"Morali su raspisati potragu za vozilom"

Nikšićanin krivi policiju što je ostao bez auta vrijednog 50.000 eura

Kotoranka negira da je postojao bilo kakav ugovor o dugu

29409 pregleda 39 reakcija 40 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Nikšićanin Mitar Raičević tvrdi da je namjernim ili nenamjernim nereagovanjem policije u Tivtu ostao bez automobila (marke Drymer Craysler, tip Mercedes GLE 350D) vrijednosti 50.000 eura i da je zbog toga prinuđen da preko nadležnih organa traži vozilo koje mu pripada.

Prema njegovim riječima, Kotoranka M.V. sa kojom je, kako je kazao, bio u braku 15 dana, preuzela je na sebe obavezu da mu vrati dug njenog pokojnog supruga u iznosu od 300.000 eura.

Ona je u izjavi Vijestima to negirala.

“Predložila je da mi proda vozilo za 50 hiljada eura, koje bi odbili od tog duga, na šta sam ja pristao. Sačinjen je ugovor o komisionoj prodaji u poslovnoj jedinici ‘Smokva’ u Tivtu, a radnje vezane za prodaju vozila u moje ime je obavljala D. R. iz Tivta, prema instrukcijama i preporukama komitenta, a koju sam ja i ovlastio“, tvrdi Raičević.

Prema njegovim riječima, kako mu nije izvršena predaja vozila niti od strane komitenta M.V, niti od komisionara, agencije “Smokva”, angažovao je advokata koji se obratio i policiji i Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru i podnio krivičnu prijavu protiv M.V.

“Prethodno sam joj uputio zvaničan poziv da mi u roku od tri dana preda vozilo, a od privrednog društva ‘Smokva’ da mi dostave dokumentaciju vezanu za prodaju automobila. Kako mi vozilo nije predato, obratio sam se policiji u Tivtu koja je bila dužna, pošto su se na osnovu predočenih činjeničnih okolnosti i dostavljenih dokaza, stekli bili uslovi da raspiše potragu za vozilom i isto privremeno oduzme, što oni nijesu uradili”, kazao je Raičević i pokazao sve dopise koje je uputio nadležnim institucijama, uključujući i direktora Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Vrhovnom državnom tužilaštvu. Sve se to događalo u avgustu i septembru.

Kako vozilo nije dobio, ponovo se u oktobru obratio direktoru policije i dobio odgovor - da su policijski službenici po nalogu nadležnog tužioca, sproveli izviđajne radnje, da su kompletni spisi dostavljeni Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru na dalji postupak i odlučivanje.

“Smatramo da su službenici policije postupali profesionalno i u skladu sa zakonom, a sve uz konsultacije i po nalozima tužioca u Kotoru, te s tim u vezi cijenimo da su navodi iz predmetne pritužbe neosnovani i da ne odgovaraju činjeničnom stanju utvrđenom u konkretnom slučaju”, navodi se u odgovoru koji je Raičeviću poslat iz Uprave policije.

“Kako sam krivičnu prijavu dostavio i tužilaštvu u Kotoru i Upravi policije, prema Zakonu o krivičnom postupku, policija može da oduzme vozilo privremeno i prije pokretanja postupka, ako postoji opasnost od odlaganja. Oni to nijesu uradili, niti su raspisali potragu za vozilom, iako sam im dostavio isprave o zaključenom poslu oko prodaje vozila gdje stoji da sam ja novi vlasnik”, kazao je Raičević.

Poručio je da on samo želi da dobije automobil koji je njegov, kao i da M.V. odgovara za krivično djelo koje je počinila.

Kotoranka M.V. je kazala „Vijestima“ da nije tačno da je na sebe priznala dug pokojnog supruga prema Raičeviću, jer on nije imao ni jedan dokaz da taj dug postoji.

Za isti se, tvrdi ona, javio tek nekoliko godina nakon smrti njenog muža. Rekla je da ugovor o prodaji vozila nije sklopljen, kao i da je čitav slučaj predat tužilaštvu i sudu i da će oni o tome odlučiti.

Policija ne odgovara na pitanja

“Vijesti” su Upravi policije poslali pitanja 20. novembra, ali odgovor još nije stigao.

Iz DOO „Smokva“ iz Podgorice, koji imaju poslovnu jedinicu u Tivtu gdje je zaključen ugovor o komisionoj prodaji, odgovoreno da oni nemaju nikakvu obavezu da kupcu predaju vozilo, pošto “nikada nijesu ni bili u posjedu predmeta prodaje, niti su imali nalog ili ovlašćenje za izvršenje takve radnje, niti na sebe preuzimaju obavezu izvršenja ugovorne obaveze ni kupca ni prodavca”.

“Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji motornih vozila, potrebno je dostaviti dokumentaciju za vozilo koje je predmet transakcije (saobraćajnu dozvolu ukoliko je vozilo registrovano u Crnoj Gori, odnosno carinsku deklaraciju ukoliko je vozilo tek uvezeno), kao i lična dokumenta prodavca i kupca, odnosno ukoliko oni nisu prisutni potrebno je da lica koja će u njihovo ime zaključiti ugovor posjeduju odgovarajuća ovlašćenja za zaključenje konkretnog pravnog posla. Prilikom zaključenja ugovora vrši se uvid u dostavljenu dokumentaciju kako bi se utvrdio identitet prodavca i kupca, odnosno ovlašćenih lica, kao i samo vlasništvo nad vozilom koje je predmet ugovora o kupoprodaji. U konkretnom slučaju, kompletna procedura je sprovedena”, odgovorili su “Vijestima” iz DOO “Smokva”.

Preporučujemo za Vas