Reagovanje Ministarstva zdravlja

"Netačno da smo angažovali osobe za posao državne revizije"

"Ministarstvo zdravlja posjeduje dokumenta koja stavlja na uvid svim nadležnim organima (licence, sertifikati), na osnovu kojih smo na zakonit način angažovali i ovlastili stručna lica (eksperte, ovlašćene interne revizore, unutrašnje revizore u javnom sektoru, advokate i druge sertifikovane osobe) da u naše ime izvrše unutrašnju kontrolu dokumentacije u skladu sa zakonom, propisima, međunarodnim standardima i drugim aktima"

18787 pregleda 32 reakcija 32 komentar(a)
Foto: Zoran Đurić
Foto: Zoran Đurić

Povodom saopštenja za javnost Državne revizorske institucije koja je juče objavila da su se pojavili lažni državni revizori, oglasilo se Ministarstvo zdravlja čije reagovanje prenosimo integralno.

"Ministarstvo zdravlja koje se u negativnom kontekstu pojavljuje u tekstu koji je objavljen dana 12.02.2020. godine demantuje informaciju da nije izdalo ovlašćenje niti sklopilo ugovor po kome lica u ugovoru vrše poslove državne revizije.

U tom smislu su se grubo zloupotrijebile osobe koje pored drugih licenci revizora posjeduju i uvjerenja o položenom ispitu za Državnog revizora koji je izdala Državna revizorska institucija koja se stavila u ulogu da onemogućava uvid drugim ovlašćenim revizorima da budu angažovani kao ovlašćeni interni revizori za obavljanje ekspertskih poslova u skladu sa Zakonom.

Ministarstvo zdravlja posjeduje dokumenta koja stavlja na uvid svim nadležnim organima (licence, sertifikati), na osnovu kojih smo na zakonit način angažovali i ovlastili stručna lica (eksperte, ovlašćene interne revizore, unutrašnje revizore u javnom sektoru, advokate i druge sertifikovane osobe) da u naše ime izvrše unutrašnju kontrolu dokumentacije u skladu sa zakonom, propisima, međunarodnim standardima i drugim aktima.

Sertifikat koji posjeduje revizor Slavica Draškovic
Sertifikat koji posjeduje revizor Slavica Draškovicfoto: Ministarstvo zdravlja

Napominjemo da svi izvještaji unutrašnje kontrole imaju oznaku Interno, kao i da se angažovana lica koji su nosioci licenci i sertifikata ne smiju zloupotrebljavati u medijske idruge svrhe u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i ličnosti.

Ministarstvo zdravlja će upotrijebiti sva zakonska sredstva, uključujući i inspeksijski nadzor da se dokumentacija Fonda za zdravstveno osiguranje, Kliničkog centra, Montefarma i Instituta za ljekove i medicinska sredstva stavi na uvid ovlašćenim licima i izvrši finansijska provjera dokumenata jer nam je javni interes osnovni cilj, a objektivna provjera imperativ."