"NEDOVOLJNA PRECIZNOST ČLANOVA"

ASK: Odluka o kreiranju Nacionalnog savjeta stvara prostor za zloupotrebe

“Zbog nedovoljne preciznosti članova Odluke, te uočenog nedostatka transparentnosti i širokih diskrecionih ovlašćenja u pojedinim procedurama, čime je stvoren prostor za različite zloupotrebe", navodi se u mišljenju koje potpisuje direktorica Agencije Jelena Perović

9797 pregleda 7 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Antikorupcija.me
Ilustracija, Foto: Antikorupcija.me

Agencija za sprečavanje korupcije donijela je mišljenje da je Odluka o Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije na visokom nivou donijeta suprotno Uredbi Vlade, kao i da više njenih članova "mogu dovesti do potencijalnih rizika od ugrožavanja javnog interesa".

“Zbog nedovoljne preciznosti članova Odluke, te uočenog nedostatka transparentnosti i širokih diskrecionih ovlašćenja u pojedinim procedurama, čime je stvoren prostor za različite zloupotrebe", navodi se u mišljenju koje potpisuje direktorica Agencije Jelena Perović.

Vlada je sredinom decembra usvojila odluku o osnivanju Nacionalnog savjeta.

U mišljenju se, između ostalog, navodi da odlukom nije jasno definisana struktura Savjeta kroz odreivanje broja članova Savjeta, te kriterijumi po kojima će se vršiti izbor, odnosno njihovo razrješenje.

“A konstatovano je da je trenutni sastav Savjeta, koji obuhvata dva visoka funkcionera vlasti, od kojih je jedan predsjednik a drugi zamjenik predsjednika Savjeta, u direktnoj koliziji sa očekivanjima da navedeno tijelo kontroliše I njihovog 'kreatora' odnosno Vladu,” navodi se u dokumentu.

Visoki funkcioneri izvršne vlasti, dodaje se, imaju široka ovlašćenja u služenju građanima Crne Gore, koja sa sobom povlače i mogućnost zloupotrebe istih, pa su samim tim rizična grupa u kontekstu korupcije na visokom nivou.

Takođe, navodi se da nije precizirano ni koliko članova Savjet ima, tako da citirani član odluke ostavlja značajan prostor za široko tumačenje, a njegova primjera ostavlja prostor za različite zloupotrebe.

U jednom dijelu mišljenja navodi se da “stvaranjem paralelnih institucija čije djelovanje je usmjereno ka opravdanju i potvrđivanju mišljenja Vlade, fingira se proces participacije civilnog sektora i građana u borbi protiv korupcije, te dovodi do konfuzije javnosti”.

Perović navodi da da potrebu za oprezom budi član odluke kojom je propisano da se sredstva za rad Savjeta obezbjeđuju u budžetu i iz donacija. Ona navodi da je to pitanje značajno sa aspekta koji se odnosi na to ko može biti potencijalni donator, čime se otvara pitanje nastanka potencijalnog sukoba interesa, te otvara prostor u kome određeno “privatno lice ili kompanija može biti donator shodno navedenoj odluci, a istovremeno predmet interesovanja Savjeta”.

Ona je pozvala Vladu da otkloni uočene nedostatke.