"Velja voda lux": Prave pritisak na glavnog državnog arhitektu

Kompanije “Velja voda lux” ocijenila kao netačne i politički motivisane tvrdnje sekretara za zaštitu imovine Opštine Budva Nikole Plamenca o problemu gradnje naspram kompleksa TQ Plaza

11322 pregleda 22 reakcija 5 komentar(a)
Planirani izgled kompleksa, Foto: Velja voda lux
Planirani izgled kompleksa, Foto: Velja voda lux

Navodi u dopisu sekretara za zaštitu imovine Opštine Budva Nikole Plamenca glavnom državnom arhitekti Mirku Žižiću, povodom podnošenja zahtjeva za dobijanje saglasnosti na idejno rješenje projekta kompanije “Velja voda lux” su netačni, politički motivisani i predstavljaju pokušaj vršenja uticaja na rad glavnog državnog arhitekte.

To se navodi u reagovanju iz te kompanije, u kojem se kaže da nije tačno da je, kako je napisao Plamenac, idejnim rješenjem predviđeno građenje na dijelu katastarske parcele koja je u vlasništvu Opštine “iz razloga što je izgradnja objekta u cjelosti planirana na parcelama koje su u vlasništvu investitora, te da je investitor dobio saglasnost vlasnika susjedne parcele za kolski pristup parceli”.

"U urbanističko-tehničkim uslovima je jasno data zona gradnje u okviru koje se formira gabarit budućeg objekta, pa je bilo nemoguće planirati građenje mimo utvrđene građevinske linije, odnosno na parcelama u vlasništvu Opštine. Osim toga, shodno uslovima za parcelaciju, investitor je obezbijedio trajni pristup građevinskoj parceli sa parcele koja se ne graniči sa javnom saobraćajnicom, tako da nam za ovo rješenje nije ni trebala saglasnost Opštine.

Intervenciju gospodina Plamenca tretiramo kao nezakoniti pokušaj vršenja uticaja na rad glavnog državnog arhitekte koji se temelji na neistinitim navodima i politički je motivisan, čime je gospodin Plamenac izvršio grubu zloupotrebu položaja jer je svoju političku agendu sakrio iza funkcije nosioca lokalne vlasti.

Cijeneći da je glavni državni arhitekta nezavisan u svom radu, te da je prilikom donošenja odluke o našem zahtjevu dužan da se pridržava isključivo zakona i primjenjivih pravnih propisa, smatramo da ne vršimo uticaj na rad ovog organa ako široj javnosti ukažemo na činjenično stanje iza problematike slučaj “Velja voda”.

Kompanija “Velja voda lux” je predmetne nepokretnosti kupila kao građevinsko zemljište, i prilikom planiranja svoje investicije oslanjali smo se na planski dokument koji je predviđao da se na lokaciji gradi hotel visoke kategorije.

Prikaz plana uređenja zelenih površina u kompleksu
Prikaz plana uređenja zelenih površina u kompleksufoto: Velja voda lux

Dakle, ne radi se o livadi kojoj je vrijednost prenaduvana kako to tvrde Demokrate, niti o parku, već se radi o građevinskom zemljištu čija se vrijednost određuje prema kvadratnom metru izgrađenosti objekta koji će se na njemu izgraditi. Stoga, smatramo da imamo pravo da na lokaciji planiramo građenje objekta u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima, kao i svaki drugi nosilac prava svojine na građevinskom zemljištu u Crnoj Gori. Kategorički tvrdimo da smo savjesni kupci, jer smo zemljište kupili sa namjerom da isto iskoristimo u skladu sa prethodno utvrđenom namjenom, te da nismo naknadno ucrtavali ili dodavali objekte u planu kao što je to rađeno u nekim drugim slučajevima. Osim toga, dozvoljeni koeficijent izgrađenosti našeg objekta je manji od 2, dok je svim ostalim objektima u neposrednom okruženju lokacije dodijeljivan koeficijent izgrađenosti i po 6, 7 i 8, što znači i veću spratnost a i veći uticaj na zelene površine.

Međutim, iako imamo legitmno pravo da privedemo lokaciju namjeni, na molbu gradonačelnika Opštine, svjesni fragilnosti tadašnje lokalne vlasti, sa opštinom smo potpisali 7.10.2019. godine Protokol o razmjeni nepokretnosti kojim smo se sporazumjeli da razmijenimo naše zemjište sa poslovnim prostorima koji su vlasništvu opštine. Protokolom je između ostalog utvrđeno da vrijednost nepokretnosti u vlasništvu Opštine iznosi 6.685.527 eura, dok vrijednost nepokretnosti u vlasništvu kompanije “Velja voda lux” iznosi 6.188.700 eura. Opštna je od Vlade dobila saglasnost za sprovođenje Protokola, koja je ustanovljena odlukom o davanju prethodne saglasnosti opštini za razmjenu nepokretnosti od 26.12.2019. godine.

Kompanija “Velja voda lux” ima legitimna očekivanja da je procijenjena vrijednost nepokretnosti pravilno utvrđena budući da je procjena urađena od strane Komisije Uprave za nekretnine i od strane sudskog procjenitelja dr Saše Zejaka, te da su procjene prihvaćene i od Opštine, koja je na njih pristala prilikom potpisivanja Protokola, a i od Vlade.

Kako nam je jasno da u Skupštini opštine ne postoji politička volja da se Protokol sprovede, to samo može značiti da smo dobili zeleno svjetlo da privedemo lokaciju namjeni, jer ovo pravo crpimo iz Ustava i crnogorskih zakona, pa smo zbog toga odlučili da od glavnog državnog arhitekte tražimo saglasnost na idejno rješenje i započnemo proceduru realizacije investicije.

Naše vlasničko pravo smo spremni da branimo pred domaćim i međunarodnim sudovima, pri čemu ćemo tražiti da nam se nadoknati sva šteta koju smo pretrpili svih ovih godina, kao i izgubljena dobit koja iznosi nekoliko desetina miliona eura. Osim toga, protiv svih lica koja su opstruirala realizaciju naše investicije planiramo da pokrenemo krivični postupak kako bi se utvrdilo da li u tim radnjama ima elemenata krivičnog djela, kao i šta je stvarna motivacija za takvo postupanje.

Na kraju, u proteklom periodu smo i pored učinjenih ogromnih troškova na ime izrade projekta koji je izradio prestižni DAS Studio iz Njujorka, troškova za franšizu lanca hotela “Setai” iz Majamija, troškova poreza i drugih operativnih troškova, pokazali ogromno strpljenje prema Opštini jer smo smatrali da se problemi najbolje rješavaju dogovorom. I nakon svega ovoga, spremni bi bili da dozvolimo Opštini da u djelo sprovede svoj dio dogovora, ili da im dozvolimo da proglase javni interes i sprovedu eksproprijaciju zemljišta uz nadoknadu već utvrđene vrijednosti. Do tada, koristićemo se svojim pravima na transparentan način, i u granicama dozvoljenog, cijeneći zakonske procedure, pozitivne propise i naše interese”, navodi se u reagovanju.

Politika nas ne zanima, tražićemo pravdu i na sudu

Narativ da se zbog našeg projekta uvodi politička nestabilnost u opštini je nepravedan, netačan i samo proizvodi štetu investitoru. Zbog toga smo odlučni da istjeramo pravdu i u konkretnom slučaju izvojevamo pobjedu u ime vladavine prava.

U pogledu samog projekta koji smo dostavili glavnom državnom arhitekti za dobijanje saglasnosti, isti je u cjelosti urađen u skladu sa dobijenim UTU, dozvoljenim urbanističkim parametrima i pravilima struke. Osim novog projekta, napravili smo i plan uređenja neizgrađenog dijela parcele kojim se zadržava veći dio zelenih površina koje želimo da stavimo u funkciju javnog parka. Štaviše, izgradnja objekta se vrši na manjem dijelu parcele, čime se stvara ljepša ambijentalna cjelina nego na bilo kojoj drugoj parceli u okruženju. Ovim smatramo da smo uradili više za građane Budve nego što to obećavaju politički akteri u tom gradu, jer gradu donosimo novu vrijednost, cijeneći njihove želje i potrebe.

Bonus video: