"Pomjerili smo se sa početne tačke"

Tepavčević: Svi da daju maksimum kako bi resocijalizacija onih koji su izašli iz zatvora bila uspješna

„U nekim izuzetnim situacijama postoji mogućnost da neposredno ili posredno pružamo pomoć i podršku licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora. Ne postoje servisi koji su isključivo namijenjeni za lica koja su se nalazila na izdržavanju kazne zatvora, već se ti servisi koriste za sve ugrožene kategorije, odnosno za sve one kojima je potrebna pomoć i podrška Centra za socijalni rad“

1159 pregleda 0 komentar(a)
Tepavčević, Foto: PR Centar
Tepavčević, Foto: PR Centar

Sve institucije sistema treba da daju maksimum kako bi resocijalizacija osoba koje su osuđivane bila uspješna, a i građani treba da pruže podršku kako bi se oni koji su izašla iz zatvora osjetili ravnopravnim članovima društva, prenosi PR Centar.

To je ocijenio predstavnik Centra za socijalni rad u Podgorici, Dragan Tepavčević, navodeći da je saradnja sa UIKS-om veoma dobra, definisana i regulisana zakonskim odredbama.

“Naša saradnja se prije svega ogleda u obavještavanju Centra za socijalni rad kada lice dođe na izdržavanje kazne zatvora, odnosno kada se otpušta. Takođe, Centar za socijalni rad u nekim situacijama piše mišljenje o kontaktiranju maloljetne djece ukoliko se jedan ili oba roditelja nalaze u istražnom zatvoru”, rekao je Tepavčević.

Pomoć i podrška se, kako je kazao, uglavnom odnosi na članove porodice lica koje se nalazi na izdržavanju kazne zatvora i na ostvarivanje prava i usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite ukoliko su ispunjeni uslovi.

„U nekim izuzetnim situacijama postoji mogućnost da neposredno ili posredno pružamo pomoć i podršku licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora. Ne postoje servisi koji su isključivo namijenjeni za lica koja su se nalazila na izdržavanju kazne zatvora, već se ti servisi koriste za sve ugrožene kategorije, odnosno za sve one kojima je potrebna pomoć i podrška Centra za socijalni rad“, kazao je Tepavčević.

Prije svega se, kako je objasnio, sa korisnikom se radi procjena, plan usluga, definišu se oblasti života u kojima je potrebno dodatno raditi kako bi se prevazišli problemi.

„Kod nekih korisnika se odmah primijeti napredak, za neke to nije dovoljno. Mnogo zavisi od odrugih okolnosti, od same ličnosti, podrške porodice, od toga koliko je korisnik zaista posvećen planu koji smo zajedno definisali. Imamo primjere onih koji su uspjeli, ali i one koji su povratnici, koji su se vratili starim navikama“, pojasnio je Tepavčević.

Oni koji su bili na izdržavanju kazne zatvora Centru za socijalni rad najčešće se javljaju jer im je teško da se socijalizuju i da se priviknu na nove uslove života.

„Javljaju se i zbog obezbjeđivanja novčane pomoći, stambenih uslova, zdravstvene zaštite“, naveo je Tepavčević.

Da bi resocijalizacija osoba koje su osuđivane bila uspješna, neophodno je, kako smatra, da sve institucije sistema daju maksimum.

„Pomjerili smo se sa početne tačke, ali prostora za unapređenje saradnje ima. Potrebno je vremena i energije da dođemo do toga da bi se lica koja su izašla iz zatvora osjetila ravnopravnim građanima društva“, rekao je.

Osobi koja izađe iz zatvora potrebna je podrška, a ako naiđe na odbijanje postoji rizik da se vrati starim navikama.

„Imali smo i situacije da su neki proveli mnogo godina u zatvoru, nisu bili pripremljeni za izlazak, nisu mogli da se snađu i odmah su poželjeli da se vrate u zatvor“, rekao je Tepavčević.

Priča je dio kampanje „Vrijeme je za novi početak“, koju sprovodi nevladina organizacija Juventas u okviru projekta “Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover” koji se realizuje u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja i Ministarstvom ekonomskog razvoja.