predviđen upis 3.331 studenta

Na budžetu 232 studenta manje nego prošle godine

Vlada je takođe donijela i Odluku o broju studenata za upis na budžet u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2021/2022. godinu kojom je predviđen upis 40 studenata

8429 pregleda 5 komentar(a)
UCG, Foto: Boris Pejović
UCG, Foto: Boris Pejović

Predviđeni broj studenata koji će ove godine moći da se finansiraju iz budžeta države je manji u odnosu na prethodnu, za 232 studenata.

Vlada Crne Gore je dala saglasnost na Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2021/2022. godinu kojim je predviđen upis 3.331 studenta koji će moći da se finansiraju iz budžeta države, za razliku od prethodne kada je bio predložen upis za 3.563 studenata.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonu o manjinskim pravima i slobodama, kao i prethodnih godina, Univerzitet je predložio da se poveća ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu za po 1 odsto za lica sa invaliditetom i pripadnike manjinske zajednice Roma i Egipćana.

Vlada je takođe donijela i Odluku o broju studenata za upis na budžet u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2021/2022. godinu kojom je predviđen upis 40 studenata.

Preporučujemo za Vas