pošast od odbornika Čađenovića, Glavni grad sa indignacijom odbacuje neozbiljne optužbe kojima se pokušava vještački kreirati atmosfera nedomaćinskog odnosa prema gradskoj imovini i novcu građana. Nepotpisanim osobama iz „TPC Ražnatović” dajemo prijateljski savjet da sa Čađenovićem nastave da sarađuju samo u dijelu političkog marketinga kada se objekat, za koji se Glavni grad toliko zalagao, pretvara u bilbord Demokrata", zaključuje se u saopštenju Glavnog grada.