zarade ostaju na istom nivou kao i svih proteklih godina

Nikšićki Vodovod planira milionske prihode, najviše ide za plate

Nikšićki Vodovod prošle godine nije pribjegavao prinudnim mjerama naplate potraživanja od korisnika

5730 pregleda 13 komentar(a)
Upravna zgrada Vodovoda, Foto: Svetlana Mandić
Upravna zgrada Vodovoda, Foto: Svetlana Mandić

Nikšićko Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija (ViK) planira da u toku ove godine prihoduje 5,07 miliona eura, dok su rashodi planirani na 5,05 miliona. Ukupni planirani sopstveni prihodi za 2021. godinu su oko 79 odsto i iznose 4,02 miliona, od čega su 3,2 miliona prihodi od osnovne djelatnosti.

"Budžetom Vlade i Opštine planirano je finansiranje projekata za izgradnju novih vodovodnih mreža u seoskim i prigradskim područjima sa 420.000 eura, rekonstrukcije vodovoda u iznosu od 250.000, sredstva namijenjena za subvencioniranje postrojenja za preradu otpadnih voda, 200.000, održavanje i izgradnja mreže atmosferske kanalizacije 80.000, proširenje sekundarne fekalne mreže sa priključenjima 100.000 i potrebe održavanja vodovoda Grahovo 14.580, gradske fontane i crpne stanice Humci 8.000 eura", piše u programu rada ViK za ovu godinu.

Što se troškova tiče, najviše ide na zarade, 1,85 miliona, zatim za sirovine (električna energija, materijal i gorivo) 900.000 i amortizaciju, 630 hiljada.

"Troškovi materijala, električne energije i goriva u 2021. godini planirano je da budu za oko 16 odsto veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. Najveće učešće u ovim troškovima imaju troškovi električne energije i troškovi vodovodnog materijala, zbog aktivnosti koje su planirane da se preduzmu u narednom periodu. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi koji iskazuju troškove po osnovu obračunatih zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih su oko jedan odsto veći u odnosu na procjenu ovih troškova iz prethodne godine, jer očekujemo da ćemo izaći iz pandemije prouzrokovane koronavirusom i samim tim imati redovan rad svih zaposlenih u ovom Društvu. U suštini, zarade ostaju na istom nivou kao i svih proteklih godina“, navodi se u Programu rada.

Sredstva planirana za troškove održavanja osnovnih sredstava, zbog njihove dotrajalosti, kako se navodi, za 13 odsto su veća u odnosu na ona koja su bila planirana za 2020, dok su troškovi socijalnog programa planirali za 55 odsto manje sredstava, jer su prošle godine otpremnine isplaćene svim zainteresovanim radnicima.

Planirano je da troškovi koncesija za zahvaćenu i ispuštenu vodu po rješenjima Uprave za vode budu za 33 odsto veći u odnosu na procenat ostvarenja za 2020. godinu, jer očekuju normalizovanje postojeće kriza oko pandemije, ukidanje mjera zabrane rada korisnika usluga i povećanja potrošnje. To se prije svega odnosi na privredu i malu privredu.

Prošle godine, Vodovod nije pribjegavao prinudnim mjerama naplate potraživanja od korisnika da bi ih, zbog postojeće situacije sa kovidom-19, koja se odrazila i na ekonomiju, zaštitili od dodatnih troškova prilikom utuženja, dok za ovu godinu planiraju da će po tom osnovu prihodovati 130.000 eura.

Prosječna starost mreže je preko 35 godina, pa je neophodno nastaviti aktivnosti na rekonstrukciji.

Zaposlena 194 radnika, dug dobavljačima preko 620.000 eura

Prema podacima iz programu rada za ovu godinu ukupan broj zaposlenih na dan 31. 10. 2020. godine je 194, od čega 145 na neodređeno, dva na određeno vrijeme i 47 preko Agencije za privremeno ustupanje.

"Višak (manjak) kadra u Društvu će biti utvrđen u skladu sa potrebama organizacije posla i dinamike realizacije predviđenih projekata. Prekvalifikacija postojećih kadrova će takođe biti usklađena sa potrebama ogranizacije poslova iz osnovne djelatnosti i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, a za koje je registrovano ovo Društvo", stoji u Programu rada.

Prošle godine su za jedan mjesec zarade umanjili za 30 odsto, jer je to, kako se navodi, bio jedini način da zaštite interese svih zaposlenih i angažovanih preko Agencije.

Obaveze za poreze i doprinose po potpisanom reprogramu o poreskom dugu, kako su naveli, izmiruju redovno u mjesečnim ratama. Protokol je potpisan na 623.848 eura, na 20 godina, a obaveza na 16. 10. 2020. godine iznosi 505.904 eura“

"Obaveze prema dobavljačima na 16. 10. 2020. godine iznose 620.860 eura. Obaveze prema Elektroprivredi za isporučenu električnu energiju su 252.543 eura i Sigillumu za isporučeni vodovodni materijal 220.840,20 eura, što iznosi 76 odsto naših obaveza prema dobavljačima. Obaveze prema dobavljačima izmirujemo redovno po potpisanim ugovorima o izmirenju duga na 12 mjesečnih rata".

Preporučujemo za Vas