sjednica so nikšić

Simović: Budžet nije predizborni, već domaćinski

„U pojedinim budžetskim stavkama žele se predstaviti pretjerana, nedozvoljena, jednokratna socijalna davanja i brojne novine u ovogodišnjem budžetu žele da označe da su motivisane predstojećim izborima“, kazao je predsjednik Opštine

10800 pregleda 47 reakcija 47 komentar(a)
Simović, Foto: Svetlana Mandić
Simović, Foto: Svetlana Mandić

Predsjednik Opštine Nikšić, Milutin Simović, kazao je da je, bez obzira što sa „već uobičajenih adresa“ dolaze kritike da je budžet predizborni, riječ o „domaćinskom budžetu koji predstavlja maksimalnu moguću brigu prema svim građanima Nikšića“, brigu prema potrebi preduzetnika, koji je izraz podrške prema brojnim domaćinima, koji stvara pretpostavke za realizaciju projekata u saradnji sa civilnim sektorom, koji predstavlja brigu o institucijama u oblasti kulture, sporta, potreba mladih i brojnih socijalnih servisa i koji je „razvojni, jer omogućava realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata u gradu“.

„U pojedinim budžetskim stavkama žele se predstaviti pretjerana, nedozvoljena, jednokratna socijalna davanja i brojne novine u ovogodišnjem budžetu žele da označe da su motivisane predstojećim izborima“, kazao je na sjednici SO Nikšić predsjednik Opštine.

Podsjetio je na glavne stavke koje su ovogodišnjim budžetom predviđene poput kupovine stanova po povoljnim uslovima, podrška ženskom preduzetništvu, naknada za novorođenčad, podrška starim licima i osobama sa invaliditetom kroz obezbjeđivanje participacije za gerontodomaćice, finansiranje projekata nevladinih organizacija, pomoć mladim ljudima da realizuju svoje ideje, podrška sportskim klubovima, obezbjeđivanje placeva i oslobađanje plaćanja komunalija za izgradnju stambenih objekata za penzionere i za zdravstvene radnike.

Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, Milan Korać, kazao je da projekat „Nikšić je moja adresa“ omogućava subvencije za stambene kredite koji će biti po veoma povoljnim uslovima.

„Posebna pažnja biće usmjerena na mlade bračne parove, kao prioritetne ciljne grupe još su prepoznate osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, kao i domaćinstva sa djecom sa smetnjma u razvoju. U prioritetnu ciljnu gupu obuhvaćeni su i zaposleni u javnom zdravstvu, kao izraz posebne zahvalnosti za uložene napore tokom trajanja pandemije koronavirusa“, kazao je Korać.

Korać
Koraćfoto: Svetlana Mandić

Kamatna stopa biće u visini od 2,5 odsto na godišnjem nivou, sa mogućnošću otplate kredita do 25 godina. Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 350.000 eura.

Na sjednici je usvojena odluka o novčanoj naknadi za novorođeno dijete na području opštine Nikšić, u visini od 100 eura.

Nardi Ahmetović, predstavnik NVO Centar za afirmaciju romske i egipćanske populacije, podsjetio je da je RE populacija, pored brojnih problema, suočena i sa neposjedovanjem ličnih dokumenta, pa je samim tim onemogućena da ostvar prava na zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje, materijalna davnja. Zbog toga, kako je kazao, Romkinje i Egipćanke neće moći da ostvare pravo na naknadu za novorođenče, pa je zamolio nadležne u lokalnoj upravi da pronađu model po kojem će se vršiti identifikacija majki iz RE populacije sa dokumentacijom koju trenutno imaju, kako bi i one dobile navedenu naknadu.

sjednica SO Nikšić
foto: Svetlana Mandić

Milan Korać je kazao da je ova odluka izazvala veliko interesovanje predstavnika romske zajednice, koji su prisustvovali javnoj raspravi.

„Ono što smo mi mogli da uradimo jeste da kroz ovu odluku mogu da ostvare svoje pravo svi oni koji imaju ličnu kartu sa stalnim nastanjenjem ili privremenim boravkom. To je sigurno jedan dio romske zajednice. Međutim, ono sa čim smo upoznati na raspravi i svih ovih prethodnih godina jeste da jedan dio romske populacije nije iskoristio pravnu pomoć kako bi sredio svoja lična dokumenta što je veliki problem, ali koji su mogli da riješe“, kazao je Korać.

Kazao je da će lokalna uprava biti podrška u iznalaženju rješenja problema neposjedovanja ličnih dokumenata i da će zajedno sa MUP-om, Crvenim krstom i civilnim sektorom koji pruža pravnu pomoć, vidjeti da li postoji mogućnosti da se problem u bliskoj budućnosti riješi.

Na sjednici je usvojen i Predlog odluke o pružanju usluge pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom kao i Predlog odluke o utvrđivanju broja odbornika/ca u Skupštini opštine Nikšić.

Preporučujemo za Vas