reagovali na zahtjeve nevladinih organizacija

UCG: Nevladine organizacije uz deficit tačnih informacija podstiču medijski linč

Oni su kazali da da nijedan ministar, rektor, dekan, profesor ili NVO nisu i ne mogu biti iznad zakona i Statuta Univerziteta Crne Gore, a da će se UCG u svim postupcima isključivo rukovoditi zakonskim aktima i procedurama, "a ne medijskim provokacijama, zlonamjernim insinuacijama i retorikom, kao i nekompetentnim komentarima", kazali su iz UCG-a

4434 pregleda 7 komentar(a)
Rektorat UCG, Foto: Boris Pejović
Rektorat UCG, Foto: Boris Pejović

Nevladinim organizacijama i njihovim glasilima važnije je da izvuku doljepomenute sudske procese te na taj način uz deficit tačnih, potpunih i provjerljivih informacija podstiču medijski linč, kazali su iz Univerziteta Crne Gore (UCG).

Kako navode, autonomija Univerziteta se garantuje Ustavom, Zakonom o visokom obrazovanju i međunarodnim propisima, pa samim tim, kako su kazali, nije u nadležnosti nevladinih organizacija učestvovanje u postupku za izbor i razrješenje rektora.

Oni su reagovali na zatjeve pojedinih nevladinih organizacija koje zahtijevaju razrješenje rektora Danila Nikolića.

Povezani članci

26. Januar 2021.

Nova inicijativa za razrješenje Nikolića

Oni su kazali da da nijedan ministar, rektor, dekan, profesor ili NVO nisu i ne mogu biti iznad zakona i Statuta Univerziteta Crne Gore, a da će se UCG u svim postupcima isključivo rukovoditi zakonskim aktima i procedurama, "a ne medijskim provokacijama, zlonamjernim insinuacijama i retorikom, kao i nekompetentnim komentarima", kazali su iz UCG-a.

"Radi detaljnijeg upoznavanja javnosti, a podstaknuti medijskim objavama o sudskim procesima koji se spočitavaju sadašnjoj upravi UCG-a, upoznajemo još jednom javnost da su ta dva procesa započeta 2005. godine (rješavanje stambene problematike prof. dr Jelice Stojanović sa Filozofskog fakulteta iz Nikšića) i 2014. godine (konkurs u izboru zvanja dr Dušana Bugarina, odnosno prof. dr Gordane Šebek sa Biotehničkog fakulteta), odnosno da je riječ o predmetima iz prethodnog vremena i da su isti, samo sticajem okolnosti i/ili neažurnosti pojedinaca, 'došli na naplatu' sadašnjem rukovodstvu, i koji su dalje rješavani shodno instrukcijama nadležnih službi Rektorata. Stoga, a shodno pomenutim medijskim objavama, imamo bojazan da će se obistiniti ranije izrečene tvrdnje jednog od naših profesora 'da se Crna Gora odavno našla u matriksu nekih nevladinih organizacija, koji samo sa slabim Univerzitetom koji treba prikazati u javnosti kao nekompetentan i pasivan, mogu da dođu do svojih grantova, do zagarantovanih mjesta u raznim vladinim komisijama, pa čak i do toga da svoje 'ekspertsko' mišljenje pretvore u zakone kojim pokušavaju da regulišu pitanja nauke i akademizma na najznačajnijoj crnogorskoj instituciji, a to je bio i ostao i ostaće Univerzitet Crne Gore', te se ujedno i pitamo da li 'lov na glave', kojeg smo sada svjedoci, ima pečat ličnog i jeftinog senzacionalizma", navodi se u saopštenju.

Kako kažu, čudi ih da te iste nevladine organizacije i da ti isti mediji koji uporno prenose njihove paušalne i poluprovjerene istine neće da objave informaciju o uspješnom finansijskom poslovanju UCG-a.

"Ne žele da objave informaciju da je UCG od minusa u poslovanju od preko 10 miliona eura došao do plus 14.9 miliona eura sopstvenih sredstava posljednjeg dana 2020. godine. Takođe, neće i/ili ne žele da objave da je trenutno na UCG aktivno preko 200 naučnoistraživačkih projekata, da se rješavaju pitanja stambene politike zaposlenih, da se ulažu značajna sredstva u nastavnu i naučnu infrastrukturu, da se profesori izvanredno kotiraju u naučnim bazama i da je UCG napornim radom i zalaganjem tokom čitavog niza prethodnih godina izgrađivao sistem zasnovan na objektivnim, transparentnim i nadasve jasnom kriterijumu koji je utkani u naš institucionalni pravni okvir, u sve naše pravilnike i unutrašnje akte i kada govorimo o kriterijumima za izbor u akademska zvanja i kada govorimo o kriterijumima za doktorske studije, ili kriterijumima za nagrađivanje zaposlenih za posebne doprinose nauci i pozicioniranju Univerziteta...", kazali su sa UCG-a.