"može uticati na narušavanje integriteta"

UCG ne poštuje preporuke ASK-a

Agencija je sredinom marta donijela mišljenje u postupku po prijavi zviždača u kojem je utvrđeno nepostupanje UCG po pravosnažnoj i izvršnoj sudskoj presudi iz 2018. godine

7898 pregleda 0 komentar(a)
Rektorat UCG, Foto: BORIS PEJOVIC
Rektorat UCG, Foto: BORIS PEJOVIC

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je da nepostupanje Univerziteta Crne Gore (UCG) po pravosnažnoj sudskoj presudi predstavlja ugrožavanje javnog interesa, zbog čega se žalila njegovom Upravnom odboru.

“I može uticati na narušavanje integriteta UCG”, navodi se u informaciji koju potpisuje direktorica Agencije Jelena Perović.

U informaciji se navodi da je ovaj slučaj pokrenut na osnovu prijave zviždača. Zakonom o sprečavanju korupcije propisano je da se u postupcima po prijavama zviždača postupa u skladu s propisom kojim se uređuje tajnost podataka, kako u pogledu identiteta zviždača, tako i u pogledu sadržaja prijave.

Agencija je sredinom marta donijela mišljenje u postupku po prijavi zviždača u kojem je utvrđeno nepostupanje UCG po pravosnažnoj i izvršnoj sudskoj presudi iz 2018. godine.

“Vijesti” nezvanično saznaju da je riječ o slučaju koji je inicirao Centar za građansko obrazovanje (CGO), a tiče se štete nanijete Dušanu Bugarinu na konkursu za izbor u zvanje na Biotehničkom fakultetu.

Ugrožavanje javnog interesa, prema Zakonu o sprečavanju korupcije, podrazumijeva povredu propisa, etičkih pravila ili mogućnost nastanka takve povrede koja je izazvala, izaziva ili prijeti da izazove opasnost po život, zdravlje i bezbjednost ljudi i životne sredine, povredu ljudskih prava ili materijalnu i nematerijalnu štetu po državu ili pravno i fizičko lice, kao i radnju koja ima za cilj da se za takvu povredu ne sazna.

Agencija je potom UCG dala preporuku u cilju otklanjanja nepravilnosti.

Kako nijesu dostavili izjašnjenje na mišljenje, Agencija je obavijestila Upravni odbor UCG, kako bi, kao organ upravljanja UCG, preduzeo sve neophodne aktivnosti u cilju realizacije date preporuke.

Perović je napomenula da je Agencija ranije pokrenula prekršajni postupak protiv UCG i rektora kao ogovornog lica UCG.

Preporučujemo za Vas