KAZNILI KOLEGINICU

Zabranili da radi pola godine: "Posao advokata nije da ometa pravdu"

Disciplinski sud Advokatske komore kaznio je Mirjanu Pajković privremenom zabranom bavljenja advokaturom, jer je optuženom za ubistvo omogućila pravo na odbranu

41338 pregleda 178 reakcija 66 komentar(a)
Podnijela tužbu Upravnom sudu: Pajković, Foto: Privatna arhiva
Podnijela tužbu Upravnom sudu: Pajković, Foto: Privatna arhiva

Disciplinski sud Advokatske komore kaznio je advokaticu Mirjanu Pajković šestomjesečnom zabranom bavljenja advokaturom, jer je optuženom za zbistvo - Nikšićninu Luki Krivokapiću, omogućila pravo na odbranu.

Prvostepenu kaznu izreklo joj je vijeće Disciplinskog suda Advokatske komore, nakon što je optužena da je tokom štrajka advokata prihvatila da po službenoj dužnosti brani Krivokapića.

Prema saznanjima Vijesti, Pajković je oslobođena navoda optužnice - da je nanijela štetu ugledu Advokatske komore i da je radila na štetu klijenta.

Odluka da joj se na šest mjeseci zabrani bavljenje advokaturom donijeta je samo zbog kršenja štrajka.

Isti sagovornik kazao je Vijestima da su razmatrali mogućnost novčanog kažnjavanja, ali da je većina članova vijeća bila protiv toga.

Disciplinski sud advokaticu Pajković oslobodio je optužbi da je štrajk prekršila ulaskom u zgradu Osnovnog suda u Beranama, podnijetih nakon što je devet kolega prijavilo.

Pajković je u tom sudu donedavno radila i u odbrani je istakla da je u zgradu ušla da se javi bivšim kolegama, u svojstvu privatnog lica, a ne advokata.

Prema spisima, u koje Vijesti imaju uvid, iskazi svjedoka - dvoje podnosilaca prijave, nisu bili saglasni, a objasnili su da su čekali Pajković ispred suda, odnosno da su je pratili.

Pajković je Vijestima rekla da nijednu odluku nije dobila, ali da je podnijela tužbu Upravnom sudu sa zahtjevom za izdavanje privremene mjere radi ispitivanja zakonitosti odluke o suspenziji.

Kazala je i da je o tom obavijestila Advokatsku komoru kako bi zastali u donošenju odluke zbog ispitivanja prethodnog pitanja.

“Nijednu odluku nisam dobila, pa ih ne mogu ni komentarisati. Ono što mogu, jeste da kažem da je čitava ova situacija apsurdna, jer posao advokata nije da ometa pravdu. Za mene lično i profesionalno je veća satisfakcija što sam oslobođena po prvoj optužbi koju su protiv mene podnijele moje kolege iz Berana, koje su smatrale da mogu da me prate, fotografišu sa ljudima iz pravosuđa i zabrane mi kretanje u ustanovama. Ono što moramo svi znati, jeste da se moć ne pokazuje tako što odbijaš da pomogneš nekome kome si potreban, već upravo što pružiš pomoć onda kada je neophodna, a advokati su neophodni svojim klijentima i pravosudnom sistemu Crne Gore”, kazala je ona.

U tužbi Upravnom sudu Pajković je napisala da pravo na odbranu predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava jer to pravo čini dio korpusa ljudskih prava sadržanih u Ustavu Crne Gore.

“U članu 25 Ustava između ostalog predviđeno je da se ne mogu ograničiti prava na život, pravni lijek, pravnu pomoć, dostojanstvo, poštovanje ličnosti, pravično i javno suđenje, načelo zakonitosti, pretpostavka nevinosti, odbrana. Iz tog razloga, osporavanim aktom je povređen i procesni položaj okrivljenog, kao glavnog krivičnoprocesnog subjekta, jer pravo da se brani, da uzme branioca, da mu bude suđeno nepristrasno, pravično i u razumnom roku, da mu u zakonom određenim slučajevima branilac bude postavljen po službenoj dužnosti na teret budžeta, da bude saslušan u prisustvu branioca koga izabere – imperativna su prava koja se ne smiju da uskrate. Upravo, nezakonitim aktom koji je predmet ovog spora ta prava su uskraćena”, piše u tužbi.

U njoj se zaključuje da odluka o suspenziji “predstavlja i ozbiljno zadiranje u nezavisnost advokatske profesije”.

Advokati su 24. maja počeli štrajk, zbog početka primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Oni tvrde da se takav zakon ne odnosi na njihove kolege gotovo nigdje u regionu, a kojim je previđeno da za svaku uslugu izdaju fiskalni račun.

Advokati su, između ostalog, tvrdili da oni ne pružaju komercijalne usluge već pravnu pomoć, što je definisano Ustavom, kao i da bi poreske vlasti na ovaj način imale uvid u njihove ugovore sa klijentima, čime bi bio narušen odnos povjerenja i njihove nezavisnosti.

Zbog štrajka je blokiran provosudni sistem, odloženo na hiljade ročišta u sudovima na svim nivoima, a osumnjičenima za najteža krivična djela ne može biti određen pritvor već se puštaju na slobodu, zbog zakonske procedure da im ta mjera ne može biti određen bez prisustva advokata.

“Vijestima” je prije par dana rečeno da je Advokatska komora pripremila predlog sporazuma, prema kojem bi oni prekinuli štrajk uz uslov da se formira radna grupa koja bi do kraja septembra pripremila izmjene Zakona o fiskalizaciji, a da se do tada odredbe tog akta ne odnose na njih...

Pregovori o tome su u toku.

Utvrđuju da li joj je ugrožena bezbjednost

Agencija za nacionalnu bezbjednost i Uprava policije utvrđuju da li je advokatici Pajković i dalje ugrožena bezbjednost, saznaju Vijesti.

Oni ispituju ko je, zbog čega i sa kakvim namjerama uhodio advokaticu, a potom je i u restoranu jednog beranskog hotela fotografisao u društvu nosioca pravosudnih funkcija.

Takođe, ispitaće i da li Pajkovićevu mogu ugroziti komentari nakon odluke da zastupa Krivokapića, kao i to što je pojedine kolege targetiraju zbog toga.

Nijednu odluku nisam dobila, pa ih ne mogu ni komentarisati. Ono što mogu, jeste da kažem da je čitava ova situacija apsurdna, jer posao advokata nije da ometa pravdu. Za mene lično i profesionalno je veća satisfakcija što sam oslobođena po prvoj optužbi koju su protiv mene podnijele moje kolege iz Berana, koje su smatrale da mogu da me prate, fotografišu sa ljudima iz pravosuđa i zabrane mi kretanje u ustanovama”...