Dali bi prostor u kompleksu TQ Plaza

Carević pisao Leposaviću: Budva mora da dobije sud i tužilaštvo

Budvani za svaku potrebu moraju da idu Kotor, a broj stanovnika stalno raste

18780 pregleda 244 reakcija 20 komentar(a)
Obezbijedili bi prostor u kompleksu TQ Plaza, Foto: Vuk Lajović
Obezbijedili bi prostor u kompleksu TQ Plaza, Foto: Vuk Lajović

Gradonačelnik Budve Marko Bato Carević uputio je dopis ministru pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimiru Leposaviću da, ukoliko taj vladin resor bude smatrao cjelishodnim, pripremi izmjenu Zakona o sudovima i Zakona o tužilaštvu, kako bi bili osnovani osnovni sud i osnovno državno tužilaštvo sa sjedištem u Budvi.

Carević
Carevićfoto: Luka Zeković

Carević je, kako je „Vijestima“ potvrđeno, dostavio incijativu Opštine za osnivanje suda i tužilaštva ministru pravde, a Leposavića je upoznao da u kompleksu TQ Plaza lokalna uprava ima poslovne prostore, koje je oduzela od organizovane kriminalne grupe, a koje bi ustupila pravosudnim organima na korišćenje, te da bi lokalna uprava i finansirala njihovu adaptaciju.

Građani Budve su svjedoci koliko dugo traju postupci pred Osnovnim sudom u Kotoru, upravo zbog preopterećenosti tog suda. Time bi osnivanje suda i tužilaštva u Budvi doprinijelo i ostvarenju prava na suđenje u razumnom roku garantovanog članom 6 Evropske konvencije za zaštitu prava i osnovnih sloboda.

“Prema trenutnoj teritorijalnoj organizaciji suda i tužilaštva, pravosudne institucije u Kotoru su nadležne opštine Budva, Tivat i Kotor. Od trenutka osnivanja Osnovnog suda i Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, broj stanovnika opštine Budva, a samim tim i predmeta sa teritorije Budve, su višestruko uvećani. U prilog tome govore i zvanični podaci dobijeni od Osnovnog suda u Kotoru po kojima je 2010. primljeno ukupno 1.605 parničnih predmeta od čega 662 sa teritorije opštine Budva ili 41,24 odsto. Godinu kasnije primljeno je ukupno 1.569 parničnih predmeta, od čega 677 predmeta iz Budve ili 43,15 odsto, 2012. je primljeno 1.604 parnična predmeta od kojih 659 iz Budve ili 41,08 odsto, a 2013. od 1.536 predmeta 654 je predmeta iz Budve, ili 42,57 odsto. Osnovni sud u Kotoru je 2014. primio ukupno 1.663 parnična predmeta, od kojih je iz Budve bilo 702 ili 42,21 odsto. Slično je bilo i 2015, kada je od 1.772 predmeta iz Budve bilo 746 ili 42,1 odsto, 2016. je bilo 1.830 predmeta, iz Budve 761 ili 41,6 odsto, a 2017. ukupno je sud primio 1.669 parničnih predmeta, od kojih iz Budve 676 ili 40,5 odsto“, predočio je Carević statističke podatke u dopisu u koji su “Vijesti“ imale uvid.

Leposavić
Leposavićfoto: Luka Zeković

On je naveo da je slična situacija i sa krivičnim predmetima u osnovnom državnom tužilaštvu koji se odnose na teritoriju Budve.

“Tokom 2010. od ukupno izvršenih krivičnih djela 42,85 odsto se odnosilo na teritoriju Budve, 2011. bilo je 42,69 odsto, 2012. broj krivičnih djela na teritoriji naše opštine je bilo 45,16 odsto, 2013. je taj broj bio 43,45 odsto, 2014. je taj procenat povećan i iznosio je 48,35, godinu kasnije još veći i iznosio je 52,76 odsto, 2016. broj krivičnih djela je bio 54,23 odsto, a 2017. od ukupnog broja izvršenih krivičnih djela 51,19 odsto je izvršeno na teritoriji opštine Budva“, naglasio je Carević.

Prvi čovjek Budve je ustvrdio da na osnovu statističkih podataka najveći broj parničnih i krivičnih predmeta se upravo odnose na teritoriju opštine Budva, iako su Osnovni sud i Osnovno tužilaštvo u Kotoru nadležni za tri opštine.

“To nam daje za pravo da zahtijevamo osnivanje suda i tužilaštva na području opštine Budva. Ovo time prije, što i mnogo manje opštine, sa drastično manjim brojem predmeta imaju ove organe. Takođe, poznato vam je koliko turista boravi tokom ljetnjih mjeseci u Budvi, a za očekivati je i da se u narednom periodu nastavi praksa povećanja broja stalnih stanovnika Budve, što će dovesti i do uvećanja broja predmeta sa ovog područja. Smatramo da je ova incijativa u interesu građana Budve, koji su sada i za najosnovnije potrebe poput pribavljanja uvjerenja ili pokretanja ostavinskog postupka, prinuđeni da odlaze u Kotor, što uzrokuje gubitak njhovog vremena i novca“, naglasio je Carević.

Prema njegovim riječima, građani Budve su, takođe, svjedoci koliko dugo traju postupci pred Osnovnim sudom u Kotoru, upravo zbog preopterećenosti ovog suda.

“Time bi osnivanje suda i tužilaštva u Budvi doprinijelo i ostvarenju prava na suđenje u razumnom roku garantovanog članom 6 Evropske konvencije za zaštitu prava i osnovnih sloboda. Opština Budva je spremna da za potrebe navedenih institucija ustupi na korišćenje poslovne prostore u zgradi TQ Plaza u Budvi, koje je oduzela od organizovane kriminalne grupe i spremna je da finansira adaptaciju prostora kako bi zadovoljili potrebe pravosudnih organa. Konačno, svjesni smo potrebe za racionalizacijom pravosudne mreže, međutim smatramo da je treba izvršiti u sredinama gdje ne postoji realna potreba za postojanjem suda i tužilaštva i gdje se broj stanovnika, a samim tim i predmeta, smanjuju iz godine u godinu. Ne može se pod plaštom potreba za racionalizacijom na silu zanemariti očigledna potreba za osnivanjem suda i tužilaštva u Budvi, kada na području ove opštine već sada postoji dovoljan broj parničnih i krivičnih predmeta koji opravdavaju postojanje ovih organa. Nadam se da ćete naše argumente uvažiti i pozivam vas u posjetu Opštini, kako bismo zajedno obišli prostorije“, zaključio je Carević.

Preporučujemo za Vas