strahuju da bi dobili još jednog zagađivača

Mještani pljevaljskog naselja peticijom protiv asfaltne baze

Mještani Potrlice upozoravaju da bi grad dobio još jednog zagađivača, čime bi bile obesmišljene sve aktivnosti za rješavanje ekoloških problema...

10060 pregleda 1 komentar(a)
Mjesto na kojem je planirana asfaltna baza, Foto: Goran Malidžan
Mjesto na kojem je planirana asfaltna baza, Foto: Goran Malidžan

Mještani pljevaljskog naselja Potlica pokrenuli su potpisivanje peticije kojom se protive namjeri preduzeće Crnagoraput da izgradi asfaltnu bazu nedaleko od njihovih kuća.

Mještanin Dragomir Terzić kaže da su za tri dana prikupili veliki broj potpisa mještana Potrlica i drugih dijelova grada.

Ističe da se protive gradnji jer bi Pljevlja dobila još jednog zagađivača, što bi, upozorava, ostavilo katastrofalne posljedice na zdravlje stanovnika Potrlice i cijelog grada.

Crnagoraput namjerava da izgradi privremenu asfaltnu bazu na lokaciji udaljenoj tri kilometra vazdušne linije od centra grada, za potrebe rekonstrukcije puta Gradac-Pljevlja- Mihajlovica, do granice sa Srbijom.

Lokacija se nalazi iznad kopa Potrlica Rudnika uglja, sa istočne strane, a neposredno uz nekadašnju transportnu traku Rudnika.

Lokacija je vlasništvo Rudnika uglja, sa kojim je potpisan ugovor o zakupu zemljišta.

Terzić kaže da je nedopustivo i apsurdno dozvoliti izgradnju asfaltne baze na toj lokaciji jer bi se na taj način obesmislile sve aktivnosti koje se vode na rješavanju ekoloških problema Pljevalja.

“Nismo protiv rekonstrukcije, proširenja i asfaltiranja pomenutih putnih pravaca, ali tražimo da se pronađe neko prihvatljivije ekološko rješenje. U situaciji kad se radi na ekološkoj rekonstrukciji TE Pljevlja, ekološkoj sanaciji Maljevca, postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, i kada je opština počela naplatu eko-naknada od najvećih zagađivača od čega bi se finanirali ekološki projekti, nedopustivo i apsurdno bi bilo locirati zagađivača na pomenutoj lokaciji, čime bi obesmislili sve pomenute aktivnosti. Ono što dodatno upozorava i zabrinjava je da po podacima Monstata za prvih 10 mjeseci 2020. godine, Pljevlja imaju negativan prirodni priraštaj od 219 stanovnika. Da li ćemo ovakvim projektima dozvoliti da se stanje pogoršava, ili popravlja, zavisi od nas. Mi, dolje potpisani mještani, kao i građani Pljevalja, kategorički se protivimo namjeri realizacije asfaltnog postrojenja na spornoj lokaciji”, navodi se u tekstu peticije, koja će biti upućena Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja I urbanizma. Preduzeće Crnagoraput je uradilo Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu postrojenja.

“PAMING DOO Podgorica, koji je licenciran za izradu elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, ekspresno donosi rješenje o formiranju multidisciplinarnog tima za izradu elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu postrojenja za asfalt, koje nema datum donošenja i broj, već samo ‘Podgorica, decembar 2020. godine’. Elaborat je ekspresno urađen i ima broj 148-12/20, sa datumom na prvoj strani ‘Podgorica, januar 2021. godine’. Ovako ekspresno urađen elaborat, ima niz nepreciznosti, paušalnih konstatacija i nedostataka, a jedan je nedopustiv... - ‘Podaci o mogućim teškoćama’, gdje se konstatuje da su ‘sva projektna rješenja predviđena tehničkom dokumentacijom za Postrojenje za proizvodnju asfalta u Pljevljima tehnički prihvatljiva’”, navodi se u peticiji.

Konstatuje se i da obrađivač Elaborata nije imao podatke kvaliteta pojedinih segmenata životne sredine za tu lokaciju, pa su za potrebe tog dokumenta korišćeni podaci za šire okruženje i grada Pljevlja, koji pokazuju brojna prekoračenja vrijednosti praškastih materija.

Na udaljenosti 400-700m vazdušne linije od potencijalnog postrojenja, nalaze se kuće, pomoćne zgrade sedam domaćinstava, koja posjeduju bašte, vrtove i livade površine oko šest hektara.

“I pored izuzetno povoljnih klimatskih uslova u 2020. godini, zabilježeno je više prekoračenja vrijednosti PM 10 čestica na mikro lokaciji udaljenoj od 400 do 700m vazdušne linije, na kojoj se nalaze kuće, objekti, zemljište koje služi za ispašu sitne stoke, bašte, vrtovi i livade sa kojih se kosi trava za ishranu stoke i na kojoj živi 7 domaćinstava. Očigledno je da je mjerenje na mjernom mjestu br. 3 koje je zbirno urađeno za 2020. godinu, udaljeno od lokacije potencijalnog postrojenja asfaltne baze 621 metar. Dakle, ovaj prostor je u ekološkom smislu zbog blizine površinskog kopa Rudnika uglja Pljevlja, već ugrožen, jer je očigledno da zbirna mjerenja u 2020. koja je bila u meteorološkom smislu povoljna zbog ciklona u jesenjem i zimskom periodu (bez magle), i kišnom periodu u proljeće i ljeto, bilježe prekoračenja PM 10 čestica i benzo a pirena. Sa izgradnjom asfaltnog postrojenja, stanje zagađenosti bilo bi još lošije, odnosno nepodnošljivo”, navodi se u tekstu peticije.

Potpisnici tvrde da je udaljenost postrojenja vazdušnom linijom do prvih kuća 421 metar, a od centra grada 2.370 metara.

“U elaboratu se navodi da ‘ni u okruženju lokacije na daljini od oko 500 metara vazdušne linije od lokacije nema objekata, što je netačno. Netačan je zaključak da ‘površina predmetne lokacije sa stanovišta flore u ekološkom smislu ne predstavlja prostor koji bi za nju bio od velikog značaja, naročito ako se ima u vidu da se objekat nalazi u industrijskoj zoni, a sama lokacija prestavlja degradiranu travnato-pješčanu površinu’, imajući u vidu da se ispaša za sitnu stoku graniči sa lokacijom projekta. Isto se odnosi i na konstataciju da ‘planirani projekat neće imati većeg uticaja na korišćenje zemljišta koje se nalazi u okolini lokacije projekta’, što je apsolutno netačno, jer je i mikro i makro lokacija, u prekoračenju dozvoljenih odstupanja. Ispada, kao da bi izgradnja asfaltne baze, u situaciji stanja vazduha koja su u prekoračenju, ne bi imala nikakav uticaj”, navodi se u peticiji.

Kapacitet postrojenja, na kojem će raditi jedanaest radnika, je 160 tona asfalta na sat.

Preporučujemo za Vas