ODGOVOR NOVINARA NA REAGOVANJE ACA ĐUKANOVIĆA:

Uprava je tvrdila da plaća zakup

Podaci koje je u reagovanju saopštio Đukanović traže pozornost javnosti i takođe upozoravaju na lošu praksu državnih organa...
88 pregleda 2 komentar(a)
Aco Đukanović, Foto: Zoran Đurić
Aco Đukanović, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Uprava za imovinu tvrdila je u odgovoru na  naša pitanja da je nakon isteka ugovora sa Acom Đukanovićem nastavila da  plaća zakup prostorija.

U odgovorima na pitanja, od 13. novembra, Uprava za imovinu je saopštila da je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama smještena u prostorijama koje su u vlasništvu fizičkog lica.

“Produžetak ugovora se plaća aneksom”, odgovorili su tog dana iz Uprave za imovinu.

S obzirom na to da je gospodin Đukanović  sa Upravom za imovinu potpisao 2013. godine okvirni sporazum na četiri godine, te da je pravno-formalno bilo nemoguće da se renta plaća prema aneksu, toj državnoj instituciji poslala sam dodatna pitanja.

Upravu za imovinu pitala sam, na osnovu koje zakonske odredbe se plaća produžetak ugovora za zakup i na koji način planiraju da riješe problem zakupa prostorija Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Iz Uprave za imovinu odgovorili su krajem novembra da se “zakup poslovnog prostora za Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama plaća shodno odredbi člana 624 tačka 1 Zakona o obligacionim odnosima”.

U toj odredbi, pod nazivom “prećutno obnavljanje zakupa”, u stavu 1, piše:

“Kada po protoku vremena za koje je ugovor o zakupu bio zaključen, zakupac produži da upotrebljava stvar, a zakupodavac se tome ne protivi, smatra se da je zaključen nov ugovor o zakupu neodređenog trajanja, pod istim uslovima kao i prethodni”.

Posjedujem, naravno, dokumentaciju o ovoj prepisci.

U odgovorima Uprave za imovinu nije bilo naznaka da sa zakupodavcem ima nesporazuma. Fokus u objavljenom tekstu nije bio na gospodinu Đukanoviću, niti na bilo kom drugom zakupodavcu, već na lošoj praksi državne institucije koja za posljedicu može da ima obesmišljavanje sistema javnih nabavki.

Smatram i da ne bi trebalo da se g. Đukanović prepozna među potencijalnim fizičkim i pravnim licima kojima će Uprava, mimo očiju javnosti, a u zakonitom pregovaračkom postupku, eventualno dodijeliti posao i isplaćivati novac na ime zakupa prostorija za Agenciju niti u naznakama o “crtanju tendera”. Iz objavljenog teksta jasno se vidi da se on nije javio ni na prvi, ni na drugi tender Uprave za imovinu od jula do septembra ove godine.

Podaci koje je saopštio gospodin Aco Đukanović, u svakom slučaju, traže pozornost javnosti i upozoravaju na jednu drugu, takođe lošu praksu, zbog koje se, krivicom državnih organa i institucija može proizvesti prilična finansijska šteta po budžet i sve građane, što ne bi bilo prvi put. Zato ćemo to pratiti sa dužnom novinarskom pažnjom.    

Ana Komatina