PRITUŽBA NA NKT

Ombudsman: Diskriminisali i na osnovu bankovnog računa

"Evidentno je da je na različit način postupano prema njemu u odnosu na onu kategoriju građana sa boljim imovnim stanjem, a koji su imaoci jahti i manjih letjelica”, navodi se, između ostalog, u mišljenju institucije ombudsmana

7421 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Slavica Kosić
Foto: Slavica Kosić

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda prihvatila je za diskriminatorni osnov imovno stanje, koji je prepoznat Zakonom o zabrani diskriminacije.

“Analizirajući nepovoljniji položaj podnosilaca pritužbe, evidentno je da je na različit način postupano prema njemu u odnosu na onu kategoriju građana sa boljim imovnim stanjem, a koji su imaoci jahti i manjih letjelica, te da razlikovanje ne proističe iz podzakonskog akta već iz tumačenja i primjene od strane organa koji su bili zaduženi za primjenu tog akta”, navodi se u mišljenju koje potpisuje zamjenica zaštitnika Nerma Dobardžić.

Instituciji zaštitnika obratio se pomorac sa pritužbom koja se odnosila na Nacionalno koordinaciono tijelo (NKT) zbog diskriminacije po osnovu imovnog stanja, povrede prava na slobodu i sigurnost, povrede prava na pravni lijek i povrede prava na pravično suđenje.

U pritužbi i ostaloj dokumentaciji se, u bitnom, navodi da je po zanimanju pomorac i da je njegov posljednji angažman bio na brodu gdje ga je zadesila pandemija kovida-19, usljed čega se nalazio u višemjesečnom karantinu na istom brodu na otvorenom moru bez bilo kakvog kontakta sa spoljnim svijetom i pod strogim nadzorom od strane ljekara. Po povratku u Crnu Goru krajem maja, od strane sanitarnog inspektora stavljen je rješenjem Uprave za inspekcijske poslove u karantin u Institut “Simo Milošević” u Igalu zbog sumnje da je bio u kontaktu sa licima oboljelim od kovida-19.

Istakao je da mu nije omogućeno da priloži zdravstveni sertifikat iz kojeg proizilazi da se prije iskrcaja nalazio na brodu, da je pregledan od strane ljekara, da nije imao povišenu temperaturu, niti bilo kakve simptome akutne respiratorne bolesti ili kovid-19. Uz to, u sertifikatu je konstatovano da 14 dana prije iskrcaja nije imao kontakta sa sumnjivim, mogućim ili potvrđenim slučajevima kovida-19.

Diskriminaciju je vidio u naredbama NKT-a koje imućnim građanima koji su korisnici privatnih aviona dozvoljava povratak u Crnu Goru bez stavljanja u izolaciju, dok sa druge strane on i pored višemjesečnog boravka u karantinu na otvorenom moru mora da provede 14 dana u izolaciji. Navodi i činjenicu da pošto mu je uručeno rješenje o stavljanju u karantin upućen je na izjavljivanje žalbe prvostepenom organu uz uplatu administrativne takse iako je zaključan u sobi 24h, te mu se time krši pravo na pravni lijek. O ovom slučaju su ranije pisale “Vijesti”.

Zaštitnik se dva puta dopisima obratio NKT-u, ali ovo Vladino tijelo nije, kako se navodi, opravdalo razliku u postupanju.

Dobardžić ističe da je takvo razlikovanje moralo imati objektivno i razumno opravdanje za preduzete mjere.

Ona nalazi da je u odnosu na podnosioca pritužbe izvršeno različito postupanje bez objektivnog i razumnog opravdanja.

Stoga je dala tri preporuke Ministarstvu zdravlja, među kojima je i da se ubuduće uzdržava od nejednakog postupanja prema različitim kategorijama građana. Preporučila je i da ubuduće nadležni organi na bazi jasnih i predvidljivih kriterijuma zauzimaju stavove kojim kategorijama građana će biti određena samoizolacija, a kojima karantin.