ZA ŠTA SE SVE SLUŽILE PLATNE KARTICE KOJE SU KORISTILI BIVŠI REKTOR I PREDSJEDNIK UO

Bolja pozicija UCG plaćana novcem građana?

Sa masterbusiness platnih kartica, čiji je vlasnik UCG, plaćani uglavnom troškovi u restoranima, ali i inostrani sajtova, koji između ostalog, nude i usluge povećanja vidljivosti drugih sajtova na internetu

48207 pregleda 101 reakcija 33 komentar(a)
Nikolić i Bjelica, Foto: UCG
Nikolić i Bjelica, Foto: UCG

Čelnici Univerziteta Crne Gore potrošili su tokom 2019. i 2020. nešto manje od 27.500 eura sa masterbusiness platnih kartica, čiji je vlasnik UCG, a radi se o troškovima uglavnom u restoranima, ali i plaćanju inostranih sajtova, koji između ostalog, nude i usluge povećanja vidljivosti drugih sajtova na internetu.

To se vidi iz podataka o trošenju novca sa dvije kartice koje su tokom 2019. i 2020. koristili bivši predsjednik Upravnog odbora UCG Duško Bjelica i bivši rektor Danilo Nikolić.

Treća kartica pripadala je Centru informacionog sistema UCG, a sa nje su uglavnom sponzorisani postovi na društvenim mrežama.

Iz Rektorata UCG “Vijestima” je potvrđeno da su posjedovali tri biznis kartice. “Kojima su raspolagali doskorašnji predsjednik UO prof. dr Duško Bjelica i doskorašnji rektor prof. dr Danilo Nikolić, kao i karticu kojom raspolaže Miodrag Zarubica, direktor Centra informacionog sistema (CIS) koja je otvorena 24. aprila 2019. godine i koja se isključivo koristi za online plaćanja promocije UCG-a na društvenim mrežama i za plaćanje mjesečnih članarina i licenci za softvere”, navodi se u odgovoru iz Rektorata.

Plaćanje analize ili mjesta na rang-listi?

Većina troškova sa kartice koju je koristio doskorašnji rektor Nikolić odnosi se na plaćanje inostranih sajtova i to oko 7.470 eura 2019, dok je u iste svrhe 2020. potrošeno skoro 8.500 eura.

Za to vrijeme, crnogorski državni Univerzitet je bilježio isključivo napredak na vebometriks (Webometrics) rangiranju svjetskih visokoškolskih ustanova. Kriterijumi na osnovu kojih Vebometriks rangira univerzitete su vidljivost, otvorenost i izvrsnost.

Rang-lista se objavljuje dva puta godišnje, u januaru i julu, a obuhvata skoro 12.000 ustanova visokog obrazovanja širom svijeta.

Najveći broj bodova u ovom rangiranju nosi upravo sekcija vidljivost (50 odsto ukupne ocjene), koja, kako stoji na njihovom zvaničnom sajtu, podatke prikuplja upravo preko sajtova majestic.com i ahrefs.com. Upravo ta dva sajta su najčešće plaćana sa kartice koju je zadužio Nikolić, iako je Centar informacionog sistema imao sopstvenu karticu.

Rektorat: plaćanje sajtova za povećanje vidljivosti praksa svih univerziteta
Rektorat: plaćanje sajtova za povećanje vidljivosti praksa svih univerzitetafoto: Boris Pejović

Od 10.734 eura, koliko je potrošeno sa kartice tokom 2019, više od 7.470 je otišlo na uplatu ovim sajtovima. Pored majestic.com i ahrefs.com, plaćani su i fastspring.com, ali i alexa.com.

Vebometriks rangiranje svjetskih univerziteta je inicijativa Cybermetrics Lab - istraživačke grupe koja pripada najvećem javnom istraživačkom tijelu u Španiji Superior de Investigaciones Cientificas, a među prvim istraživačima je u Evropi.

Univerzitet Crne Gore je rangiran na visokom 1328. mjestu najboljih svjetskih univerziteta u kategoriji najvećeg broja citata na osnovu Google Scholar profila, što je do sada najbolji rezultat u ovoj kategoriji. U odnosu na prethodno rangiranje iz jula 2020. godine, Univerzitet Crne Gore je poboljšao svoju poziciju za čak 262 mjesta.

Pozicija na toj listi zavisi od obima i kvaliteta dostupnog i transparentnog sadržaja koje proizvodi univerzitet, a cilj rangiranja je povećanje vidljivosti akademskih i istraživačkih institucija na Internetu i podsticanje otvorenog pristupa objavljenim naučnim rezultatima.

Odgovarajući na pitanje “Vijesti” da li je plaćanje ovih sajtova uticalo na stalan uspjeh UCG na Vebometriks rangiranju, s obzirom na to da je vidljivost jedan od kriterijuma koji nosi najviše bodova, iz Rektorata su kazali da se “kartica koristila najviše za članarine i pretplate za pristup internet sajtovima Ahrefs, Alexa, Majestic, a preko nje plaćala se i licenca za zoom video konferencije”.

“Tri navedena sajta Ahrefs, Alexa, Majestic služe za mjerenje pozicije UCG na mreži i to tako što Alexa rangira veb sajt u odnosu na sve sajtove po broju posjeta, Majestic koja mjeri poziciju sajta UCG na mreži po broju back linkova, a Ahrefs radi analizu posjete i vidljivosti Univerziteta na društvenim mrežama. Vebometriks kojeg pominjete radi uporednu analizu podataka sa pomenuta tri sajta po nepoznatom algoritmu, a bolja pozicioniranost na pomenutim sajtovima ima presudan uticaj na rangiranje UCG-a na Vebomatriksu. UCG, znači, servise sajtova koje plaća, a to su Ahrefs, Alexa, Majestic koristi za konsatntno praćenje i analizu napretka u oblasti vidljivosti na mreži u svim kategorijama. Najskuplja pretplata je članirana za pristup sajtu Majestic i iznosi 4.559,88 eura na godišnjem nivou. Usluge tih sajtova (Ahrefs, Alexa, Majestic) te plaćanje pretplata i članarina za njih nije novina i nije karakteristično samo za UCG, već navedene usluge koriste i svi drugi univerziteti u regionu i šire”, naveli su iz Rektorata.

UCG je u januarskom rangiranju Vebomatriksa bio na 1.904. poziciji od gotovo 12.000 svjetskih univerziteta.

Plaćali se uglavnom restorani

Ostali troškovi, kad je u pitanju kartica koju je koristio bivši rektor, odnose se uglavnom na plaćanje u restoranima, i uglavnom onima u blizini Rektorata, pa je tako tokom 2019. u te svrhe potrošio nešto preko 3.260, a 2020. više od 2.660.

Kad je u pitanju kartica koju je koristio doskorašnji predsjednik UO Duško Bjelica, prema podacima u posjedu “Vijesti”, tokom 2019. sa nje je potrošeno 3.700 eura.

Sa te kartice su dominatno tokom 2019. plaćani računi u restoranima u Crnoj Gori i Evropi, ali i benzin, usluge fotoradnji, prodavnice... Tokom 2020, sa kartice koju je zadužio Bjelica, potrošeno je 1.820 eura. Radi se o troškovima uglavnom u restoranima.

“Tokom 2019. troškovi korištenja kartice iznosili su 10.572,23 eura na platnoj kartici bivšeg rektora, 3.708,20 eura bivšeg predsjednika UO, dok je 124,83 eura potrošeno preko platne kartice direktora CIS-a Miodraga Zarubice. U 2020, troškovi korištenja biznis kartica slični su kao i u 2019. godini i iznosili su 11.154,92 eura na platnoj kartici bivšeg rektora, 1.820,60 eura bivšeg predsjednika UO, dok je 1.996,71 eura potrošeno preko platne kartice direktora CIS-a“, odgovorili su iz Rektorata.

Napominju da, pored navedenog, biznis kartice koje su date na korištenje u Rektoratu UCG, a bile su na raspolaganju bivšem predsjedniku UO i rektoru, mogle su se još koristiti i za plaćanje troškova koji su obuhvaćeni nalozima za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, kao što su prevoz, smještaj, ishrana, kotizacija i dr., kao i troškovi reprezentacije.

“Korisnici tih kartica potrošena sredstva su morali opravdati fiskalnim računima, a u slučaju da su troškovi nastali tokom službenog puta račune su dostavljali uz putni nalog”, ističu iz Rektorata u odgovorima na pitanja “Vijesti”.