Obezbijediti uslove za primjenu Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

Primjena zakona treba da počne 15. jula, a do tog roka je potrebno da Vlada obezbijedi usklađivanje 27 zakona i 14 podzakonskih akata sa tim zakonom kako bi stvorila uslove za njegovu implementaciju

3652 pregleda 54 reakcija 3 komentar(a)
Foto: PR Centar
Foto: PR Centar

Nevladine organizacije Queer Montenegro, Juventas i Asocijacija Spektra uputile su premijeru Zdravku Krivokapiću Inicijativu za obezbjeđivanje uslova za implementaciju Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola čija primjena treba da počne 15. jula ove godine.

Saopštili su da je do tog roka potrebno da Vlada obezbijedi usklađivanje 27 zakona i 14 podzakonskih akata sa tim zakonom kako bi stvorila uslove za njegovu implementaciju.

„Iz razloga što se ovaj proces nije našao u Programu rada Vlade Crne Gore za 2021. godinu a od krucijalnog je značaja za poštovanje osnovnih ljudskih prava LGBTI osoba, odlučili smo se da pozovemo Premijera da isti inicira i koordiniše unutar Vlade“, navodi se u saopštenju tri organizacije.

Kazali su da je, s obzirom na to da je do početka roka za implementaciju tog zakona ostalo još tri mjeseca, „očigledno da se uslovi za njegovu primjenu mogu obezbijediti jedino u skraćenoj proceduri izmijena zakona i podzakonskih akakta“.

„Imajući to u vidu ove organizacije su uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, pripremile Analizu normativnog okvira u pogledu usaglašenosti sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola sa osvrtom na potrebne izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata, koja uključuje i konkretne predloge za dopune zakona, kao i popis podzakonskih akata koje je potrebno uskladiti ili kreirati i usvojiti“, navodi se u saopštenju.

Prema mišljenju predstavnika tri organizacije, to u znatnoj mjeri olakšava posao Vladi da ovaj proces završi u predviđenom roku, te osigurava otklanjanje mogućih prepreka ka tome da premijer pokrene i koordiniše taj proces unutar Vlade.

„Smatramo svrsishodnim da cijeli paket zakona ide po skraćenoj proceduri, jer se samo radi o usaglašavanju sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. Za taj obim izmjena potrebno je da Vlada samo obavijesti Evropsku Komisiju“.

Svjesni činjenice da su neki od ovih zakona u fazi izmjena i dopuna ili se pak izrađuju nova zakonska rješenja, Queer Montenegro, Juventas i Asocijacija Spektra su predložile i da zakonopisci uzmu o obzir sugestije iz Analize i da se isti usvajaju predviđenom dinamikom, dok ostali treba da idu u paketu.

„Queer Montenegro, Juventas i Asocijacija Spektra su obavijestile Premijera da može da računa na puni doprinos ovih organizacija procesu, kroz ekspertsku podršku, ali i u odnosu na obuke za podizanje kapaciteta institucija nadležnih za primjenu zakona, kao i izradu adekvatnih priručnika i informativnih materijala, za koje već imaju obezbijeđena donatorska sredstva“, zaključuje se u saopštenju tih organizacija.