Očekuje hitnu reakciju policije i državnog tužilaštva

HRA: Strani forenzičari potvrdili navode žrtava o policijskoj torturi u istrazi "bombaških napada"

"Višestruka upotreba elektro-šokera, udaranje i psihološko zlostavljanje kome su bili izloženi i Grujičić i Boljević, kao i Benjamin Mugoša, upućuju na to da se radilo o izvršenju krivičnog djela mučenje, od strane službenih lica"

2252 pregleda 0 komentar(a)
Foto: HRA
Foto: HRA

Strani sudsko-medicinski vještaci međunarodnog renomea izradili su izvještaje o povredama Jovana Grujičića i Marka Boljevića, koji su prijavili policijsku torturu u maju prošle godine u istrazi tzv. slučajeva "bombaških napada" na lokal Grand i kuću inspektora Duška Golubovića, i utvrdili da su tragovi torture u vidu "fizičkih i psiholoških simptoma" koje su zapazili prilikom pregleda Grujičića i Boljevića "visoko konzistentni" sa njihovim navodima da su mučeni u policiji udarcima, elektrošokovima, ponižavanjem i zastrašivanjem.

To je saopšteno iz Akcije za ljudska prava (HRA).

"Strani eksperti su kod Jovana Grujičića opovrgli nalaze domaćih vještaka koji su tvrdili da su hematomi na tijelu Grujičića nastali prije dana kada je on tvrdio da je zlostavljan u policiji, odnosno da se kod Grujičića ne može sa sigurnošću reći da je povrijeđen elektro-šokerom "jer nema sličnih opekotina na drugim djelovima tijela". Strani eksperti su utvrdili da je "datiranje modrica po izgledu (veličini i boji) netačno i forenzički nepouzdano" i ukazali da medicinska literatura i njihovo iskustvo ukazuju da se "ne mogu očekivati primjetne lezije svaki put kada se upotrijebi elektro-šoker, posebno ako je koža mokra ili se uređaj primijeni preko odjeće". U zaključku izvještaja su naveli: "na osnovu iskaza g. Jovana Grujičića, navodnih simptoma, nalaza medicinskih pregleda i fotografija koje su napravljene ubrzo nakon incidenta, te naših fizičkih nalaza o obrascu lezija u obliku tačaka na desnoj strani abdomena, zaključujemo da su ove tačkaste lezije visoko konzistentne sa navodima da se radi o udarima struje elektro-šokerom", saopšteno je iz HRA.

Strani vještaci su, kako se dodaje,postupajući u skladu sa Istanbulskim protokolom, posebnu pažnju pokazali i psihološko-psihijatrijskom vještačenju tragova zlostavljanja.

"Tako su kod Grujičića zaključili da on "trpi veliki skup simptoma koji su dio velikog složenog poremećaja post-traumatskog stresnog poremećaja", a kod Boljevića je "dijagnostikovan post-traumatski stresni poremećaj i psihološki simptomi visoko su konzistentni sa torturom i zlostavljanjem". Za razliku od takvog pristupa, u dosadašnjem toku izviđaja koje je sprovodilo državno tužilaštvo, Grujičićevo psihološko stanje je vještačeno samo da bi se ocijenilo da li protiv njega može biti vođen krivični postupak, kao i da li je to što mu je terapija bila uskraćena u pripremi ispitivanja u policiji ostavilo trajnije posljedice na njegov život i zdravlje, dok Boljevićevo psihološko stanje uopšte nije vještačeno", navodi se u saopštenju.

U odnosu na Marka Boljevića, strani eksperti su, dodaju iz HRA, zaključili:

"Sve gore navedene lezije na fotografijama, zatim hematomi, ogrebotine i manje ogrebotine nasumično raspoređene po cijelom tijelu g. Marka Boljevića, uključujući vrat, prsa, ruke, i noge, te i dalje prisutan bol i patnja lica su visoko konzistentni sa njegovim navodima da su ga tukli nogama, šakama i bejzbol palicama tokom njegovog lišenja slobode 25. maja 2020. Postojanje tri para tragova koji su dokumentovani na desnoj strani kuka visoko je konzistentno sa navodima o višestrukoj upotrebi elektro-šokera tokom njegovog lišenja slobode 25. maja 2020. Uzimajući u obzir dijagnostikovani post-traumatski stresni poremećaj, psihološke simptome i znakove fizičke traume (nasumično raspoređene modrice i ekhimoze po cijelom tijelu i tri para tragova na desnom kuku), možemo zaključiti da su naši nalazi visoko konzistentni sa navodnom torturom i zlostavljanjem tokom njegovog hapšenja 25. maja 2020."".

Višestruka upotreba elektro-šokera, udaranje i psihološko zlostavljanje kome su bili izloženi i Grujičić i Boljević, kao i Benjamin Mugoša, treća osoba koja je prvobitno bila pod sumnjom da je učestvovao u podmetanju eksploziva, navodi se u saopštenju HRA, upućuju na to da se radilo o izvršenju krivičnog djela mučenje, od strane službenih lica, za koje je zaprijećena kazna zatvora od jedne do 8 godina, odnosno kvalifikovanog oblika krivičnog djela iznuđivanje iskaza praćeno teškim nasiljem, za koje je zaprijećena kazna zatvora od dvije do deset godina zatvora, pa Akcija za ljudska prava očekuje da nadležno državno tužilaštvo ta djela i adekvatno kvalifikuje.