"Ne treba nam nova katastrofa u komšiluku"

Mještani pljevaljskog naselja protive se najavljenoj izgradnji privremene asfaltne baze

Mještanin Dragomir Terzić, čija se kuća nalazi na oko petsto metara od buduće lokacije, kaže da bi izgradnja asfaltne baze bila još jedna ekološka bomba za sve mještane tog naselja na obodu površinskog kopa Potrlica i cio grad

3919 pregleda 0 komentar(a)
Lokacija na kojoj je planirana izgradnja asfaltne baze, Foto: Screenshot
Lokacija na kojoj je planirana izgradnja asfaltne baze, Foto: Screenshot

Mještani pljevaljskog naselja Potrlica protive se najavljenoj izgradnji privremene asfaltne baze na nekoliko stotina metara od njihovih kuća. Kazali su da neće dozvoliti preduzeću Crnagoraput da izgradi asfaltnu bazu na tom mjestu, jer bi Pljevlja dobila još jednog zagađivača, koji bi ostavio katastrofalne posljedice na zdravlje stanovnika tog naselja i cijelog grada.

Preduzeće Crnagoraput koja planira da izgradi privremenu asfaltnu bazu u Pljevljima, na lokacija udaljenoj tri kilometra vazdušne linije od centra grada, podnijelo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu postrojenja. Lokacija površine pola hektara, nalazi se iznad kopa Potrlica Rudnika uglja, sa njegove istočne strane, a neposredno uz lokaciju na kojoj se nalazi oprema Rudnika uglja, odnosno nekadašnja transportna traka.

Mještanin Dragomir Terzić, čija se kuća nalazi na oko petsto metara od buduće lokacije, kaže da bi izgradnja asfaltne baze bila još jedna ekološka bomba za sve mještane tog naselja na obodu površinskog kopa Potrlica i cio grad.

“Ovo je još jedna ekološka bomba za nas sa nesagledivim posljedicama za zdravlje građana, koji će biti izloženi kancerogenim materijama iz asfaltne baze Crnagoraputa, naročito prilikom duvanja južnog vjetra. Zbog prašine sa transportnog sistema Rudnika uglja, život u ovom naselju je nepodnošljiv, a posebno će taj problem biti izražen ako bi se izgradila asfaltna baza. Ako se sad ne bude čuo glas svih nas, nema nam spasa. Mora se i može se naći bezbjednija lokacija za tog zagađivača”, kazao je Terzić.

On ističe da se mjesto na kojem je planirana asfaltna baza nalazi na većoj nadmorskoj visini nego grad i da bi sve štetne materije završile u gradu. Pozvao je sve građane Pljevalja da se usprotive namjeri da Pljevlja dobiju još jednog zagađivača.

“Izgradnja asfaltne baze na oko dva i po kilometra od centra grada trajno bi zacementiralo ekologiju u Pljevljima, posebno u uslovima pandemije. To su kancerogene materije jer se radi o zastarjelim tehnologijama”, rekao je Terzić.

Crnagoraput će, prema planu, na toj lokaciji postaviti privremeni objekat za prozvodnju asfaltne mješavine toplim postupkom, za potrebe rekonstrukcije puta Gradac-Pljevlja- Mihajlovica, do granice sa Srbijom.

Lokacija, na kojoj će biti postavljeno postrojenje vlasništvo je Rudnika uglja sa kojim je potpisan ugovor o zakupu zemljišta.

Za proizvodnju asfalta, kako je navedeno u projektu, koristiće se kameni agregat raznih granulacija, bitumen, kameno brašno-filer i lož ulje i mazut kao gorivo.

Kapacitet postrojenja, na kojem će raditi 11 radnika je 160 tona asflata na sat.

U toku eksploatacije, navodi se u projektu, doći će do određenog uticaja na kvalitet vazduha od produkta sagorijevanja tečnih goriva, a prije svega suspendovanih čestica u gasovima, čija količina najviše zavisi od efikasnosti uređaja za otprašivanje gasova.

"U toku eksploatacije objekta neće se izvršiti depozicija hemijskih i drugih materija koje bi mogle značajnije uticati na zagađenje zemljišta i podzemnih voda. Prilikom funkcionisanja objekta predviđeno je da se fekalne vode upuštaju u biološki prečistač a iz njega u upojni bunar, a atmosferske vode sa plato objekta, koje mogu biti onečišćene benzinom i motornim uljem preko separatora odvodiće se u bunar. Buka koja se javlja u toku izgradnje i eksploatacije biće lokalnog karaktera, odnosno sa najvećim stepenom prisutnosti na samoj lokaciji. Tokom funkcionisanja objekta javljaće se komunalni otpad koji preuzima komunalno preduzeće. Projekat neće dovesti do socijalnih promjena u demografskom smislu i tradicionanom načinu života. Lokacija i njena okolina nije zaštićena po bilo kom segmentu, pa njena eksploatacija ne može prouzrokovati štetne posledice. Uticaji na ostale segmente životne sredine kao što su stanovništvo, klima i zaštićena prorodna i kulturna dobra neće biti značajan“, navodi se u projektu.

Preporučujemo za Vas