"privrženi smanjenju stvarnog i percipiranog nivoa korupcije"

Perović: Zbog kršenja antikorupcijskih zakona pokrenuta 633 prekršajna postupka

“Čini nas ponosnim, ali u isto vrijeme i dodatno obavezuje, što je naš napredak primijetila i, u svom radnom dokumentu o stanju u poglavljima 23 i 24 za Crnu Goru, istakla Evropska komisija (EK)”, rekla je Perović

1764 pregleda 3 komentar(a)
Perović, Foto: Savo Prelević
Perović, Foto: Savo Prelević

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je u prvih pola godine, zbog kršenja antikorupcijskih zakona pokrenula 633 prekršajna postupka, što je za 15 odsto više nego tokom čitave prošle godine, saopštila je direktorica ASK-a Jelena Perović.

Ona je kazala da je broj izdatih prekršajnih naloga (137), više nego trostruko veći u odnosu na prošlu godinu.

“Čini nas ponosnim, ali u isto vrijeme i dodatno obavezuje, što je naš napredak primijetila i, u svom radnom dokumentu o stanju u poglavljima 23 i 24 za Crnu Goru, istakla Evropska komisija (EK)”, rekla je Perović.

Ona je istakla da je nakon promjena u Savjetu ASK-a i njenom rukovodstvu, Agencija otpočela sa proaktivnim pristupom prema izazovima u pogledu njene nezavisnosti, integriteta, nepristrasnosti, transparentnosti, neselektivnog pristupa i kvaliteta svojih odluka, unaprijeđujući sveukupan učinak.

“Poruke koje smo primili doživljavamo kao podršku i ohrabrenje, ne samo nama u Agenciji da nastavimo započetu reformu, već i svim državnim institucijama, da posvećena briga za zaštitu javnog interesa i vladavinu prava, neće ostati nezapažena, i da je ključni dio procesa evropskih integracija”, poručila je Perović.

Ona je istakla da će ASK i dalje biti privržen doprinošenju smanjenja stvarnog i percipiranog nivoa korupcije, nadogradnji sveobuhvatne etičke infrastukture i ambijenta povjerenja građana u javnu upravu i pravnu državu.

Perović je kazala da je njen izbor u julu prošle godine za direktoricu Agencije predstavljao izraz odlučnosti novog saziva Savjeta u naumu da započne korijenite strukturne, organizacione i kadrovske promjene.

“Preuzela sam dužnost svjesna da je borba protiv korupcije jedna od temeljnih pretpostavki ugrađenih u evropsku orijentaciju i perspektivu Crne Gore, a da je njena uspješnost, kako je to navedeno u Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije, uslovljena izgradnjom institucija i jačanjem njihovih kapaciteta”, napomenula je Perović.

Ona je kazala da se na proaktivan pristup u korišćenju zakonskih ovlašćenja, ASK nadovezao interaktivnost, intenzivnu komunikaciju, saradnju i koordinaciju aktivnosti sa partnerima na putu evropskih integracija, medijima i civilnim sektorom, kao i sa drugim državnim organima.

“Spremni da saslušamo sve korisne sugestije i iskustva i da ih uključujemo u sopstvenu praksu, konstantno težeći unaprijeđenju efikasnosti i kvaliteta svojih odluka”, poručila je Perović.

Ona je dodala da nakon skoro godinu može da se konstatuje da iza rada ASK-a stoje opipljivi rezultati.

“Rast povjerenja građana, ispoljen u ispitivanju javnog mnjenja urađenom u decembru pokazao je da 73,4 odsto ispitanika smatra da je Agencija doprinijela jačanju transparentnosti upotrebe javnih resursa i finansiranja političkih subjekata tokom izbornih kampanja, i u povećanju broja prijava kojih je bilo 64, za 11 manje u odnosu na prošlu godinu”, navela je Perović.

Preporučujemo za Vas